Verslag extra algemene ledenvergadering van 15 december 2018 (sorry, alleen voor leden)

Nieuwe bestuursleden Op de extra vergadering van de IGV, 15 december j.l. in Baarn zijn Arthur Fickel en Maarten Fornerod verkozen tot nieuwe bestuursleden. Arthur volgt als voorzitter John Soedirman op, die op zijn beurt Ricus Peetoom opvolgt als penningmeester. Maarten neemt de plaats in van Ralph Ravestijn als secretaris. Ralph stapt over naar de […]

Een verstrengelde band

In de kwarteeuw die volgde op de onafhankelijkheid van Indonesië in 1949 verlieten meer dan 300 duizend Indische Nederlanders het land om zich in Nederland te vestigen. Het DNA van deze bevolkingsgroep was op het moment van aankomst bij velen al een mix van Europees, Aziatisch en soms ook Afrikaans DNA. Sindsdien heeft de genetic […]

Terug naar het voorouderlijk dorp

Na het uitpluizen van mijn eigen Friese en Groningse familiegeschiedenis waagde ik me aan de ‘roots’ van mijn vrouw Oe Wang An. Eeuwenoude Chinese tradities en een flinke dosis geluk zorgden voor een spectaculaire ontknoping. Mijn Chinese schoonvader Oe Po Liem (1929-2011) kwam vanuit Nederlands-Indië voor zijn studie naar Amsterdam waar hij zijn Nederlandse vrouw […]

Lezing Yvette Kopijn

Op 15 december geeft Yvette Kopijn een lezing over oral history interviewen en het vastleggen van Indische (levens)verhalen. De lezing vindt plaats van 15:00-16:00 in Zalencentrum Het Brandpunt, Oude Utrechtseweg 4a, 3743 KN Baarn in aansluiting op de algemene ledenvergadering van de IGV. Na afloop is er mogelijkheid tot napraten en (uiteraard) Indisch eten (18:00). […]

Welkom! (sorry, alleen voor leden)

Nieuwe leden, we verwelkomen ze van harte. En het zijn er veel de laatste maanden. Maar wie zijn ze, en waarom zijn ze lid geworden? Wat verwachten ze van de IGV? Hebben ze specifieke doelen? Twaalf nieuwe leden stellen zich voor: Mijn naam is Rachel de Vries, 54 jaar oud. Geboren in Amsterdam, woonachtig in […]

Tussen de Grognards

Hoera, de eerste 1000 personen uit de Suppletiefolio’s van het Nederlands-Indisch Leger zijn geïndexeerd! Tussenresultaten zijn nu ook meteen te downloaden via de downloadpagina, met een handige link naar de originele scan. Maar wie waren die vroege rekruten die vanaf 1815 door onze jonge monarchie werden uitgezonden? In elk geval een groot aantal Franse deserteurs. […]

Nieuw indexeringsproject: De Suppletiefolio’s

Na de succesvolle indexering van het Korps Pupillen en het Oost-Indisch Boek starten we een nieuw indexeringsproject waar zeer veel van ons hun voorvaderen – en ook de ouders van hen – in terug zullen vinden. Het gaat hier om de zogenaamde Suppletiefolio’s van het Oost-Indisch leger, later KNIL, die vanaf 1817 werden bijgehouden. In […]

Oral history project krijgt subsidie van VWS

De IGV heeft via de regeling Collectieve erkenning Indisch en Moluks Nederland een subsidie gekregen voor een ambitieus oral-history project dat als doel heeft het vastleggen van de herinneringen en documentatie van de eerste generatie Indische Nederlanders die naar onze mening moet worden gekoesterd. Deze generatie die nog bewust herinneringen heeft aan hun leven in […]

Najaars ALV 2018: middag 15 december

Op zaterdag 15 december zal de Indische Genealogische Vereniging (IGV) een extra Algemene Ledenvergadering houden. Tijdens deze vergadering zullen kandidaatsbestuursleden zich verkiesbaar stellen. Ook zal de redactie van De Indische Navorscher het jaarboek 2018 presenteren. Er is ook tijd om te reageren op het nieuwe publicatiebeleid van de IGV. Na afloop van de ALV zal […]

Peutjoet presentatie Adriaan IntVeld (voor leden)

Adriaan heeft voor IGV leden een PDF document opgesteld n.a.v. zijn presentatie op de bijeenkomst van de HCC!Genealogie op 29 september 2018 met daarin uitleg over het boek en (geschreven en digitale) bronnen voor Indisch genealogisch onderzoek.