Welkom! (sorry, alleen voor leden)

Nieuwe leden, we verwelkomen ze van harte. En het zijn er veel de laatste maanden. Maar wie zijn ze, en waarom zijn ze lid geworden? Wat verwachten ze van de IGV? Hebben ze specifieke doelen? Twaalf nieuwe leden stellen zich voor: Mijn naam is Rachel de Vries, 54 jaar oud. Geboren in Amsterdam, woonachtig in […]

Tussen de Grognards

Hoera, de eerste 1000 personen uit de Suppletiefolio’s van het Nederlands-Indisch Leger zijn geïndexeerd! Tussenresultaten zijn nu ook meteen te downloaden via de downloadpagina, met een handige link naar de originele scan. Maar wie waren die vroege rekruten die vanaf 1815 door onze jonge monarchie werden uitgezonden? In elk geval een groot aantal Franse deserteurs. […]

Nieuw indexeringsproject: De Suppletiefolio’s

Na de succesvolle indexering van het Korps Pupillen en het Oost-Indisch Boek starten we een nieuw indexeringsproject waar zeer veel van ons hun voorvaderen – en ook de ouders van hen – in terug zullen vinden. Het gaat hier om de zogenaamde Suppletiefolio’s van het Oost-Indisch leger, later KNIL, die vanaf 1817 werden bijgehouden. In […]

Oral-history project krijgt subsidie van VWS

De IGV heeft via de regeling Collectieve erkenning Indisch en Moluks Nederland een subsidie gekregen voor een ambitieus oral-history project dat als doel heeft het vastleggen van de herinneringen en documentatie van de eerste generatie Indische Nederlanders die naar onze mening moet worden gekoesterd. Deze generatie die nog bewust herinneringen heeft aan hun leven in […]

Najaars ALV 2018: middag 15 december

Op zaterdag 15 december zal de Indische Genealogische Vereniging (IGV) een extra Algemene Ledenvergadering houden. Tijdens deze vergadering zullen kandidaatsbestuursleden zich verkiesbaar stellen. Ook zal de redactie van De Indische Navorscher het jaarboek 2018 presenteren. Er is ook tijd om te reageren op het nieuwe publicatiebeleid van de IGV. Na afloop van de ALV zal […]

Peutjoet presentatie Adriaan IntVeld (voor leden)

Adriaan heeft voor IGV leden een PDF document opgesteld n.a.v. zijn presentatie op de bijeenkomst van de HCC!Genealogie op 29 september 2018 met daarin uitleg over het boek en (geschreven en digitale) bronnen voor Indisch genealogisch onderzoek.    

Monografieën van de Indische Genealogische Vereniging (voor Leden)

Bericht aan de IGV-leden over de nieuwe reeks Monografieën van de Indische Genealogische Vereniging Op voorstel van de redactie is vorig jaar met het bestuur afgesproken dat er naast De Indische Navorscher een nieuwe IGV-reeks komt, getiteld Monografieën van de Indische Genealogische Vereniging. Hierdoor wordt auteurs de mogelijkheid geboden met betrekking tot Nederlandsch-Indië en zijn bewoners […]

Vrouwelijke Indische In’tvelds (VI)

In een reeks artikelen wordt nader ingegaan op de vrouwelijke leden van de Indische familie In’tveld, hun echtgenoten en – met name – hun kinderen. In dit artikel wordt ingegaan op het gezin van Cornelia Louisa Intveld en William Purvis.[i]De familie Purvis was afkomstig uit Schotland. Robert Purvis, de vader van William Purvis, had volgens […]

Wie is er nog in het bezit van een asal oesoel uit de Japanse tijd?

Iedereen die onderzoek doet naar zijn familie in Nederlandsch-Indië krijgt er mee te maken. Koppijn! De oorzaak? Het gemis van bronnen, de akten van de burgerlijke stand natuurlijk voorop. De ‘mormonenfilms’ kunnen soelaas bieden, maar daarvoor moet je toch naar een FamilySearch center afreizen. De luxe van WieWasWie is voorlopig aan ons Indische genealogen voorbij […]

Vrouwelijke Indische In’tvelds (V)

In een reeks artikelen wordt nader ingegaan op de vrouwelijke leden van de Indische familie In’tveld, hun echtgenoten en – met name – hun kinderen. In dit artikel wordt ingegaan op het gezin van Catharina Elisa In’tveld en haar tweede echtgenoot, Emanuel Francis. De familie Francis was afkomstig uit Brits-Indië, maar nadere gegevens over de […]