Andere digitale bronnen

De volgende links geven je een schat aan (doorzoekbare) informatie voor Indische genealogie en (familie)geschiedenis. Une mèr a boire.

Op trefwoord doorzoekbare websites

    • Delpher –  Boeken, (Indische!) kranten en tijdschriften
    • GaHetNa.nl – het zoekportal van het Nationaal Archief
    • KITLV – Digital Media Library
  • VOC archief – met daarin 2.5 miljoen scans van VOC personeel, zie bijvoorbeeld onder Soldijkantoor de Generale Landmonsterrollen of Soldijboeken. Een toekomstig megaindexeringsproject…

Algemene genealogische achtergrondinformatie

WO II & Bersiap

    • NIOD – Instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies

Indische websites (een paar, kijk bij Indisch4Ever voor veel meer)

Aanvullingen op dit overzicht welkom, mail ze naar de webmaster.