Andere digitale bronnen

De volgende links geven je een schat aan (doorzoekbare) informatie voor Indische genealogie en (familie)geschiedenis. Une mèr a boire.

Op trefwoord doorzoekbare websites

Algemene genealogische achtergrondinformatie

WO II & Bersiap

Indische websites (een paar, kijk bij Indisch4Ever voor veel meer)

Aanvullingen op dit overzicht welkom, mail ze naar de webmaster.