Home Indische Navorscher Online

Indische Navorscher Online

De Indische Navorscher online is een onderdeel van de IGV website waarop artikelen staan die in een toekomstig nummer van het IGV jaarboek de Indische Navorscher kunnen worden gepubliceerd.

Op dit onderdeel van de website is plaats voor zowel familiegeschiedenissen, genealogieën, heraldiek, oude krantenberichten, Indische portretten etcetera.

Bijdragen kunnen gemaild worden naar de redactie van de Indische Navorscher: redactie@igv.nl.

Genealogie