Werkgroepen

De IGV is sinds begin 2018 begonnen met het instellen van Indisch Genealogische Werkgroepen. Deze zogenaamde werkgroepen hebben als doel de participatie van beginnend en gevorderde Indisch genealogen en geinteresseerden bij de organisatie te bevorderen. Er zijn voorlopig een drietal werkgroepen opgericht met verschillende thema’s die door de IGV als genealogisch relevant worden beschouwd.

De zeer recent ingestelde werkgroepen moeten nog worden gevuld met geinteresserden in deze thema’s. Indien u geinteresseerd bent om deel te nemen in een van onderstaande werkgroepen dan hoort de IGV dat graag. U kunt dan een mail sturen naar de secretaris met daarin uw werkgroep keuze(s) en motivatie.

Werkgroep bronnenontsluiting

Het doel van deze werkgroep is het inventariseren van bronnen voor Indisch genealogisch onderzoek en deze zoveel mogelijk toegankelijk te maken door o.a.:

  1. het digitaal beschikbaar krijgen van deze bronnen bij beherende instellingen en fotograferen en scannen van grafstenen en bronnen in privébezit;
  2. indexeren van bronnen;
  3. delen van ervaringen met minder bekende bronnen.

Werkgroep inhoud website , Facebookpagina IGV en IGV-Info

Het doel van deze werkgroep is zorgen voor een aantrekkelijke inhoud van zowel de website van de IGV, de Facebookpagina van de IGV als de IGV-Info. Om dit doel te bereiken proberen wij al het nieuws rondom Indische genealogie te verzamelen en bekend te maken. Tevens is de werkgroep betrokken bij het moderniseren en aanvullen van de website. Dit laatste houdt in dat nieuwe rubrieken als ‘Indische verhalen’, ‘Wegwijzer Indisch genealogisch onderzoek’ en een Indische Wiki op de website kunnen worden geïntroduceerd en aangevuld.

Werkgroep Indisch dna

Het doel van deze werkgroep is het bevorderen van het gebruik van individuele DNA testen ten behoeve van Indisch genealogisch onderzoek en het aantonen van de grote diversiteit in genetische afkomst waar de Indische gemeenschap om bekend staat. Dit doel wil de werkgroep bereiken door het geven van voorlichting op o.a. de website en het onderling bespreken van (persoonlijke) onderzoeksresultaten.