Geschiedenis IGV

De Indische Genealogische Vereniging (IGV) is opgericht op 2 juli 1988.

De initiatiefnemers hadden hun belangstelling voor de eigen Indische familiegeschiedenis gemeen, maar konden voor hun vragen met betrekking tot het genealogisch onderzoek naar Europese families in de voormalige Nederlandse koloniën niet afdoende terecht bij de bestaande landelijke instellingen op genealogisch gebied. Daarom werd besloten tot het oprichten van een onafhankelijke vereniging, die op een verantwoorde wijze bezig wil zijn met Indisch genealogisch onderzoek. Daarbij wil de IGV samenwerken met een ieder die zich bezighoudt met de geschiedenis van de Nederlanders overzee.

In haar relatief korte bestaan heeft de IGV zich ontwikkeld tot een instelling die richting geeft aan genealogisch onderzoek naar Europese (Nederlandse) families in Nederlands-Indië, het Caraïbisch gebied en Zuid-Amerika. Daarbij ligt het zwaartepunt op Nederlands Oost-Indië. Inmiddels hebben velen de weg gevonden naar de IGV. Het publiceren van onderzoeksresultaten wordt gestimuleerd door de uitgave van ‘De Indische Navorscher’.

De Indische Genealogische Vereniging zal in 2018 haar 30-jarig bestaan vieren!