Geschiedenis IGV

De Indische Genealogische Vereniging (IGV) is opgericht op 2 juli 1988.

De initiatiefnemers hadden hun belangstelling voor de eigen Indische familiegeschiedenis gemeen, maar konden voor hun vragen met betrekking tot het genealogisch onderzoek naar Europese families in de voormalige Nederlandse koloniën niet afdoende terecht bij de bestaande landelijke instellingen op genealogisch gebied. Daarom werd besloten tot het oprichten van een onafhankelijke vereniging, die op een grondige wijze bezig wil zijn met Indisch genealogisch onderzoek. Daarbij wil de IGV samenwerken met een ieder die zich bezighoudt met de Nederlandse geschiedenis overzee.

De IGV heeft zich ontwikkeld tot een instelling die mede richting geeft aan genealogisch onderzoek in Nederlands-Indië, het Caraïbisch gebied en Zuid-Amerika. Daarbij ligt het zwaartepunt op Nederlands Oost-Indië. Inmiddels hebben velen de weg gevonden naar de IGV. Het publiceren van onderzoeksresultaten wordt onder andere gestimuleerd door de uitgave van ‘De Indische Navorscher’.

Minstens even belangrijk is het ontdekken en beschikbaar maken van bronnen, wat zijn onder andere weerslag vindt in de reeks Bronnenpublicaties van de IGV. Ook is de IGV actief in het indexeren van digitaal beschikbare archieven.

Een nieuw speerpunt is het gebruik van DNA onderzoek als hulpmiddel of startpunt bij Indisch genealogisch onderzoek. Ook Chinees-, Moluks- en Afrikaans-Indische familiegeschiedenis staat sterk in de belangstelling, net zoals het uitbreiden van onze contacten in Indonesië.