Home Bronnenontsluiting – Doe mee!

Bronnenontsluiting – Doe mee!

Ontsluiten van (digitale) bronnen is een van de speerpunten van de IGV. Er is een werkgroep die projecten initieert en ideeën verzamelt vanuit de leden over toekomstige projecten.

Indexeringsprojecten, gestart, overwogen of gedroomd

 • Doe mee met het indexeren van het Korps Pupillen!

  Korps pupillen van het KNIL (1848 – 1899)

  • Gestart indexeringsproject samen met Jeroen van Luin, die de invoer en database omgeving heeft gebouwd. Iedereen kan op het moment zijn of haar steentje bijdragen door één of meer namen in te voeren. Op de extracten van de stamboeken staan onder meer de geboortedatum, geboorteplaats en ouders van de pupil. Erg interessant voor ons dus. Het Korps Pupillen bestond voor een groot deel uit jongens tussen de 8 en 17 jaar, afkomstig uit relaties tussen KNIL militairen en de lokale bevolking, maar ook kinderen van lokale ambtenaren vonden hun weg naar Gombong. De namenklapper (index) van dit archief is verloren gegaan, net zoals de eerste 120 folio’s. Dat laatste kunnen we met dit project niet repareren, maar de verloren index wel. Zelfs verbeteren, want hij wordt digitaal doorzoekbaar. Het archief bestaat uit ongeveer 2500 folio’s, en we zijn al aardig op weg bijna klaar klaar!
 • Vind de scans en namenklapper van het Oost-Indisch boek hier.

  Oost-Indisch Boek Oost-Indisch leger / KNIL (1832 – 1949)

  • Het Oost-Indisch boek bevat extracten van de stamboeken van onder-officieren en minderen die in Nederlands-Indië waren aangenomen. De extracten Hebben voor het grootste deel hetzelfde formaat als de extracten van het Korps Pupillen, met onder meer geboortedatum, geboorteplaats en ouders van de rekruut. Er is een gedigitaliseerde namenklapper aanwezig, maar die is gesplitst op jaarperiode en alfabetisch alleen op eerste of eerste twee letters gesorteerd. Moeilijk toegankelijk dus en niet digitaal doorzoekbaar. Het project is af!
 • Vind de scans en namenklapper van de Suppletiefolio’s hier

  Suppletiefolio’s Oost-Indisch leger / KNIL (1817 – 1949)

  • De suppletiefolio’s bevatten extracten van de stamboeken van onder-officieren en minderen die in Nederland waren aangenomen. De formaten verschillen, vooral in de vroege periode, maar hebben wel altijd geboortedatum, geboorteplaats en ouders van de rekruut. Er is ook een gedigitaliseerde namenklapper aanwezig, maar die is ook gesplitst op jaarperiode en alfabetisch alleen op eerste of eerste twee letters gesorteerd. Ook moeilijk toegankelijk en niet digitaal doorzoekbaar. Het project is van start. Er zijn 52.875 folio’s.
 • Niet Europese KNIL (1949-1950)
  • De afgelopen twee jaar heeft de IGV meegewerkt aan cursusen voor jongeren die meer wilden weten van hun Indische, Molukse en/of Chinees-Indonesische roots. Opvallend daarbij was de interesse in de Aziatische kant van de familie, waarbij ook opviel hoe weinig bronnen daarvoor ontsloten zijn.

   Vandaar dit project, samen met Jeroen van Luin, digitaal archivaris van het Nationaal Archief, waar 9300 stamboeken van niet-Europese KNIL militaren kunnen worden geïndexeerd, inclusief eventuele echtgenotes en ouders. Hierdoor worden meer dan 30.000 namen vindbaar van voornamelijk Molukse, Javaanse, Chinees-Indonesische en Madurese bevolkingsgroepen. Deze stamboeken zijn tussen 1949 en 1950 opgemaakt, veelal voor niet-Europese KNIL militairen van wie het stamboek tijdens de oorlog verloren was gegaan. Het stamboek kon dienen als paspoort en als documentatie voor onder andere pensioenrechten. Het project loopt.

 • Vind de 142.902 scans van de Land- en Zeemonsterrollen van de kamer van Amsterdam hier.

  VOC Generale Land- en Zeemonsterrollen (1691-1791)

  • Gigantisch archief van VOC dienaren waarvan de inhoud jaarlijks werd opgestuurd naar het vaderland, te vinden in NA 1.04.02. Per jaar gemiddeld 1000 folio’s (2000 scans) met daarop tientallen namen met o.a. functie, plaats van oorsprong, gage en schip van aankomst. De VOC dienaren “koppen” zijn verdeeld naar standplaats. Per jaargang zijn er één of twee Bladwijzers aanwezig die verwijzen naar de verschillende VOC gebieden, maar waar die zich bevinden is niet erg voorspelbaar. VOC dienaren die in Nederland zijn aangenomen komen in principe ook voor in de VOC opvarenden database, maar dienaren die in Indië zijn aangenomen zijn tot nu toe vrijwel onvindbaar. Ook is de schijfwijze van iemand in de VOC opvarenden database onnauwkeuriger dan die in de Land- en Zeemonsterrollen. De VOC kamer van Amsterdam bevat 142.902 scans over de jaren 1720-1791, twee scans per folio. We hebben al een aardige strategie bedacht hoe we dit monster moeten aanpakken.

Suggesties voor andere indexeringsprojecten meer dan welkom, zet ze in het Forum.

Ontsluiten digitale bronnen