Ruim 900 geboorten uit Buitenzorg en omgeving ontsloten

0
713

In Bronnenpublikatie deel 28 uit 2019 werd voor het eerst sinds de jaren ’40 van de vorige eeuw de door P.C. Bloys van Treslong Prins in de oorspronkelijke uitgave van De Indische Navorscher gepubliceerde registers van de Burgerlijke Stand van Buitenzorg aangevuld. In deel 28 werd aandacht besteed aan deze plaats door de publicatie van de huwelijksregisters 1899-1907, 1909-1915 en 1917-1920.

In de nieuwe Bronnenpublikatie, deel 35 uit de serie, besteedt de Indische Genealogische Vereniging aandacht aan de geboorteregisters van de periode 1829 t/m 1875. Helaas zijn echter de in deze periode vallende geboorteregisters van 1837, 1852, 1853, 1857, 1860, 1862 en 1871 verloren gegaan, doch de wél bewaarde registers leveren genoeg waardevolle gegevens op voor Indisch stamboomonderzoek.

Een van de meest in het oog springende zaken in deze geboorteregisters; en dan met name die van de relatie tussen de akten en de gegevens in de Regerings Almanakken [RA] is dat in een niet onaanzienlijk aantal gevallen blijkt dat de datum in de RA niet de datum van geboorte doch die van de aangifte betreft. Zo blijken de in de RA vermelde datums van de geborenen in jaar 1845 alle, op één uitzondering na, de aangiftedatums te zijn. Nu heeft het verschil van een of twee dagen tussen geboorte en aangifte van een kind geen echte consequenties voor de volgorde van kinderen uit een huwelijk, doch als dit verschil enige jaren betreft, kan dat deze volgorde danig in de war schoppen. In dit deeltje houdt de onderstreping van de datum in de RA-referentie in dat er een verschil bestaat tussen de aktedatum van geboorte en de datum in de RA, waarbij de aktedatum uiteraard de enige echte is. Helaas kan dit gegeven alleen maar worden vastgsteld aan de hand van de originele akte en moet bij afwezigheid daarvan, tot het tegendeel aangetoond is, de datum in de RA maar als geboortedatum aangenomen worden.

Ook komt het enige malen voor dat de laatste akten van een jaar zijn ‘vergeten’ in de Regerings Almanak, doch dat mag inmiddels bij de genealogisch onderzoeker wel als bekend worden verondersteld. Ook zijn in sommige jaren de kinderen geboren uit een relatie tussen een ‘mindere’ militair – dat wil zeggen de rangen onder die van onderofficier – en een inlandse vrouw om onbekende reden niet in de Almanak vermeld.

Woorden die niet helemaal correct gelezen konden worden, zijn voorzien van een vraagteken tussen vierkante haakjes. Indien dit een familienaam betreft, is deze naam NIET in de index opgenomen. Met dit deeltje in de IGV-serie “Bronnenpublikaties” zijn ruim 900 geboorten in het Buitenzorgse voor Indisch genealogisch onderzoek beschikbaar gemaakt.

BRP 35 is te bestellen in druk of digitaal in onze webwinkel. Leden hebben 50% korting. Voor een kijkje in de index, zie hier.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.