Bronnen voor leden

Hieronder vindt u directe links met pagina’s alleen voor leden, login met uw account om de pagina’s en bestanden te bekijken. Op de website zijn nog  meer  bronnen-sub-pagina’s alleen toegankelijk voor leden.

Staatsblad-Europeanen (1870-1949) Kerkregisters Noordkust Java (1691-1732)
Indische Telefoonboeken (1930 – 1961) Adres- en Cultuuradresboeken (1915 – 1937) New Commercial Directory (1932) – Hier zijn ook veel Chinees-Indonesische gegevens te vindenNaamboekjes Oost-Indische regeringsdienaren (1733-1809) – VOC tijd en Frans bestuur.
Naam- en Ranglijsten Officieren (1837-1872) Passagierslijsten repatriëring (1945 – 1964) – unieke gegevens
Grafschriften en foto’s begraafplaatsen Kaarten van Nederlands-Indië (1937)
Heraldische bronnen Nederlands-Indië Overzicht oorlogen in de Indonesische archipel – 471 conflicten van 1509 tot 2002
Transport koloniale troepen 1815-1909 – scheepsnamen, naam van de schipper, aantallen officieren en manschappen, vertrek- en aankomst datum en vertrekhavenStraatnamen oud vs nieuw (Nederlands vs Indonesisch)
Ondersteunende bronnen – historische geografische namen, functienamen etc.Moed, Beleid, Trouw – Verzameling van dagorders – 648 pagina’s waarbij precies wordt weergegeven vanwege welke krijgsverrichtingen de gedecoreerde onderscheiden is
Ambtenaren – alfabetische lijsten gepensioeneerde ambtenaren, 1866 en 1873Tijdschriften – Onder meer biografische en genealogische gegevens van geneeskundigen (chirurgijns, verbandmeesters, enz.) in Nederlands-Indië tot 1929