Redacties

Binnen de vereniging bestaan momenteel drie redacties, die van de Indische Navorscher, het vlaggeschip van de IGV, de Bronnenpublikaties (met een “k”) van de IGV en de webredactie / IGV Nieuws. Daarnaast is er altijd plaats voor incidentele redacties voor speciale projecten, zoals Kind in Indie en Peutjoet. Ook verzorgen werkgroepen publicaties op de IGV website onder eigen redactie.

De Indische Navorscher bestaat uit een diverse mix van onder andere genealogieën, parentelen, kwartierstaten, familieverhalen, bronbewerkingen en -correcties. De redactie wordt momenteel gevormd door Henk Florijn, Alide Wormser, Renée Lok-Wortman, Maarten Fornerod (secretariaat). Wilt u zich aansluiten bij het redactieteam? Email: redactie@igv.nl

De Bronnenpublikaties worden regelmatig uitgegeven, staan onder redactie van Leo Janssen, en bevatten transcripties en indexen van belangrijke genealogische bronnen zoals aktes van de Indische Burgerlijke Stand. Email: brp@igv.nl

Daarnaast is de webredactie actief die ook de nieuwsbrief IGV Nieuws redigeert. Deze redactie wordt gevormd door Maarten Fornerod en Renée Lok – Wortman. Email:igvnieuws@igv.nl