Redacties

Binnen de vereniging bestaan momenteel twee redacties, die van de Indische Navorscher, het vlaggeschip van de IGV en de Bronnenpublicaties van de IGV.

De Indische Navorscher bestaat uit een diverse mix van onder andere genealogieën, parentelen, kwartierstaten, familieverhalen, bronbewerkingen en -correcties. De redactie wordt momenteel gevormd door Kevin Felter en Dennis van der Jagt. Bestuur en redactie zijn actief op zoek naar versterking van het redactieteam. Email: redactie@igv.nl

De Bronnenpublicaties worden regelmatig uitgegeven, staan onder redactie van Leo Janssen, en bevatten transcripties en indexen van belangrijke genealogische bronnen zoals aktes van de Indische Burgerlijke Stand. Email: brp@igv.nl

Indische Navorscher Monografieën bevatten grotere Indische genealogische onderwerpen die een heel volume in beslag nemen. De redactie wordt gevoerd door de Indsche Navorscher redactie. Email: redactie@igv.nl