Home Word Lid!

Word Lid!

De IGV is een active vereniging van meer dan 300 leden, jong tot oud, die geïnteresseerd zijn in hun Indische roots en -familiegeschiedenis. Leden helpen elkaar met onderzoek en door de vereniging worden regelmatig workshops en lezingen georganiseerd. Er zijn werkgroepen voor o.a. ontsluiting van digitale bronnen, Indisch DNA en oral history. Bovendien hebben leden exclusief toegang tot een groeiend aantal digitale naslagwerken en bronnen op deze website en kunnen zij (digitale) publicaties met een mooie korting aanschaffen.

U kunt IGV lidmaatschap aanvragen door onderstaand formulier in te vullen. Hierna zal de secretaris u als lid aanmelden en bericht doorgeven aan de penningmeester en webmaster voor de lidmaatschapbetaling en het aanmaken van een ledenaccount.

De prijzen van IGV lidmaatschap per jaar zijn afhankelijk van de woonplaats en het type:

  • €24 Wereldwijd digitaal lidmaatschap (wat neerkomt op slechts €2 per maand!)
  • €38 Regulier lidmaatschap voor inwoners Nederland (identiek aan digitaal lidmaatschap plus 1x per jaar een gedrukt exemplaar van de Indische Navorscher of Monografie)
  • €41 Regulier lidmaatschap voor inwoners Europa buiten Nederland (idem)
  • €44 Regulier lidmaatschap voor inwoners buiten Europa (idem)

Als IGV lid ontvangt u vier keer per jaar de nieuwsbrief IGV Nieuws en éénmaal per jaar De Indische Navorscher of Monografieën van de IGV, in druk (Reguliere leden in NL of buitenland) of digitaal (bij digitaal lidmaatschap).

Dus het verschil tussen digitaal lidmaatschap en regulier lidmaatschap is dat u bij digitaal lidmaatschap een elektronische versie van het jaarboek via de mail krijgt toegestuurd (een PDF bestand), terwijl u bij regulier lidmaatschap via de post een gedrukte versie krijgt (boek). Het verschil in prijs tussen de lidmaatschappen heeft dus te maken met de kosten die zijn verbonden aan het drukken en opsturen van het jaarboek. Alle andere aspecten van het lidmaatschap zijn dezelfde.

Verder kunt u de DVD ‘Bronnen voor Indisch genealogisch onderzoek’ met een flinke korting aanschaffen. Ook op de (digitale) delen uit de serie IGV Bronnenpublicaties ontvangt u als lid een mooie korting. Daarnaast kunnen leden ieder jaar deelnemen aan de jaarlijkse IGV-ledenvergadering, waarbij lezingen worden gehouden op het gebied van Indisch genealogisch onderzoek. De ledenvergaderingen worden afgesloten met een gezamenlijke Indische maaltijd.

Opzegging
U kunt uw lidmaatschap van de vereniging opzeggen tegen het einde van elk verenigingsjaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. De opzegtermijn is 4 weken. Restitutie van het lidmaatschapgeld is niet mogelijk. U kunt opzeggen door een bericht te sturen naar de secretaris.

Punten voor verbetering?
Mocht u verbeterpunten hebben voor de vereniging of een klacht, neem dan contact met ons op zodat we gezamenlijk een oplossing kunnen vinden.

 

Formulier voor lidmaatschapsaanvraag 

Ik geef de IGV toestemming bovenstaande gegevens te registreren en gebruiken zoals beschreven in de Privacyverklaring