Home Word Lid!

Word Lid!

De IGV is een active vereniging van meer dan 1200 leden, jong tot oud, die geïnteresseerd zijn in hun Indische en Indonesische roots en -familiegeschiedenis. Leden helpen elkaar met onderzoek en door de vereniging worden regelmatig workshops en lezingen georganiseerd. Er zijn werkgroepen voor o.a. ontsluiting van digitale bronnen, Indisch DNA en oral history. Bovendien hebben leden exclusief toegang tot het Indisch Archief, een professionele database met meer dan 2 miljoen records met gegevens die lang niet allemaal publiekelijk toegankelijk (mogen) zijn. Ook kunnen leden met 50% korting (digitale) publicaties met 50% korting aanschaffen in onze webshop (korting wordt automatisch toegepast).

U kunt IGV lidmaatschap aanvragen door onderstaand formulier in te vullen. U krijgt dan een email met een aantal keuzes voor lidmaatschap, afhankelijk of u digitaal of boeklid wilt worden. Nadat u de betaling in onze webshop heeft afgerond krijgt u binnen enige uren (hooguit een paar dagen als de secretaris druk is) een lidmaatschapsnummer van de webmaster en bent u “premium member” op de website als u inlogt. Dit geeft automatisch toegang tot alle pagina’s met informatie alleen voor leden en 50% korting op ons assortiment in de webshop.

De prijzen van IGV lidmaatschap zijn per kalenderjaar en onafhankelijk van de dag in het jaar dat u zich opgeeft. Als u zich opgeeft in de laatste vier maanden van het jaar loopt het lidmaatschap tot 31 december van het volgende jaar. Boekleden ontvangen dan niet het huidige jaarboek (maar kunnen die wel bestellen met 50% korting).

  • €24 Wereldwijd digitaal lidmaatschap (wat neerkomt op slechts €2 per maand, behalve in het eerste lidmaatschapsjaar, afhankelijk van de datum dat u zich opgeeft)
  • €18 Combi Lidmaatschap. Digitaal lidmaatschap voor Vrienden van het CBG|Centrum voor Familiegeschiedenis
  • €38 Regulier lidmaatschap voor inwoners Nederland (identiek aan digitaal lidmaatschap plus 1x per jaar een gedrukt exemplaar van de Indische Navorscher)
  • €43 Regulier lidmaatschap voor inwoners Europa buiten Nederland (idem)
  • €57 Regulier lidmaatschap voor inwoners buiten Europa (idem)

Als IGV lid ontvangt u ook vier keer per jaar de ledenversie van de nieuwsbrief IGV Nieuws.

Het verschil tussen digitaal lidmaatschap en regulier lidmaatschap is dat u bij digitaal lidmaatschap een elektronische versie van het jaarboek via de mail krijgt toegestuurd (in PDF en ePub formaat), terwijl u bij regulier lidmaatschap via de post een gedrukte versie krijgt (boek). Het verschil in prijs tussen de lidmaatschappen heeft te maken met de kosten die zijn verbonden aan het drukken en opsturen van het jaarboek. Alle andere aspecten van het lidmaatschap zijn gelijk.

Verder kunt u de USB stick Bronnen en Publicaties voor Indisch genealogisch onderzoek met een flinke korting aanschaffen. Ook op de (digitale) delen uit de serie IGV Bronnenpublicaties ontvangt u als lid een mooie korting. Daarnaast kunnen leden ieder jaar deelnemen aan de  IGV-ledenvergadering, waarbij lezingen worden gehouden op het gebied van Indisch genealogisch onderzoek. De ledenvergaderingen worden afgesloten met een gezamenlijke Indische maaltijd.

Opzegging
U kunt uw lidmaatschap van de vereniging opzeggen tegen het einde van elk verenigingsjaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. De opzegtermijn is 2 weken. Restitutie van het lidmaatschapgeld is niet mogelijk. U kunt opzeggen door een bericht te sturen naar de secretaris. De secretaris is blij met een tijdige opzegging, dit voorkomt administratief werk bij hem en zijn team, en danken u bij opzegging voor uw steun en contributie aan de activiteiten van de vereniging.

Heeft u al een igv.nl website account?

Klik hier voor een digitaal lidmaatschap wereldwijd (€24)

Klik hier voor een Combi Lidmaatschap (voor CBG vrienden) (€18)

Klik hier voor een regulier / boek lidmaaschap Nederland €38)

Klik hier voor een regulier / boek lidmaaschap Europa €43)

Klik hier voor een regulier / boek lidmaaschap Wereld €57)

Zo niet: vul dan onderstaand formulier in.

Formulier voor IGV website account

Na invulling ontvangt u een email met verdere details.

Ik geef de IGV toestemming bovenstaande gegevens te registreren en gebruiken zoals beschreven in de Privacyverklaring