Index op de artikelen in De Indische Navorscher (nieuwe serie 1988-2007)

In deze index, in ander een formaat gepubliceerd in 2008, zijn genealogische artikelen uit 1988-2007 opgenomen, onderverdeeld in verschillende rubrieken. Voor de referenties is gebruik gemaakt van de afkorting zoals die ook in “Janssen’s Indisch Repertorium” op de website van de IGV voorkomt, t.w: INN (voor Indische Navorscher (Nieuwe serie), gevolgd door het jaargangnummer en de bladzijde(n). Ook zijn hierbij de “aanvullingen en verbeteringen” op al verschenen artikelen opgenomen. Deze zijn aangegeven met een ‘sterretje’ tussen vierkante haakjes, [*], achter het bladzijdenummer. Bij een artikel over meer dan één familie is de eerstvermelde naam aangehouden voor de alfabetische volgorde.

Alle artikelen zijn beschikbaar op de USB stick “IGV publicaties” voor Indisch genealogisch onderzoek.

(Fragment)genealogieën

Hierin zijn op alfabetische volgorde de families opgenomen waarvan gehele of gedeeltelijke genealogieën zijn gepubliceerd. De z.g. ‘dubbele geslachtsnamen’ zijn geordend op de stamnaam. Ook zijn hierin de meer uitgebreide, genealogische antwoorden op vragen betreffende een familie uit de rubriek “vragen en antwoorden” ondergebracht.

Matrilineaire reeksen

Hierin zijn de genealogische artikelen waarbij genealogie vanuit een matrilineaire optiek is behandeld, opgenomen. Het kan hierbij zowel om matrilineaire afstammingen als afstammelingen gaan. Ook hier bepaalt de familienaam (bij meerdere, de eerstgenoemde) de alfabetische volgorde.

Bronnen

Hieronder vallen artikelen die weliswaar veel genealogische informatie bevatten, maar niet onder de twee eerstgenoemde rubrieken vallen. Doorgaans zijn het genealogische ‘bronnen’. Men denke hierbij in eerste instantie aan gegevens van de Burgerlijke Stand of kerkelijke registers, maar ook aan grafschriften of opgaven van b.v. gesneuvelde militairen. Hierbij was het overigens soms moeilijk (b.v. waar vrij uitgebreide genealogische gegevens betreffende personen werden vermeld) de grens tussen ‘(fragment)genealogie’ of ‘bron’ te trekken. Het criterium van de redactie is echter de context geweest waarin de personen werden vermeld. De artikelen zijn geplaatst op alfabetische volgorde van het kenwoord (in de meeste gevallen de naam van een plaats of regio); bij meer dan één artikel (b.v. met ‘Batavia’ als kenwoord) op alfabetische orde van auteursnaam.

Pas ontpakt

Deze rubriek vermeldt de in de Navorscher vermelde of besproken publicaties die hetzij genealogische of achtergrondinformatie over Indië bevatten. De publicaties zijn op chronologische volgorde van de Navorscher vermeld.

Boeken en tijdschriften

Vooral in de eerste jaargangen werd aandacht besteed aan aanwinsten van het Centraal Bureau voor Genealogie of het Nationaal Archief op Indisch-genealogisch of aanverwant gebied. Ook deze rubrieken zijn op chronologische volgorde weergegeven.

Diversen:

Hieronder vallen overige artikelen die een raakvlak met het bedrijven van Indische genealogie hebben of anderszins interessante gegevens bevatten. Ook deze artikelen zijn op chronologische volgorde geplaatst.

(Fragment) genealogieën:

P.A. Christiaans en L.M. Janssen, Gegevens voor de samenstelling van een genealogie van de familie Abell. INN/5: 117-123.
C.E. Kuipers, Abrahami de Melverda. INN/2: 1-6, 156[*]; INN/3: 151[*]; INN/9: 106[*]; INN/19: 185[*].
A.A. Lutter, De Indische tak van de Zwitserse familie Altheer. INN/4: 121-125; INN/6: 153-154[*].
P.A. Christiaans en D. van Dijn, Genealogie van de Indische tak van de familie van Angelbeek. INN/8: 1-8.
L.M. van der Hoeven, Genealogie Aspeling. INN/16: 22-30.
G.J. van der Meer Mohr, De laatste generaties van het geslacht Baermaijer von Barienkhofen. INN/17: 35-38.
P.A. Christiaans, De Indische tak van een geslacht Baert. INN/15: 95-101.
D. van Duijn, Kwartierstaat Tjalling Harry Bakker. INN/13: 89.
P.A. Christiaans, von Balluseck. INN/10: 71.
P.A. Christiaans, Gegevens betreffende het geslacht Balneavis. INN/14: 11-14; INN/18: 179[*]; INN/20: 186[*].
R.G. de Neve, De oudere generaties van het geslacht Barkey in West- en Oost-Indië. INN/2: 17-21.
P.A. Christiaans, Baron. INN/4: 1-9, 161[*]; INN/17: 151[*].
J.N. MacInroy, Van een Waal, een Portugees en een Duitser in enkele Buitengewesten. Eind 18e en 19e eeuwse voorouders Beaupain, Pereira en Mallien. INN/14: 162-165.
P.A. Christiaans, Aanzet tot de genealogie van de familie Bethbeder. INN/1: 9-12; INN/4: 160[*]; INN/17: 8[*].
P.A. Christiaans, Genealogie van de familie van Beusechem. INN/16: 1-7.
P.A. Christiaans en Y. Prins, De Indische familie Bingel. INN/20: 151-152.
P.A. Christiaans, Bischoff (Bisschoff). INN/7: 64-65.
G.J. van der Meer Mohr, Genealogie Boer (Breedveldt Boer – Walther Boer). INN/17: 20-30, 152-153[*].
R.G. de Neve, Genealogie Bouberg (Bouberg Wilson). INN/19: 133-134.
R.G. de Neve, Indische familienetwerken II. Mixties burgers, Mardijkers en compagniesdienaren. De aan elkaar geparenteerde Bataviase families Bouman, Greving, Jonkwaart en Steufhaas met hun verwanten. INN/19: 67-95.
R.G. de Neve, Genealogie Bouman. INN/19: 76-78.
P.A. Christiaans, Bousquet / de Filliettaz Bousquet. INN/16: 103-115.
P.A. Christiaans, De niet-adellijke tak van de familie Clifford Kocq van Breugel. INN/3: 127-131.
J.N. MacInroy en F.E. Brandenburg, Bijdrage tot de genealogie van een geslacht Bronkhorst uit Bronkhorst. INN/14: 89-102, 157[*].
R.G. de Neve, Genealogie Budach. INN/19: 125-127.
R.G. de Neve, De Indische connecties van de “Haagse” familie Cassa. INN/20: 92-98.
D. van Duijn, Castens. INN/14: 45-53.
R.G. de Neve, De Chauvigny de Blot. INN/2: 97-110.
P.A. Christiaans, Du Cloux, Alting du Cloux, Lalause du Cloux, Lincklaen duCloux. INN/6: 97-109.
J.A. van Huizen, Genealogie van de familie Coblijn. INN/6: 110-118; INN/11: 107[*].
P.A. Christiaans, Coenraad. INN/4: 12-17, 161[*]; INN/10: 104[*].
P. Kal, Genealogie van het geslacht Cordesius. INN/4: 145-153.
R.M. Dumas, Genealogie van het geslacht Cordromp. INN/12: 49-57; INN/17: 9[*].
W. Wijnaendts van Resandt, De Indische tak van de familie Couperus. INN/5: 1-8; INN/9: 107[*].
P.A. Christiaans, Dallens. INN/5: 18-19.
R.G. de Neve, Genealogie Darlang. INN/19: 9-12, 188[*].
R.G. de Neve, Davemann. INN/13: 148.
R.M. Dumas, Genealogie van de familie Deighton in Nederlands-Indë en Nederland. INN/20: 136-144.
R. Dessauvagie – ten Have en D. van Duijn, Genealogie van de Indische familie Dessauvagie. INN/4: 97-111, 161[*]; INN/5: 170-171[*].
L.M. van der Hoeven en A. Doeve, Het Indische geslacht Doeve en Drognat Doeve. INN/16: 49-102; INN/17: 151-152[*]; INN/20: 186-187[*].
D. van Duijn, Domis / De Senerpont Domis. INN/14: 104-116.
P.A. Christiaans, Een ‘vergeten’ tak van de familie Doorninck. INN/17: 47-50, 153[*].
R.G. de Neve, Dormieux en aanverwanten in dienst der VOC op Coromandel en Ceylon eind 17e eeuw tot eind 18e eeuw. INN/3: 1-16, 152[*]; INN/4: 160[*]; INN/6: 153[*]; INN/9: 106-107[*].
E.J.C. Boutmy de Katzmann, De familie van Wieteke van Dort. INN/5: 20-23.
P. Kal, Genealogie van de Indische familie Droop en Vacquier Droop. INN/6: 1-14; INN/10: 105[*]; INN/17: 151[*].
D. van Duijn, Drossaers. INN/12: 97-105.
M. Spaans Azn. en N. Noordervliet-Jol, Scheveningse geslachten in de Oost III. van Duijne. INN/13: 49-57.
A.A. Lutter, Elgenhuizen. INN/17: 76-77.
P.A. Christiaans, Belanda Hitam. Het Indo-Afrikaanse geslacht Enkoroma Coffie. INN/18: 56-58, 179[*].
R.G. de Neve, Fransz. INN/2: 159-160.
A.A. Lutter, Von Gabain. INN/19: 135.
A.A. Lutter, Gaerste. INN/15: 139-142; INN/17: 9[*].
P.A. Christiaans, Geelhoed. INN/14: 16-17.
J.C. Francken, Friezen in Nederlandsch-Indië. Van Gelder uit Dokkum. INN/6: 165-174; INN/7: 190[*].
P.A. Christiaans, Een eerste aanzet tot de genealogie van de familie Gill in de omgeving van Soerabaja. INN/17: 86-89.
P.A. Christiaans, Indische voorouders op Sumatra’s Westkust (II). De Indische tak van de familie van Ginkel. INN/5: 10-16, 171[*]; INN/7: 189[*].
R.G. de Neve, Genealogie Greving. INN/19: 79-85.
P.A. Christiaans, Van Groll (Breton van Groll). INN/2: 13-17.
P.A. Christiaans, Gegevens voor de genealogie Van Gumster. INN/14: 151-153.
P.A. Christiaans, Guttenberg. INN/7: 192-193.
R.G. de Neve, Genealogie Happé. INN/20: 145-151.
J. Harders, Twee Indische takken van de familie Harders. INN/10: 114-118.
R.G. de Neve, Fragmentgenealogie Hardij. INN/20: 98-100.
R.G. de Neve, Een sedert het laatste kwart der 18de eeuw op Java gevestigde tak van het Amsterdamse regentengeslacht Hartsinck. INN/9: 14-21.
A.C.D. Herbig, Belanda Hitam. De Indo-Afrikaanse familie Herbig. INN/18: 39-51, 179-180[*].
D. van Duijn, Herklots. INN/11: 153-167.
A.A. Lutter, Hess Busselaar. INN/19: 129-131.
D. van Duijn, Heijligers. INN/19: 137-146.
E.A.A.M. van der Hoeven, De Indische tak ven de familie van der Hoeven. INN/4: 56-66, 161[*].
E. Hofland, De Indische familie Hofland en de Pamanoekan en Tjiassemlanden. INN/20: 25-52.
A.A. Lutter, Holzschuher von Harrlach. INN/12: 145-147; INN/14: 156-157[*]; INN/17: 9[*].
D. van Duijn, Züchtige Ehren soll man mehren Freud nit wehren. Von Hombracht. INN/17: 145-150, INN/18: 179[*].
M. Spaans Azn., Scheveningse geslachten in de Oost I. Hoogenraad / Hogenraad. INN/10: 72-75.
J.H. van der Boom, Hoogerwerff. INN/6: 156-158.
R.M. Dumas, Genealogie van een geslacht Hulscher in Nederlands-Indië. INN/19: 131-133.
R.G. de Neve, De Indische tak van de uit de Pfalz afkomstige familie Hummelgens. INN/7: 23-27.
P.A. Christiaans, Hunt. INN/15: 11-14; INN/17: 10[*]; INN/20: 186[*].
J.C. Francken, Indische voorouders op Sumatra’s Westkust. Stamreeks van Juliet Elisabeth In ‘t Veld. INN/2: 62-67, 156[*].
E.M.V. Wethmar – Haverkorn van Rijsewijk en A.P. Intveld, Stamreeks en genealogie van Theunis In’tveld, stamvader van de Indische familie In’tveld. INN/17: 97-121, 153-156[*]; INN/20: 187[*].
P. Kal, Het geslacht Israël uit Djokjakarta. INN/6: 66-74, 154-155[*].
P. Kal, Leden van het geslacht Israël uit Helmarshausen in de Oriënt. INN/11: 111-116.
R.G. de Neve, Proeve van een genealogie van de familie Jacobs uit Tegal. INN/13: 148-150.
L.M. van der Hoeven en P.A. Christiaans, De familie Jacometti. INN/18: 74-81, 180[*].
R.G. de Neve, Fragmentgenealogie Jonkwaart. INN/19: 79.
P. Kal, Genealogie van het geslacht Kal van Java. INN/8: 9-30.
L.M. van der Hoeven, De nazaten van Jan Kemp te Curaçao. INN/11: 145-152; INN/17: 151[*].
M. Spaans Azn., Scheveningse geslachten in de Oost II. Keus / van Dorsser Keus / Withof Keus / Whitecourt. INN/11: 1-8.
A.H. Klokke, Het geslacht Klokke van Steenwijk. INN/6: 119-121.
D.J. Rozema, Jean Pierre Kohn, een Luxemburger als militair in Djokjakarta. INN/15: 7-9.
P.A. Christiaans, De Indische tak van de Westfriese familie Krab. INN/16: 39-41.
P.A. Christiaans, Krämer. INN/6: 159-164.
L.M. Janssen, Belanda Hitam. Twee Indo-Afrikaanse geslachten Kwakoe. INN/18: 51-53.
A.A. Lutter, Genealogie van het geslacht Lammers van Toorenburg. INN/1: 60-66; INN/6: 153[*]; INN/7: 188[*].
R.G. de Neve, Indische familienetwerken I. De Lannoy, Kriekenbeek en Le Roux c.a. INN/18: 89-106.
R.G. de Neve, Genealogie De Lannoy. INN/18: 107-114, 180[*].
N.M. Lapré – van Tets, Gustaaf Fredrik Lapré en zijn nazaten. INN/5: 165-169; INN/6: 154[*].
J.N. MacInroy, Bijdrage tot de genealogie van het geslacht Lapré. INN/5: 26-40; INN/6: 154[*]: INN/7: 189-190[*]; INN/14: 153-154[*].
H.C. de Roo – Schouman, L.M. van der Hoeven en M. Spaans Azn., De familie Lawa van Sumatra’s Westkust en haar Nederlandse oorsprong. INN/12: 112-117.
M. Spaans Azn., Heidelberg / Levyssohn / Levyssohn van Sprang / Permis Levyssohn / Levyssohn Norman / Zoetelief Norman. INN/11: 97-104; INN/12: 108[*]; INN/13: 170-171[*]; INN/17: 151[*].
R.G. de Neve, Von Liebeherr in Nederlands-Indië en Suriname. INN/19: 40-42.
N.W.H. Frauenfelder, Een genealogische schets van de Indische familie Van der Linde. INN/14: 137-145.
R.G. de Neve, Litan. INN/13: 145-147.
J.L. Livain, M.C. Livain en L.M. van der Hoeven, Genealogie van de Indische familie Livain. INN/17: 1-8.
R.G. de Neve, Bijlage Louis. INN/19: 90-91.
J.N. MacInroy. Een Hooglandse familie met West-Indische connecties. MacInroy / MacInroy of Lude. INN/13: 58-77.
R.M. Dumas, Meerdere generaties van het geslacht Mahieu op Java. INN/15: 1-6.
A. Kamphorst, Genealogie Maphar. INN/9: 97-104; INN/10: 106[*]; INN/14: 154-155[*].
P. Kal, Het geslacht Martens van Amboina. INN/7: 49-62, 190[*].
P.J.C. Martens, Een van oorsprong Olands geslacht Martens met Indische connecties. INN/13: 151-167.
P.A. Christiaans, Proeve ener genealogie Matray. INN/10: 8-13.
M. Spaans Azn., Maurenbrecher. INN/10: 97-103; INN/11: 108[*].
C.E. Kuipers, De Indische tak van de familie Maurer. INN/7: 83=85.
A.A. Lutter, Von Michalofski. INN/7: 86-88.
G.J. van der Meer Mohr, Genealogie van de Haags, Zeeuws, Indische familie Van der Meer Mohr. INN/19: 149-165; INN/20: 187.
L.M. van der Hoeven, Fragmentgenealogie Moll (Duitsland, Indië, Suriname). INN/19: 1-5.
P.A. Christiaans, De la Motte. INN/5: 78-81; INN/9: 107[*]; INN/13: 170[*].
P.A. Christiaans en E.Th.R. Unger, De familie Muhlenfeld in Indië. INN/19: 42-44; 188[*].
R.G. de Neve, Munnik in Nederlandsch-Indië. INN/9: 31-33; INN/19: 187[*].
R.G. de Neve, Nauta. INN/7: 19-22.
P.A. Christiaans, Van Neukirchen genaamd Nijvenheim en de naamssamenstelling Neuvenheim alsmede een paar andere naamsvarianten. INN/13: 172-176.
L.M. Janssen, Niemansverdriet. INN/19: 128-129.
L.M. Janssen, Niepoth in Indië. INN/17: 78.
P.A. Christiaans, Makassaarse families III. De familie Nitzschke. INN/11: 37-39, 108[*]; INN/18: 180[*].
R.G. de Neve, Genealogie Nijland. INN/19: 34-36; 188[*].
P.A. Christiaans, Silsilah2 ketoearga ketjil (kleine familiestambomen): von Ochssee. INN/5: 150-151; INN/7: 190[*].
A.A. Lutter, Von der Oelsnitz. INN/3: 178-179.
P.A. Christiaans, Ondaatje. INN/2: 145-151; INN/3: 151[*]; INN/4: 160[*]; INN/19: 185[*].
P.A. Christiaans, Van Ophuijsen. INN/15: 102-108; INN/18: 180[*].
P.A. Christiaans, Palm. INN/4: 113-119; INN/5: 171[*]; INN/7: 189[*]; INN/11: 107-108[*]; INN/12: 107-108[*]; INN/13: 170[*]; INN/17: 151[*].
R.G. de Neve, Ego-document Palm. INN/7: 1-15.
J.C. Francken, Wie was “madame Papo”. Afstamming en “genealogie” van stammoeder Theodora Elisabeth Papo. INN/4: 49-54, 161[*]; INN/5: 171[*]; INN/19: 186[*].
A.A. Lutter, Genealogie van het geslacht Blanckers Pasqué. INN/5: 76-77.
R.G. de Neve, De familie Pasques de Chavonnes in Nederland en Indië. INN/6: 33-40.
M.J. Platt – de Kiewit, Makassaarse families IV. De familie Platt. INN/14: 1-6; INN/18: 180[*].
A.A. Lutter, Genealogie van de Indische familie van der Poel. INN/5: 145-149.
P.A. Christiaans en E.J.C. Boutmy de Katzmann, Prins, Bloys van Treslong Prins. INN/5: 49-52.
P.A. Christiaans, Pruyssenaere de la Woestijne. INN/10: 68-70.
P. Kal, Genealogie van het geslacht Du Puy in de Oriënt. INN/9: 49-56, 108[*]; INN/10: 106[*].
R.A.U. Quast, Quast. INN/3: 97-112; INN/5: 170[*]; INN/6: 153[*].
P.A. Christiaans, Genealogie van de familie Rambaldo. INN/18: 1-6.
E.M. de Bruijn – ter Denge en J.H. de Bruijn, De “Indische” nazaten van Martinus Christiaan van der Rest. INN/3: 119-126.
A.A. Lutter, Robert. Een Hugenotengeslacht in Nederland en Nederlandsch-Indië. INN/11: 127-130.
R.G. de Neve, De oudere generaties van de Indische tak der familie Rosenquist. INN/3: 153-163; INN/4: 160[*]; INN/10: 104[*]; INN/19: 185[*].
R.G. de Neve, Genealogie Le Roux. INN/18: 114-123, 180[*].
D.F.M. Rugebregt, Nakomelingen van Jan Rugebregt. INN/19: 45-65.
D. van Duijn, Genealogie Le Rutte. INN/8: 49-62; INN/9: 108[*].
P.A. Christiaans, Gegevens voor de samenstelling van de genealogie van de familie Rijkschroeff. INN/5: 173-184; INN/7: 190[*], INN/9: 107[*].
D. van Duijn, Van Erlangen naar Soerabaja: Sand. INN/11: 49-54, 108[*]; INN/13: 170[*].
D. van Duijn, Een laat antwoord: De Saumaise. INN/17: 30-33.
P.A. Christiaans, Gegevens voor de samenstelling van een genealogie van de familie Schmidgall. INN/4: 76-80; INN/11: 108[*]; INN/19: 186[*].
P.A. Christiaans, Schmidhamer.
INN/14: 60-66; INN/19: 187.
D. van Duijn, Kwartierstaat Bernardina Schmitz. INN/13: 90.
P.A. Christiaans, De familie Schrooijesteijn in Indië. INN/18: 85-87.
M. Spaans Azn, Segov. INN/18: 145-147.
P. Kal, Aantekeningen betreffende het geslacht Selleger uit Nederlandsch-Indië, waarvan de naam ook wordt gespeld: Selliger, Seliger, Sellige, Sellinger, Seliging en zelfs Sellegah en Saalliger. INN/3: 145-150.
E.A.A.M. van der Hoeven, De Indische tak van de familie Senstius. INN/2: 160-164; INN/3: 151-152[*]; INN/4: 160[*].
R.G. de Neve, Genealogie Sieburgh. INN/18: 123-124.
P.A. Christiaans, De oudste generaties van de familie Sleebos in Nederlandsch-Indië. INN/2: 24.
R.M. Dumas, Genealogie van een geslacht Smits gevestigd te Buitenzorg (nu Bogor). INN/20: 181-185.
P.A. Christiaans, Een aanzet tot de genealogie Soesman. INN/19: 106-123.
W. Dingemans, De familie Stap in Indië. INN/5: 56-63.
P.A. Christiaans, Stavers. INN/4: 11-12.
E.J.C. Boutmy de Katzmann, Stemfoort. INN/1: 26-30.
R.G. de Neve, Genealogie Steufhaas (Steuphaas). INN/19: 85-90.
D. van Duijn, Een Illustere cousinage (nakomelingen Von Stracka). INN/2: 111-116; INN/6: 153[*].
H.Th.M. de Raad, Genealogie van de familie Streithorst. INN/7: 179-187.
M. Spaansz Azn., Lucipare en de familie de Stuers. INN/18. 174-178.
R.G. de Neve, Genealogie van de in Batavia gevestigde familie Teisseire en haar verwanten. INN/17: 11-19, 152[*]; INN/18: 181[*]; INN/19: 188[*].
P.Th.J. Tellings, Genealogie Tellings in Nederlandsch-Indië. INN/19: 97-105.
P. Kal, Leden van het geslacht Terwogt in de Oriënt. INN/6: 146-152.
D.E.L. Thörig, Gegevens voor de genealogie van de oorspronkelijk Zwitserse familie Thörig. INN/12: 161-166.
R.G. de Neve, De Indische tak van het Zwolse geslacht Tobias. INN/6: 49-57.
R.G. de Neve, Jan Toorop, zijn naaste familie en zijn nakomelingen. INN/20: 163-165.
P.A. Christiaans, Makassaarse families V. Tramburg. INN/19: 36-38.
P.A. Christiaans, De oudste generaties van de familie Ungerer in Indië. INN/8: 84-86; INN/10: 105[*].
P.A. Christiaans, De Katwijkse familie Varkevisser en haar Indische nakomelingen. INN/3: 49-64; INN/4: 160[*]; INN/7: 188-189[*]; INN/12: 107[*]; INN/13: 170[*]; INN/19: 185[*].
D. van Duijn, Versfelt. INN/4: 125; INN/10: 105[*].
R.G. de Neve, Fragmentgenealogie Vignon – de Groot. INN/20: 101-104.
P.A. Christiaans, Vincent, Van der Parra Breton Vincent. INN/2: 49-51.
P. Kal, Een aanzet voor het opstellen van een genealogie van het Indische geslacht Voorneman. INN/10: 49-65; INN/15: 143[*].
P.A. Christiaans, De familie Van Bloemen Waanders. INN/20: 153-158.
P.A. Christiaans, Van Waardenburg. INN/10: 66-67.
P.A. Christiaans, Makassaarse families II. De familie Wallner. INN/10: 13-14, 107[*].
C.W. Hajer-Sasse, Fragmentgenealogie van der Wedden. INN/11: 183-185.
P.A. Christiaans, Aanzet tot de genealogie van de familie Weddik (Lublink Weddik). INN/9: 1-5; INN/14: 154[*].
P.A. Christiaans, Makassaarse families I. De familie Weijergang. INN/9: 76-80.
C.W. Hajer-Sasse, Fragmentgenealogie Weijler. INN/11: 185; INN/12: 108[*].
P.A. Christiaans, Whijts. INN/10: 108-110.
R.G. de Neve, Genealogie Wiederhold / Hedrich von Wiederhold. INN/18: 148-154.
L.M. van der Hoeven en J.L. Livain, Aanzet tot de genealogie van een familie Wolff in de omgeving van Semarang. INN/15: 91-97.
R.G. de Neve, Genealogie Young. INN/18: 124-143.
P.A. Christiaans, Silsilah Silsilah Ketjil I. De familie Zeekaf. INN/19: 124-125.
E.M. de Bruijn – ter Denge en J.H. de Bruijn, De Indische tak van het geslacht Zehl. INN/10: 1-6.

Matrilineaire reeksen

R.M. Dumas, De matrilineaire afstamming van Loura Bachri, Daphne Dagmar de Vries en Dagmar Daphne de Vries. INN/19: 65-66.
P. Kal, Matrilineaire afstamming Barkmeijer – Kal. INN/19: 136-137.
R.G. de Neve, Matrilineaire afstammingsreeks Beer – Bach – Caspersz – Van der Plas – Stuffken – Maasland – De Jong. INN/19: 191-192.
C.E. Hupkens, De matrilineaire afstamming van Laura Frans Berger. INN/12: 40.
H.A.G.H. van Asten, De matrilineaire afstamming van Louise Charlotte Henriëtte Irene van Asten en Angelique Petronella Christine Boon. INN/14: 103.
R. Melger, De matrilineaire afstamming van Saskia Marinka Bosch. INN/19: 96.
P.J.C. Martens, De matrilineaire afstamming van Jesse Wigatha Snowdrop Bouman. INN/13: 168.
R.G. de Neve, De matrilineaire afstamming van Johannes George Burgemeestre (1855-1886). INN/13: 105-106.
R.G. de Neve, De matrilineaire afstamming van Wilhelmina Burgemeestre (1892-1937). INN/13: 103-104.
J.H. de Bruijn, De matrilineaire afstamming van Ellen Marie de Bruijn – ter Denge. INN/12: 58.
P.A. Dom-Heemstra, De matrilineaire afstamming van Christine Willy Dom en Anne Julie Dom. INN/12: 167.
R.G. de Neve, De matrilineaire afstammelingen van de inheemse vrouw Famula van Mandaro. INN/20: 171-181.
D.J. Rozema en H.M. Vandewalle, De matrilineaire afstamming van Marein Margreet Favejee, Josien Louise Favejee en Floor de Ruijter. INN/15: 10.
R.A. Wermuth, De matrilineaire afstamming van Carl Frans Eduard de Graaff. INN/14: 36.
Y.M. Prins, De matrilineaire afstamming van Frans Peter Gerard van der Heemst. INN/12: 166-167: INN/18: 61 [dubbel geplaatst].
P. Kal, De matrilineaire afstamming van Elisabeth Madeline Kal en haar zuster Théodora Marguérite Kal. INN/12: 69-70.
P. Kal, De matrilineaire afstamming van mijn tante Ida Kal. INN/11: 174.
P.A. Christiaans, De matrilineaire afstamming van Winnie Margot Yasmin Lapré. INN/11: 110.
J.N. MacInroy, De matrilineaire afstamming van Catriona Isabella MacInroy en David Andrew Nicolas MacInroy. INN/11: 168-171; INN/14: 155-156[*].
Th.A. Eerdmans, De matrilineaire afstamming van Sanne Carolijn, Maren Elisabeth en Liesbeth Willemijn Marcelis. INN/12: 110.
R.A. Wermuth, De matrilineaire afstamming van Cornelia Elisabeth van der Meer de Walcheren. INN/18: 62.
G.J. van der Meer Mohr, De matrilineaire afstamming van George Jan van der Meer Mohr. INN/15: 41.
R.G. de Neve, Kwartieren van R.G. de Neve in matrilineaire reeksen. INN/13: 98-144.
R.G. de Neve, De matrilineaire afstamming van Roeland Gilles de Neve (1949). INN/13: 98-99.
R.G. de Neve, De matrilineaire afstamming van Gaston Alphonse de Neve (1888-1945). INN/13: 100-103.
R.G. de Neve, De matrilineaire afstamming van Napoleon Gilles Charles de Neve (1916-1992). INN/13: 100.
R.G. de Neve, De matrilineaire afstamming van schrijver Rob Nieuwenhuis. INN/20: 167-168.
K. van den Sigtenhorst, De matrilineaire afstamming van Helena Anna Hendrika Oryzani Putri en Gisela Petronella Anna Oryzani Putri. INN/11: 171.
R.G. de Neve, Matrilineaire afstammingsreeksen. De Pourtalès – Daendels – De Vos van Steenwijk -Groeninx van Zoelen – Van Tuyll van Serooskerken. INN/18: 182-184.
R.G. de Neve, De matrilineaire afstamming van Frank, Louis Marius, Max Arthur en Margaretha Jacqueline Prick van Wely. INN/20: 168-170.
R.G. de Neve, De matrilineaire afstamming van Hélène Henriëtte Isabelle barones van Randwijck (1969). INN/13: 107-107.
R.G. de Neve, De matrilineaire afstammelingen van de vrije inlandse vrouw Sintes. INN/13: 110-144.
K.P. Schaddelee, De matrilineaire afstamming van Marje Edmondson-Schaddelee. INN/11: 109.
H.F. Mugie, De matrilineaire afstamming van Anita Frederica Schrama. INN/14: 128.
O.M.E. Beekveld, De matrilineaire afstamming van Maud Rosalia Steenbergen en Iris Thamara Gertruda Helena Willems. INN/14: 6.
E.T. Steinebach – van Reijn, De matrilineaire afstamming van Jacintha Maria Margaretha Steinebach en haar zuster Rosalie Iris Talitha Steinebach. INN/11: 172-173.
M.G. Timmer, De matrilineaire afstamming van Maarten Gerard Timmer. INN/12: 71-72.
F.J.P. Kiesel, De matrilineaire afstamming van Julie Wilhelmina Augustina Verberne. INN/12: 70-71, 109[*].
R. Hoppe, De matrilineaire afstamming van Eva Eline Vethman. INN/14: 126-127.
R.G. de Neve, De matrilineaire afstamming van Hermine Françoise Voûte. INN/20: 166-167.
F.J.L. Winkens, De matrilineaire afstamming van Nikki Christina Irene Winkens. INN/13: 169.
K.B. Riper – de Wit, De matrilineaire afstamming van Karin Riper – de Wit. INN/11: 173.
W. Wijnaendts van Resandt, De matrilineaire afstamming van Willem Wijnaendts van Resandt. INN/11: 175-176; INN/12: 108[*].

Bronnen

L.M. Janssen, De Burgerlijke Stand van Ambarawa. Het oudste geboorteregister; 1867. INN/13: 81-87.
L.M. Janssen, De Burgerlijke Stand van Ambarawa. Huwelijksregisters 1867-1871. INN/11: 117-126.
[redactie], Grafschriften in de Oost IV. De begraafplaats bij Fort Amsterdam te Kaitetu, Ambon. INN/18: 18.
L.M. van der Hoeven, Gelegenheidsvondsten: Teruggekeerden in Amsterdam 1710. INN/19: 148.
P.A. Christiaans, Staat der voorgevallen veranderingen onder de Europeanen en daarmee gelijkgestelde personen boven de zestien jaren oud in de residentie Ayer Bangies woonachtig, gedurende het 2e half jaar 1841 en het 2e half jaar 1842. INN/3: 40.
R.G. de Neve, Personalia en historisch-genealogische bronnen betreffende in Azië dienend personeel gedurende de Bataafs-Franse tijd. INN/8: 97-208; INN/10: 105-106[*]; INN/17: 9[*]; INN/19: 186-187[*]; INN/20: 186[*].
[redactie], Grafschriften in de Oost II. Graven te Banda. INN/16: 12-13.
[redactie], Grafschriften in de Oost II. De begraafplaats Pandu te Bandoeng. INN/16: 11-12.
P.A. Christiaans, Gelegenheidsvondsten: Militairen te Banka. INN/9: 39-40, 86-88; INN/11: 39-40.
M. Spaans Az., Opgave der Europeanen of daarmee gelijkstaande personen op Banka aanwezig op ultimo december 1855. INN/9: 7-13, 108[*].
P.A. Christiaans, Personalia in de tijd kort na het vertrek van de Engelsen in de residentie Bantam 1816-1821. INN/1: 12-25; INN/2: 156[*].
P.A. Christiaans, Reconstructie van de huwelijksregisters van de residentie Bantam. INN/15: 145-173; INN/18: 180[*].
P.A. Christiaans, De “Jet-set” van Batavia anno 1763. INN/3: 65-88, 132-135, 164-178; INN/4: 33-40; INN/6: 153[*]; INN/20: 185[*].
P.A. Christiaans, Het Luthers trouwboek van Batavia 1812-1828. INN/13: 177-181.
P.A. Christiaans, De belangrijkste ambtenaren te Batavia anno 1837, alsmede een aantal geïnteresseerde officieren. INN/5: 97-116, 152-160, 171[*]; INN/6: 122-136, 154[*], 175-180; INN/9: 107[*]; INN/17: 9[*]; INN/20: 185.
E.A.A.M. van der Hoeven, Lijst van vrijgemaakte dienaren tot Batavia van 18 jan. tot 8 nov. 1701. INN/4: 80-87.
A.A. Lutter, Relaas der Gebeurde Zaken te Batavia in 1800. INN/7: 66-77.
R.G. de Neve, De Vrijmetselarij in Oost-Indië. Vrijmetselaren van het eerste uur te Batavia. INN/7: 131-141, 191[*].
R.G. de Neve en D. van Duijn, De Vrijmetselarij in Oost-Indië. De oprichters van de loge “De Ster in het Oosten” te Batavia. INN/7: 194-220; INN/17: 9[*]; INN/19: 186[*].
R.G. de Neve, Uitgiften van compagniesgronden, vermeld in “Realia, Register op de generale resolutien van het Kasteel Batavia 1632-1805”. INN/20: 53-91.
L.M. van der Hoeven, Genealogische gegevens van Europeanen uit de “Bataviaase Nouvelles” (1745-1746). INN/17: 160-180.
D. van Duijn, Potret Potret Belanda. INN/9: 145-209.
L.M. van der Hoeven, Belanda Hitam. Gegevens betreffende enige Kwakoe’s uit de militaire archieven. INN/18: 53-55.
L.M. van der Hoeven, Weggelopen matrozen te Bengalen in 1681. INN/19: 38-39.
A.A. Lutter en P.A. Christiaans, De Vrijmetselarij in Oost-Indië. Vrijmetselaren in Bengalen. INN/7: 99-130, 190[*].
[redactie], Verlieslijsten. Verlieslijst beambten en/of echtgenoten van de bedrijven van de N.V. Billiton Mij. Indonesië. INN/17: 131-139.
P.A. Christiaans, De Vrijmetselarij in Oost-Indië. De loges in de buitengewesten. INN/7: 142-154; INN/19: 186[*].
M. Spaans Azn., Inwoners van Buitenzorg anno 1852. INN/15: 21-41.
P.A. Christiaans, Staat der voorgevallen veranderingen onder de Europeanen en daarmee gelijkgestelde personen boven de zestien jaren oud in de residentie Cheribon woonachtig, gedurende het tweede half jaar 1841, het tweede half jaar 1842, het tweede half jaar 1844 en het tweede half jaar 1850. INN/14: 165-168.
J. Goldberg, Inwoners van Cochin in april 1814. INN/5: 151.
L.M. van der Hoeven, Taxatie van den burgers, planters ende opgesetenen deeser Eijlands’ van Curaçao (1705). INN/13: 78-81.
A.A. Lutter, De 25e penning op Curaçao anno 1797. INN/5: 161-164.
A.A. Lutter, Het Patentregister van Curaçao. INN/6: 75-88.
A.A. Lutter, Naamlijst van de Wel Edele Heeren der Regeeringe op Eyland Curaçao in 1795. INN/9: 82-86.
Chr. Monsanto, Ambtenaren op Curaçao, Aruba en Bonaire in 1827. INN/14: 146-150.
Chr. Monsanto, Begraafplaatsen op Curaçao. INN/14: 54-60.
P.A. Christiaans, Huwelijken gesloten in de kolonie Demerary. INN/5: 53-55.
[redactie], Grafschriften in de Oost VII. De Katholieke begraafplaats te Denpasar. INN/19: 188-189.
[redactie], Grafschriften in de Oost VII. De Protestantse begraafplaats te Denpasar. INN/19: 189-191.
R.G. de Neve, Overlijdensakten van te Deshima overleden Nederlanders. INN/6: 15-19.
P.A. Christiaans, Naam Rolle vam alle zodanige Christenen als zig ten desse comptoire bevinden met aanwijsing welken godsdienst dezelve belijden als meede het getal der getrouwden en kinderen (Djocjacarta 1804 en 1807). INN/4: 26-32.
P.A. Christiaans, Het doopregister van de Protestantse gemeente van Djokjakarta 1830-1874. INN/12: 72-88, 118-136, 168-184; INN/13: 23-39; INN/14: 67-80, 156[*], 169-177; INN/15: 143-144[*].
P.A. Christiaans, Doopboek der Protestantse gemeente van Djokjakarta 1906-1926. INN/15: 127-130: INN/16: 30-38; INN/17: 90-96, 139-144; INN/18: 26-36, 63-64.
P.A. Christiaans, Het Rooms-Katholieke trouwboek van Djokjakarta (1860) 1865-1885. INN/9: 59-75.
P.A. Christiaans, Het Rooms-Katholieke trouwboek van Djokjakarta 1915-1925. INN/11: 9-26.
P.A. Christiaans, Het huwelijksregister van de Protestantse gemeente van Djokjakarta 1870-1959. INN/12: 1-40.
P.A. Christiaans en D. van Duijn, De Vrijmetselarij in Oost-Indië. Naamlijst van de oprichters van de loge “Mataram” te Djokjakarta. INN/8: 64-82; INN/9: 108[*]; INN/19: 186[*].
L.M. Janssen, Belanda Hitam. Enige Afrikaanse dopelingen uit de R.K.-doopregisters van de Franciscus Xaverius parochie te Djokjakarta. INN/18: 55-56.
P.L. Leget-Kuijlen en J.N. Leget, Tot Nederlanders genaturaliseerde Duitsers in Nederlandsch-Indië in 1868. INN/2: 116-117.
M. Spaans Azn., “Eresabel”. INN/15: 1-42 [ten rechte 49-90].
P.A. Christiaans, Huwelijken gesloten in de kolonie Essequebo. INN/12: 110-111.
A.G. Musquetier, In Friesland gevonden personen uit Indië. INN/15: 15-20.
G.H. de Kinkelder, Belanda Hitam. De Afrikaanse Werving: Militairen in dienst van het O.I.L. afkomstig van de kust van Guinea, 1831-1872. INN/18: 59-61.
A.A. Lutter, Soldijboek van civiele en militaire ambtenaren aan de kust van Guinea 1815-1836. INN/6: 180-184; INN/7: 28-40.
A.A. Lutter, Stamlijst van ambtenaren gedestineerd naar de kust van Guinea in 1815. INN/10: 112-113.
A.A. Lutter, In Nederlandsch-Indië gedecoreerden door de Heilige Stoel 1863-1922. INN/17: 34-35.
P.A. Christiaans, Kolonialen in ‘s-Hertogenbosch anno 1822. INN/6: 40.
P.A. Christiaans, “In de suiker”. INN/17: 79-85.
L.M. van der Hoeven, Waalse lidmaten uit Amsterdam die van en naar Indië, Kaap de Goede Hoop en de Verenigde Staten van Amerika kwamen en vertrokken (1787-1829). INN/17: 129-131.
A.A. Lutter, Marineofficieren in Indië omstreeks 1806-1807. INN/14: 117-119.
U. Kerrebijn, Indische kranten als bron voor familieonderzoek. INN/16: 149-191; INN/17: 156[*].
U. Kerrebijn, Uit de Indische bladen. INN/17: 185-192; INN/18: 7-17.
P.A. Christiaans, De Vrijmetselarij in Oost-Indië. Terug op Java. INN/7: 155-178, 191[*]; INN/19: 186[*].
R.G. de Neve, De particuliere landen op Java en hun (Europese) eigenaren omstreeks het midden van de negentiende eeuw. INN/20: 105=136.
A.A. Lutter, Landmonsterrol van Java’s Noordoostkust 1798. INN/10: 22-40.
L.M. van der Hoeven, Almanak voor De Kaap de Goede Hoop 1804. INN/19: 166-176.
P.A. Christiaans (naar aantekeningen van Ph.F.A.C. Lach de Bère), De registers van de Burgerlijke Stand van de assistent-residentie Koeningan. INN/5: 83-88; INN/6: 62-65.
[redactie], Grafschriften in de Oost VI. De Europese begraafplaats te Koepang (Timor). INN/19: 13-19.
[redactie], Grafschriften in de Oost VI. Fort Concordia te Koepang. INN/19: 19-20.
[redactie], Grafschriften in de Oost VI. De Protestantse kerk te Koepang. INN/19: 20.
[redactie], Grafschriften in de Oost III. De nieuwe begraafplaats “Sentong” te Lawang. INN/16: 138.
M. Spaans Azn., Lucipara. INN/18: 155-174.
P.A. Christiaans, Families uit Macao. INN/19: 147-148.
[redactie], Grafschriften in de Oost II. De Christelijke begraafplaats te Makassar / Ujung Pandang. INN/16: 17-18.
P.A. Christiaans, Kohier van de 20e penning over vaste goederen te Makassar 1783/1784. INN/6: 27-32.
[redactie], Grafschriften in de Oost I. De St. Paulskerk te Malakka. INN/15: 116-118.
[redactie], Grafschriften in de Oost III. De Europese (later Christelijke) begraafplaats “Soekoen” te Malang. INN/16: 119-137.
G.A. Musquetier, Van den militairen stand vervallen verklaard. INN/17: 121-128; 181-184.
[redactie], Grafschriften in de Oost I. Het kerkhof te Nagapatnam. INN/15: 118-122.
A.G. Musquetier, Overleden militairen in Oost-Indië. INN/17: 50-74; INN/18: 64-73.
Migratie naar Oost- en West-Indië. INN/2: 71-72, 118-120, 121-136, 164-168; INN/3: 19-24, 179-184; INN/4: 20-25, 87-88, 170-174; INN/5: 64-75, 82; INN/20: 185[*].
A.A. Lutter, Stamboek van officieren dienstdoende of bestemd voor Oost- en West-Indië en gesteld ter dispositie van het Ministerie van Marine en Koloniën 1807-1809. INN/8: 31-36.
A.A. Lutter, Door Oostenrijk gedecoreerden in Nederlandsch-Indië. INN/9: 22-30.
L.M. van der Hoeven, Notitie van alle vrijborgeren of geleende comps. die in Oughly wonachtig (1684). INN/16: 10.
P.A. Christiaans, Register van aangenomen geslachtsnamen (Padang 1839). INN/7: 40.
P.A. Christiaans, Het geboorteregister van Padang 1829. INN/8: 87-90.
P.A. Christiaans, Het geboorteregister van Padang 1830. INN/7: 78-82.
P.A. Christiaans, De Vrijmetselarij in Oost-Indië. Naamlijst der oprichters van de loge “Mata Hari” te Padang. INN/8: 36-40; INN/9: 107[*].
L.M. Janssen, Gelegenheidsvondsten: Het huwelijksregister van Palembang 1907. INN/17: 74-75.
R.G. de Neve, Gequalificeerde en andere V.O.C.-dienaren te Palembang. INN/9: 34-38.
[redactie], Grafschriften in de Oost I. Het kerkhof te Paliacatta. INN/15: 122-125.
P.A. Christiaans, Extraits du registre des mariages célébrés dans l’Eglise Hollande et Wallone de Paramaribo depuis le 25 Mars 1696 jusqu’au 20 Decembre 1730. INN/11: 131-137.
[redactie], Grafschriften in de Oost II. De Europese begraafplaats te Pontianak. INN/16: 19-21.
A.A. Lutter, Door het Koninkrijk Portugal gedecoreerden in Nederlandsch-Indië. INN/20: 158-163.
A.W. Ruys, Het adres aan de Prins van Wales. INN/19: 177-185.
A.A. Lutter, Door Pruisen gedecoreerden in Nederlandsch-Indië. INN/11: 79-88; INN/12: 108[*]; INN/19: 187[*].
[redactie], Grafschriften in de Oost II. De begraafplaats te Rante Pao. INN/16: 16-17.
P.A. Christiaans, Staat der voorgevallen veranderingen onder de Europeanen en daarmee gelijkgestelde personen boven de zestien jaren oud in de residentie Rembang woonachtig, gedurende het 2e half jaar 1841, het 1e half jaar 1842, het 2e half jaar 1842 en het 1e half jaar 1850. INN/3: 36-39.
L.M. Janssen, Gelegenheidsvondsten: Rembang, geboorten 1829. INN/9: 80-81.
L.M. Janssen, Gelegenheidsvondsten: Rembang, overlijden 1829. INN/9: 135-136.
L.M. Janssen, Gelegenheidsvondsten: Rembang, huwelijken 1829. INN/11: 26.
P.A. Christiaans, De Vrijmetselarij in Oost-Indië. De loge “Prinses Frederik der Nederlanden” te Rembang. INN/13: 16-22, 171[*].
H.C. de Roo – Schouman, Album Studiosorum Roterodanum 1913-1953. INN/9: 109-135.
A.A. Lutter, Copie van het Politiek Soldijboek van den Jare 1803 van St. George d’Elmina. INN/6: 20-26, 32, 59-60.
[redactie], Grafschriften in de Oost II. De begraafplaats voor Europeanen te Salatiga. INN/16: 15.
L.M. Janssen, Het Rooms-Katholieke doopregister van Salatiga 1896-1918. INN/10: 76-88, 119-136.
[redactie], Grafschriften in de Oost II. De begraafplaats te Saparoea-stad. INN/16: 15.
P.A. Christiaans, Een reconstructie van de registers van de burgerlijke stand van Sawah Loento.
INN/10: 145-205; INN/15: 143[*].
P.A. Christiaans, Een Semarangs doopboekje uit 1746. INN/14: 158-161.
L.M. Janssen, Gelegenheidsvondsten: Ambtenaren te Semarang in 1817. INN/18: 88.
L.M. Janssen, Gelegenheidsvondsten: Het oudste huwelijksregister van Semarang (1828). INN/16: 7-8.
[redactie], Grafschriften in de Oost II. De Europese begraafplaats “Liligundi” te Singaradja. INN/16: 18-19.
[redactie], Grafschriften in de Oost II. Het Europese kerkhof te Sintang. INN/16: 21.
P.A. Christiaans, Nadere berichten omtrent enige gesneuvelde officieren nabij Sintang. INN/16: 138.
[redactie], Grafschriften in de Oost IV. De begraafplaats Kembang Koening te Soerabaja. INN/18: 18-25.
L.M. van der Hoeven, Het personeel van de constructiewinkel te Soerabaja 1815-1824. INN/15: 108-116.
[Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië 1858], Europese geslachten te Soerakarta rond 1857. INN/16: 8-9.
A.A. Lutter, Door Spanje gedecoreerden in Nederlands-Indië. INN/17: 157-160.
L.M. van der Hoeven, Familieberichten uit de “Sumatra-Bode” van 1925. INN/16: 191-198.
[redactie], Jodensavanna, een historische plaats in de binnenlanden van Suriname. INN/11: 55-78.
L.M. van der Hoeven, Oud Notarieel Archief Suriname, inv.nr. 823. INN/14: 26-36.
[redactie], Grafschriften in de Oost II. De begraafplaats te Ternate. INN/16: 13-14.
[redactie], Grafschriften in de Oost VIII. Fort Oranje te Ternate. INN/20: 144.
P.A. Christiaans, Staat der voorgevallen veranderingen onder de Europeanen en daarmee gelijkgestelde personen boven de zestien jaren oud in de residentie Ternate woonachtig, gedurende het 2e half jaar 1841, het 1ec half jaar 1850 en het 2e half jaar 1850. INN/4: 18-19.
P.A. Christiaans, Staat der voorgevallen veranderingen onder de Europeanen en daarmee gelijkgestelde personen boven de zestien jaren oud in de residentie Timor woonachtig, gedurende het 1e half jaar 1850. INN/4: 19.
[redactie], Grafschriften in de Oost V. De begraafplaats te Tjilatjap. INN/18: 82-85.
[redactie], Grafschriften in de Oost II. De begraafplaats te Tjimahi. INN/16: 15-16.
R.G. de Neve, De particuliere landerijen ten westen van de Tjimanoek. INN/20: 1-24.
L.M. van der Hoeven, Benoemingen uit aktenboeken van de VOC (1684-1687). INN/19: 21-33.
P.A. Christiaans, Registrum matrimoniale Ecclesiae Romano Catholica in Campo Weltevreden propre Bataviam in insula Java 1809-1828. INN/12: 148-160; INN/19: 187[*].
A.A. Lutter, Stamboek West-Indische ambtenaren 1815-1844. INN/5: 124-136.
P.A. Christiaans, Europese inwoners van West-Java in 1813. INN/1: 73-88; INN/2: 25-40, 73-88, 169-184; INN/3: 25-35.

Pas ontpakt

Gerard Termotshuizen, P.A. Daum, Journalist en romancier van tempoe doeloe. INN/1: 30-31.
J.L. van de Kalckwijk Windeweer, Oosttrotters. INN/1: 31.
J. Stellingwerff, Zijne majesteits raderstoomschip Soembing overgedragen aan Japan: De drie diplomatieke reizen van kapitein G.J. Fabius ter opening van Deshima en Nagasaki in 1854, 1855 en 1856. INN/1: 32.
Sasza Malko en Carolijn Visser, Herinneringen aan Ons Indië. INN/1: 32.
Rob Nieuwenhuys, Met vreemde ogen. INN/1: 32-33.
Roelof van Gelder en Lodewijk Wagenaar, Sporen van de Compagnie: De VOC in Nederland. INN/1: 66-67.
R.M. Smulders, Een stem uit het veld: Herinneringen van de ritmeester-adjudant van generaal S.H. Spoor. INN/1: 67.
M. van den Blink, Olie op de golven: De betrekkingen tussen Nederland/Curaçao en Venezuela gedurende de eerste helft van de 20ste eeuw. INN/2: 9.
Liem Soei Liong, Maluku: Geografie en geschiedenis van de Molukken sinds de koloniale overheersing. INN/2: 9.
P.A. Daum, Batavia – Amsterdam. INN/2: 59.
Jacob Vredenbregt, Aan het einde van de middag. INN/2: 59-60.
Toekang Potret: 100 jaar fotografie in Nederlands-Indië. INN/2: 60.
A. Alberts, Een kolonie is ook maar een mens. INN/2: 60-61.
Marie van Zeggelen, Onderworpenen: Schetsen uit Celebes. INN/2: 61.
J.J.F. de Jong, C.A. Heshusius, J. Zwaan (e.a.), Oorlog en verzet in Nederlandsch-Indië 1941-1949 en de voorlichting aan de na-oorlogse generaties. INN/2: 61-62.
H.J. van Hove, Hollanders in Korea: Een stukje Hollands Glorie. INN/2: 116.
J.N. Leget, diverse publicaties. INN/2: 155.
S.A. Lapré, Het Andjing Nica Bataljon (KNIL) in Nederlands-Indië 1945-1950. INN/3: 17.
S.A. Lapré, Ned.-Indië 1940-1950 in kort bestek en enkele gebeurtenissen daarna. INN/3: 18.
Lydia Chagoll, Buigen in Jappenkampen. INN/3: 18.
Betty Roos, Kan-niet is dood: Kinderjaren in een Jappenkamp. INN/3: 18.
Jan Schilt, Soldaatje spelen onder de smaragden gordel. INN/3: 18.
Ch.A. Rosheuvel, Van West naar Oost: De rol van de Curaçaose Rode Kruiscolonne in het voormalig Nederlands Oost-Indië. INN/3: 18.
L.J. Barkey, Familiewapens van Europeanen uit het voormalige Nederlands Oost-Indië. INN/3: 117-118.
Nederlandse Genealogieën, deel 9 (1989). INN/3: 118.
Frederik Coyett, ‘t Verwaerloosde Formosa. INN/4: 17-18.
F. van Esch en B. Immerzeel (red.), Het verzet in Nederlands-Indië tegen de Japanse bezetting 1942-1945. INN/4: 18.
Gretje Heemskerk, Jaap de Moor, Paul van der Velde (e.a.), Uit menschlievendheid zoude ik barbaar kunnen worden: Reizen in Azië 1770-1830. INN/5: 8-9.
T. Spaans – van der Bijl, Tot betere tijden?. INN/5: 9.
J.J. Nortier, De Japanse aanval op Borneo. INN/5: 9.
R.G. de Neve, Genealogie de Neve. INN/6: 61.
M.D. Etmans, De huwelijksregisters van Banda [1813] 1818 – 1920 [1938], akten en reconstructies. INN/11: 105.
H.J. Goebertus, De Indische familie Van Heeteren Wedding. INN/14: 161.
M. le Roux, Die Kaapse Kopersmid. INN/17: 19.
Ineke van Kessel, Zwarte Hollanders. Afrikaanse soldaten in Nederlands-Indië. INN/18: 144.
Griselda Molemans, In het voetspoor van De Panter. INN/18: 144.
Ulbe Bosman en Remco Raben, De oude Indische Wereld (1500-1920). INN/18: 181.

Boeken en tijdschriften

Overzicht van in genealogische tijdschriften verschenen artikelen betrekking hebbende op Ned.-Indië. INN/1: 33-36.
Nieuwe aanwinsten van het Algemeen Rijksarchief te ‘s-Gravenhage. INN/1: 37-38.
Nieuwe aanwinsten van het Centraal Bureau voor Genealogie. INN/1: 38-39.
Overzicht van in genealogische tijdschriften verschenen artikelen betrekking hebbende op Oost- en West-Indië. INN/1: 67.
Nieuwe aanwinsten van het Algemeen Rijksarchief te ‘s-Gravenhage. INN/1: 69-72.
Nieuwe aanwinsten van het Algemeen Rijksarchief te ‘s-Gravenhage. INN/2: 7-8.
Nieuwe aanwinsten van het Centraal Bureau voor Genealogie. INN/2: 8.

Diversen

H.C. Schouman, De ontwerpers van de Indische postzegels. INN/1: 51-59.
K.P. Wegener, ‘n Mysterie rond Nicolaas Joseph Diené of Reyneke. INN/2: 10-11.
Bijvoegsel der Bataviasche Courant, zat. 4 jan. 1823. INN/2: 22-23.
J.N. MacInroy, Genealogische problemenen hun oplossingen uit de praktijk van het Indisch onderzoek. INN/2: 52-59, 152-155.
J.N. MacInroy, In de schaduw van de Gouverneur: Landdrosten en Districrmeesters op Curaçao. INN/3: 126-127.
P.L. Leget-Kuijlen en J.N. Leget, De VOC in het schepenprotocol van Empel. INN/4: 10.
H. Fiedler, Hans Albrecht von Plüskow als Oberhaupt von Timor. Geschichte eines kleinen Kontor der V.O.C. 1758-1761 (met annotaties van P.A. Christiaans). INN/4: 67-75, 126-136, 179-184.
Scheveningers op Madoera. INN/4: 155-156.
A.A. Lutter, Ego-document Hooreman. INN/4: 162-169.
P.L. Leget-Kuijlen en J.N. Leget, Nederlandse belangen in Berbice. INN/4: 175-178.
Steven Wachlin, Woodbury & Page, Batavia. INN/5: 23-25.
J.H. van der Boom, Genealogisch onderzoek in de archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie in het Algemeen Rijksarchief te ‘s-Gravenhage. INN/10: 15-21.
M.R. Doortmond, De Rooms-Katholieke doop-, trouw-, overlijdens- en lidmatenregisters van Elmina (Ghana), vanaf 1880. INN/11: 27-33.
C.W. Hajer-Sasse, Een brief uit Biloel (Atjeh) 1896. INN/11: 176-183; INN/12: 108[*]; INN/13: 171[*].
S.E. Pronk Czn., Dokter Anton Albert Pronk (1853-1885). INN/13: 1-7.
L.M. Janssen, Verduistering van staat? De gewettigde kinderen van Johan Arnold Portier. INN/13: 87-88.
S.E. Pronk Czn., Hendrik Pronk, een zeventiende-eeuwse commandeur van de V.O.C. en zijn verwanten. INN/14: 18-25.
R. Hoppe, Bewerken en publiceren van Indische bronnen. INN/14: 120-127.
G.H. de Kinkelder, Enkele bronnen voor gegevens over personen in Nederlands-Indië in de archieven bewaard bij het Nationaal Archief in Den Haag. INN/16: 116-118.
P.J.C. Martens, Een passagebiljet voor Batavia. INN/19: 6-8.