Bronnenpublikaties

In de serie Bronnenpublikaties heeft de IGV de volgende deeltjes gepubliceerd.

De deeltjes voorafgegaan door * zijn uitverkocht, maar staan wel op de bestelbare USB stick voor Indisch genealogisch onderzoek.

1.* P.A. Christiaans, ‘Genealogische bronnen betreffende Europeanen te Ambon’ (1991), index.
2.* P.A. Christiaans, ‘Genealogische bronnen betreffende Europeanen te Cheribon’ (1992), index.
3.* P.A. Christiaans, ‘Het gereconstrueerde huwelijksregister van Djokjakarta 1817-1905’ (1994), index.
4.* E.M. de Bruijn – ter Denge, ‘Het Hervormde doopregister van Semarang 1849-1864’ (1995), index.
5.* E.J.C. Boutmy de Katzmann, ‘Grafschriften van Europeanen in Nederlandsch-Indië: naar de originele aantekeningen van P.C. Bloys van Treslong Prins’ (1993), index.
6.* E.J.C. Boutmy de Katzmann, ‘Grafschriften van Europeanen in Nederlandsch-Indië: naar de originele aantekeningen van P.C. Bloys van Treslong Prins’ aangevuld met gegevens uit andere bronnen (1993), index.
7.* P.A. Christiaans, ‘Het Evangelisch-Luthers doopregister van Paramaribo 1743-1809’ (1996), index.
8.* L.M. Janssen, ‘De Burgerlijke Stand van Malang. Geboorteregisters 1935, 1936, 1938 en 1939’ (1997), index.
9.* M.D. Etmans, ‘Huwelijksregisters van Banda [1813] 1818-1920 [1938], akten en reconstructies’ (1998), index.
10.* ir. J.A. van Huizen, ‘De begraafplaats “Peneleh” te Soerabaja I, de vakken A, B, C en D’ (1998), index.
11.= 11a.* ir. J.A. van Huizen, ‘De begraafplaats “Peneleh” te Soerabaja II, de vakken E en F’ (1998). Separate, uitvouwbare plattegrond van begraafplaats Peneleh, index.
12.* ir. J.A. van Huizen, ‘De begraafplaats “Peneleh” te Soerabaja III, de vakken G, H, I, J en K’ (1999), index.
13.* A.A. Lutter, ‘Dopen en lidmaten van de Lutherse Kerk op Curaçao 1757-1825’ (2000), index.
14. L.M. Janssen, ‘De Burgerlijke Stand van Pekalongan. Geboorteregisters (1821)1828-1868’ (2001), index.
15. P.A. Christiaans, ‘Het Rooms-Katholieke doopregister van Semarang 1809-1829’ (2002), index.
16*. P.A. Christiaans, ‘Het Rooms-Katholieke doopregister van Semarang II 1828-1839’ (2003), index.
17*. P.A. Christiaans, ‘Het doopregister van de Portugese Buitenkerk te Batavia 1784-1817’ (2005), index.
18. P.A. Christiaans, ‘Het doopregister van de Maleise Kerk te Batavia 1818-1828; Het kopie-doopregister van de Protestantse Gemeenten van Batavia 1816-1828’ (2006), index.
19. R. Melger, ‘De Burgerlijke Stand van Malang II. Overlijdensregisters 1938-1941’ 2e, herziene versie (2020), index.
20. R. Melger, ‘De Burgerlijke Stand van Malang III. Overlijdensregisters 1942-1945’ 2e, herziene versie (2022), index.
21.* R. Melger, ‘De Burgerlijke Stand van Soerabaja. Geboorteregisters 1896-1897 (hoofd- en bijregisters), Geboorteregisters 1898-1899 (bijregisters), (2011), index.
22.* R. Melger en L.M. Janssen, ‘De Burgerlijke Stand van Soerabaja II. Huwelijksregisters 1870, 1876-1880, 1883-1885’ (2013), index.
23*. L.M. Janssen en R. Melger, ‘De Burgerlijke Stand van Soerabaja III. Huwelijksregisters 1886-1891, 1893 (2014), index.
24. P.A. Christiaans, ‘De Burgerlijke Stand van Medan. Overlijdensregisters 1870-1922’ (2015), index.
25*. R. Melger en L.M. Janssen, ‘De Burgerlijke Stand van Soerabaja IV. Huwelijksregisters 1894, 1895, 1897 t/m 1900’ (2016), index.
26*. R. Melger en L.M. Janssen, ‘De Burgerlijke Stand van Soerabaja V. Huwelijksregisters 1918 en 1920’ (2018), index.
27. L.M. Janssen, ‘De Burgerlijke Stand van Batavia. Huwelijksregisters 1829-1840’ (2018), index.
28. L.M. Janssen en R. Melger, ‘De Burgerlijke Stand van Buitenzorg. Huwelijksregisters 1899-1907, 1909-1915 en 1917-1920’ (2019), index.
29. L.M. Janssen, ‘De Burgerlijke Stand van Batavia (II). Huwelijksregisters 1841-1850’ (2020), index.
30. D.D. van der Jagt, ‘Registers van het Europees personeel op Java en Madoera in 1819 deel I’ (2021), index.
31. D.D. van der Jagt, ‘Registers van het Europees personeel op Java en Madoera in 1819 deel II’ (2021), index.
32. C.A. Takkenberg. ‘Het Rooms-Katholieke doopregister van Semarang III 1840-1853’ (2022), index.
33. L.M. Janssen, ‘De Burgerlijke Stand van Batavia III. Huwelijksregisters 1851-1857’ (2023), index.
34. L.M. Janssen. ‘De Burgerlijke Stand van Batavia IV. Huwelijksregisters 1858-1863.’ (2023), index.
35. L.M. Janssen. ‘De Burgerlijke Stand van Buitenzorg II: Geboorteregisters 1829-1836, 1938-1852, 1855, 1856, 1858, 1859, 1863-1870 en 1872-1875.’ (2024), index.

De bronnenpublicaties kunt u bestellen in de webshop.