Delpher

De Indische Courant, 27 april 1927

De Koninklijke Bibliotheek te Den Haag heeft gedurende de afgelopen jaren een ongekende hoeveelheid kranten, tijdschriften en boeken gedigitaliseerd die een schat aan informatie bevat. Miljoenen pagina’s zijn op deze wijze ontsloten voor het publiek. Vanuit huis kunt u door middel van de website Delpher zoeken door al deze pagina’s. Bezoek vooral de Koninklijke Bibliotheek, nog lang niet al het materiaal met betrekking tot Nederlands-Indië is gedigitaliseerd. Hun adres is Prins Willem-Alexanderhof 5, 2595 BE, Den Haag.

De boeken en tijdschriften zijn te vergelijken met een moderne bibliotheek. Alle onderwerpen zijn terug te vinden zoals geschiedenis, cultuur, economie, kunst, etc. Uiteraard zijn het vooral oudere boeken en tijdschriften die u niet zo snel meer in moderne bibliotheken zult tegenkomen. Deze informatie is vooral geschikt om uw genealogie verder aan te kleden met achtergrondinformatie. Uw overgrootvader werkte bijvoorbeeld bij de staatsspoorwegen en was klerk op het station te Kediri. Wat zou daarover te vinden kunnen zijn zodat u de leef- en werkomgeving van uw grootvader opnieuw tot leven kunt brengen? Daarnaast worden er ook familienamen in de boeken aangetroffen.

Met betrekking tot genealogisch onderzoek zijn vooral de kranten interessant. Privacy zoals we dat vandaag de dag kennen bestond toen eigenlijk niet en dat werkt nu in ons voordeel. Ook waren de kranten persoonlijker van aard. Vandaag de dag staan vooral BN’ers in de krant, vroeger kon iedereen de krant halen in positieve of negatieve zin met naam en toenaam. In de kranten werd ook informatie vanuit openbare registers geplaatst; denk aan de burgerlijke stand, passagierslijsten, personeelsmutaties, etc.

Overigens zijn niet alleen de kranten uit Nederlands-Indië voor uw onderzoek relevant. Ook in Nederlandse kranten uit de betreffende periode is mogelijk informatie terug te vinden ten behoeve van uw genealogisch onderzoek.

Er kunnen geen rechten ontleent worden aan de informatie op onze site met betrekking tot Delpher. Inhoudelijke vragen met betrekking tot Delpher zult bij hen moeten indienen via hun contactformulier.

  1. Beschikbare kranten
  2. Gebruikershandleiding
  3. Auteursrecht en privacywetgeving
  4. Doorzoekbaarheid en de problemen met OCR

Voor meer essentiele bronnen, klik op Bronnen in het menu.