Register van het Europees personeel op Java en Madoera in 1819

0
1904

Twee nieuwe Bronnenpublicaties zien het licht, deel 30 en 31.

door Leo Janssen

Bij genealogisch onderzoek naar voorouders in Nederlands-Indië kwam Dennis van der Jagt via een zoekmachine terecht op de website van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) waarop zich een databestand bevindt van Europeanen die zich in 1819 op Java en Madoera bevonden. Deze registratie, formeel getiteld: ‘Registers van het Europese personeel op Java en Madoera, alsmede van hun mannelijke afstammelingen boven de zestien jaren. Opgemaakt 1 januari 1819. Ingezonden bij brief van de gouverneur-generaal dd. 3 januari 1831 nr. 3’ berust in het Nationaal Archief te Den Haag onder de inventarisnummers 3106-3125.

Bij nadere beschouwing van dit bestand viel het hem echter op dat bij de plaatsen Batavia en Djokjakarta familienamen beginende met bepaalde letters leken te ontbreken. Bij Batavia betrof het de letters N tot en met Q, terwijl bij Djokjakarta de letters H tot en met Z niet aanwezig waren. Vergelijking met de originele bron in het Nationaal Archief leerde dat deze letters daar wel aanwezig waren. Het totale bestand, 20 delen die, aaneengesloten, zo’n anderhalve meter lengte bedragen, werd daarom door hem in zijn geheel gefotografeerd en ingevoerd in de computer, waarvan het resultaat nu in twee deeltjes “Bronnenpublikaties” verschijnt.

Omdat weergave in een spreadsheetbestand met rijen en kolommen niet realiseerbaar is in boekvorm, is de informatie als tekst achter de naam van de betreffende persoon geplaatst. Hierbij zijn tevens de weergave van namen en plaatsen nogmaals kritisch bekeken en zijn in voorkomende gevallen de voor genealogisch onderzoek relevante informatie over echte of onechte kinderen, niet altijd overgenomen in het IISG-bestand, toegevoegd. Ook is de ontbrekende opgave van Europeanen te Soerakarta opgenomen. Hierbij dient overigens wel nadrukkelijk de kanttekening te worden geplaatst dat het uitgangspunt van het IISG was om Europese migratie naar Nederlands-Indië te verduidelijken en het, in tegenstelling tot de IGV, geen specifiek genealogisch doel voor ogen had.

De informatie in de registers van het Europees personeel zullen ongetwijfeld zijn samengesteld uit schriftelijke opgaven die door de betreffende personen dienden te worden ingeleverd en vervolgens werden overgeschreven op alfabetische lijsten per stad. Indien hierbij in aanmerking wordt genomen dat in die tijd ten eerste de spelling nog niet was gestandaardiseerd, waardoor namen van personen en plaatsen min of meer fonetisch werden opgeschreven, en ten tweede dat bij het overschrijven van de namen in de ingeleverde opgaven naar de definitieve totaallijsten ongetwijfeld overschrijffouten zijn gemaakt, is het duidelijk dat namen, vooral die in de index op familienamen, met de nodige fantasie dienen te worden geraadpleegd. Ondanks deze onvolkomenheid blijft deze registratie van grote waarde voor Indisch genealogisch onderzoek omdat ze mogelijk interessante gegevens kan bevatten over stamvaders die naar Java kwamen, waaruit later Indische geslachten ontstonden.

U kunt de de nieuwe Bronnenpublicaties bestellen in onze webshop, in druk of digitale vorm. De indexen zijn daar gratis in te zien. Met de opbrengsten financieren wij nieuwe publicaties.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.