IGV Bronnenpublicatie 29: Huwelijksregisters Batavia 1841-1850

0
3970

door Leo Janssen

Ruim acht jaar geleden startte de redactie van de serie “Bronnenpublicaties van de Indische Genealogische Vereniging” het project om te trachten alle in de negentiende eeuw te Batavia voltrokken huwelijken als bron voor genealogisch onderzoek toegankelijk te maken. Als basis daarvoor diende de door de The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (vaak informeel de LDS kerk of de Mormonen genoemd) te Jakarta verfilmde akten die voor het grootste deel, zij het met hiaten, bewaard zijn gebleven. In 2017 publiceerde de IGV het eerste deeltje, Bronnenpublicatie 27, van dit project, zijnde de huwelijks­ registers 1829-1840. Het thans voorliggende deeltje bevat de huwelijksregisters 1841-1850.

Bij de huwelijksakten is zoveel mogelijk getracht aanvullende, genealogische informatie toe te voegen, zoals geboortedatums (akten vermelden slechts de leeftijd der comparanten), de namen van de ouders (die pas ingaande mei 1848 in de akte warden vermeld) en overlijdens- of echtscheidingsgegevens van een vorige partner. Deze aanvullingen zijn tussen vierkante haakjes geplaatst.

Voor deze aanvullingen is, wat Indië betreft, gebruik gemaakt van de op DVD uitgebrachte Regeerings Almanakken voor Nederlandsch-Indië (RA) en de website roosjeroos.nl, en wat Nederland betreft websites als wiewaswie.nl, zoekakten.nl, de door de Stichting Geneaknowhow geplaatste ‘Digitale Bronbewerkingen Nederland en België’, en de door de Latter Day Saints op het web geplaatste Burgerlijke Stand­ en OTB-registers van Nederland. Ook werd gebruik gemaakt van reeds door de IGV of anderen gepubliceerde gegevens. Uiteraard is dit niet in alle gevallen gelukt; met name voor personen geboren in Indië van voor de in oktober 1828 ingevoerde Burgerlijke Stand voorzover zij niet in gepubliceerde doopregisters te vinden waren, en voor in het buitenland geboren personen.

Namen en woorden die niet met zekerheid konden worden vastgesteld, worden gevolgd door een tussen vierkante haakjes geplaatst vraagteken. Indien het een familienaam betreft is deze NIET in de index op familienamen opgenomen. Maar familienamen die verkeerd in de Almanak zijn weergegeven, zijn echter WEL in de index opgenomen omdat zij mogelijk als zodanig in andere Indisch-genealogische publicaties kunnen voorkomen.

Tevens zijn nog enkele aanvullingen op de Bataviase huwelijksakten van deeltje 27 opgenomen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.