De Indische Genealogische Vereniging (IGV) is er voor iedereen die op een verantwoorde manier bezig wil zijn met Indisch genealogisch onderzoek. De IGV wil samenwerken met iedereen die zich bezighoudt met de geschiedenis van de Nederlanders overzee. Lidmaatschap geeft toegang tot een schat aan digitale bronnen en een groeiend aantal artikelen uit De Indische Navorscher, het onafhankelijke tijdschrift van de IGV. Leden helpen elkaar met onderzoek en door de vereniging worden regelmatig workshops en lezingen georganiseerd. 

Kijk op deze pagina voor meer informatie over het lidmaatschap.
Kijk hier voor meer informatie over de geschiedenis van de vereniging.

Natuurlijk is de IGV ook te vinden op Facebook. Like en volg ons daar ook.

 

Op zaterdag 18 maart 2017 werd onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden.
De ALV vond plaats op dezelfde locatie als vorig jaar: Cultureel- & Vergadercentrum H.F. Witte, Henri Dunantplein 4 in De Bilt.

Er waren bijna 50 leden aanwezig, evenals een aantal introducees en andere belangstellenden.
Onderwerpen waren onder andere vaststellen van het meerjarenbeleidsplan, het redactiestatuut, statutenwijzigingen en wijzigingen van het huishoudelijk reglement in verband met het meerjarenbeleidsplan en het aanvragen van de (culturele) ANBI-status. Na levendige en constructieve discussies werden alle stukken unaniem door de leden aangenomen.
Op de ALV kwamen ook reguliere onderwerpen aan de orde, zoals het jaarverslag 2016, de jaarrekening 2016, de begroting 2017, de voorlopige begroting 2018 en de contributie over 2018. Ook die onderwerpen werden met positieve besluiten door de leden afgesloten.

Na de pauze werden twee lezingen gegeven. 
De eerste lezing werd verzorgd door Rob Dix van de Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland van de NGV, over genealogisch onderzoek in Duitsland, waar ook veel Indische families hun roots hebben.
Daarna gaf Simone Berger, auteur van 'Istori Kita - Jouw Familiegeschiedenis' een interactieve lezing over haar methode om Indische familieverhalen vast te leggen. 

De middag werd, zoals we gewend zijn, afgesloten met een heerlijk Indisch buffet van Tante Lien uit Maarssen. 

Het bestuur kijkt terug op een zeer geslaagde ALV en bedankt alle leden en andere aanwezigen voor hun aanwezigheid, constructieve inbreng en de fijne sfeer!

Versie 2016 van Janssen's Indisch Repertorium (JIR) is nu beschikbaar op deze website!
JIR bevat thans ruim 278.000 referenties naar zo'n 65.000 familienamen die, hetzij via hun voorouders, hetzij via hun nakomelingen, verbonden zijn met Oost- of West-Indië.
Klik hier voor meer informatie en om JIR te openen.

Op zaterdag 20 februari 2016 werd de jaarlijkste Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden.
Ditmaal vond deze plaats in Cultureel & Vergadercentrum H.F. Witte in De Bilt.
Er waren zo'n 60 leden en introducés aanwezig; een mooie opkomst.
Het bestuur is na de bestuursverkiezing op meer dan volle sterkte en bestaat nu uit: Dennis de Calonne (voorzitter), Ralph Ravestijn (secretaris), Adriaan Intveld (penningmeester), Ricus Peetoom (assistent-penningmeester), Daisy Spangenberg (pr & ledenwerving), Liselore Rugebregt (pr & ledenwerving) en Ron Mayer (algemeen bestuurslid).
Tijdens de bijeenkomst werd het jaarboek (De Indische Navorscher) uitgedeeld aan de aanwezige leden.
Ook was de nieuwste Bronnenpublicatie (nr. 25) verkrijgbaar.
Na het officiële deel, hield Gerrit Woertman een lezing over het gebruik van DNA bij genealogisch onderzoek.
Linda van Wijk van de Stichting Indisch Familiearchief vertelde daarna over hun waardevolle werk en archief.
Natuurlijk werd de ALV afgesloten met een lekkere Indische maaltijd.

Gisteren zijn alle digitale bestanden (bronnen en naslagwerken) die voor de spam-aanval van eind vorig jaar op de site stonden, hersteld.
Het gaat om: Indische Telefoonboeken, Kerkregisters, Naamboekjes Oost-Indische regeringsdienaren 1733-1809, Naam- en Ranglijsten Officieren 1837-1872, Passagierslijsten repatriëring, Grafschriften en foto's begraafplaatsen, Kaarten van Nederlands-Indië 1937 en Staatsblad-Europeanen 1870-1949.
Ze zijn weer te raadplegen via het "Publicaties"-menu, of rechtstreeks via deze pagina.

In verband met zeer hardnekkige ‘spam’-overlast wordt de IGV-website opnieuw opgebouwd.
Excuses voor het ongemak.

Update 13 januari 2016: diverse onderdelen hersteld
De ledencontaclijst (alleen toegankelijk voor ingelogde IGV-leden) is weer hersteld, evenals Janssen's Indisch Repertorium en het onderdeel Burgerlijke Stand-films (inclusief diverse verwante naslagwerken). Ook zijn de pagina's over de DVD Bronnen voor Indisch genealogisch onderzoek, Asal Oesoel en de Bronnenpublicaties weer online, evenals de bestelpagina.

Update 24 december 2015: subsite Asal Oesoel hersteld
IGV-subsite Asal Oesoel is vandaag weer hersteld.
Asal Oesoel is een initiatief vanuit de redactie van De Indische Navorscher, het jaarboek van de Indische Genealogische Vereniging. 
Aanvankelijk was Asal Oesoel bedoeld om ruimte te bieden aan genealogieën die, door hun geringe omvang, minder geschikt waren voor publicatie in De Indische Navorscher.
De redactie van Asal Oesoel wil de aandacht voor Indische familiegeschiedenis echter niet alleen tot genealogieën beperken en richt zich daarom ook op heraldiek, oude krantenberichten, portretten etc.
Klik hier om Asal Oesoel te bezoeken.

Update 19 december 2015: IGV-forum weer actief
Het meest gebruikte onderdeel van de website is hersteld: het forum.
Klik hier voor meer informatie en om het forum te openen.
Als het goed is, werken de oorspronkelijke inloggegevens van de leden nog.
Aan het herstel van de overige onderdelen van de website wordt hard verder gewerkt.

Alternatieve informatiekanalen
De Indische Genealogische Vereniging zit ook op Facebook: https://www.facebook.com/igvnl
U kunt daar ook nieuwtjes lezen (ook voor mensen zonder Facebook-account bereikbaar) of in contact komen met de vereniging of andere mensen (Facebook-account benodigd).