Theodorus Marinus van Heel

0
1690
> KLIK OP DE TITEL VAN DIT ARTIKEL OM EEN REACTIE ACHTER TE LATEN OF OM EERDERE REACTIES TE LEZEN <

Bovenstaand bericht werd gepubliceerd in de Bataviasche Courant van 1 juni 1822. Hoe de koloniale kruisprauw nr. 2 in gevecht raakte met de zeeroverspintjaijaps (pintjaijaps zijn inheemse vaartuigen) vertelt het verhaal niet. De kruisprauwen waren bewapende zeilschepen die de residenten op Java en in de buitenbezittingen ter beschikking stonden voor personen- en goederenvervoer en ter bestrijding van zeeroverij en smokkel. Zij vormden de koloniale marine (ook aangeduid als civiele marine en voorloper van de in 1861 opgerichte Gouvernements Marine) die onder verantwoordelijkheid van de gouverneur-generaal viel.

Zeeroverij was in die dagen een vertrouwd verschijnsel. De zeerovers waren niet alleen actief op volle zee, maar maakten ook de kustgebieden en -wateren onveilig. Het gouvernement nam uiteraard maatregelen om dit probleem zo goed mogelijk het hoofd te bieden. Zo werden eind 1821 langs de kusten van Java ‘snelle, gewapende inlandsche vaartuigen’ gestationeerd ‘tot beteren tegengang der zeerooverij’ (besluit gouverneur-generaal van Nederlandsch-Indië van 11 oktober 1821, nr. 2; zie Bataviasche Courant van 10 nov. 1821).

Over het slachtoffer is weinig bekend. Hij werd vermoedelijk te Rotterdam op 17 oktober 1794 geboren als zoon van Jacob Petrus van Heel en Cornelia van Limburg en aldaar op 8 november daaropvolgend remonstrants gedoopt. Een genealogie van de familie Van Heel is te vinden in Nederland’s Patriciaat 1940. Theodorus Marinus kwam vermoedelijk in 1818 of 1819 naar Nederlandsch-Indië. In het laatstgenoemde jaar – de exacte datum is onbekend, maar het was vermoedelijk in december – trad hij in het huwelijk met Johanna Catharina van Lint. Hij is dus slechts kort getrouwd geweest. Of hij en zijn vrouw kinderen hadden, is onbekend. Ook over zijn weduwe is verder niets bekend. In de Almanak van Nederlandsch-Indië voor 1820 en 1821 werd hij vermeld als commies 2e klasse bij het tweede departement van de hoofddirectie der Financiën. In die voor 1822 vinden we hem als scriba bij de resident te Banjermassing op de Zuidoostkust van Borneo.

Door: Roel de Neve

> KLIK OP DE TITEL VAN DIT ARTIKEL OM EEN REACTIE ACHTER TE LATEN OF OM EERDERE REACTIES TE LEZEN <

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.