Auteursrecht en privacywetgeving

Met betrekking tot het gebruik van Delpher kan auteursrecht en de privacywetgeving (Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming) van toepassing zijn. Over deze wetten is op het internet meer dan genoeg informatie te vinden. Zowel op de officiële site van de overheid (auteursrecht, privacywetgeving) als op uiteenlopende websites zoals Wikipedia.nl (auteursrecht, privacywetgeving) en Auteursrecht.nl die de droge wettekst verder toelichten.

In het kort, u mag gerust de informatie die in de bronnen staan overnemen. Pas als u afbeeldingen van een artikel of een foto uit de bron in uw eigen onderzoek op internet of in de vorm van drukwerk gaat publiceren dient u met deze regels rekening te houden. Vergeet vooral niet dat er geen gegevens van nog levende personen in geen enkele vorm gepubliceerd mogen worden zonder toestemming van de betrokkenen.

Vooral bij een krant is auteursrecht een complex verhaal. Elk artikel heeft zijn eigen auteur(s) en elke foto bij een artikel heeft doorgaans weer een andere auteur. Met als gevolg dat een krant een product is van vele auteurs waarvan meestal niet bekend is wie dat zijn geweest. Om dit probleem op te lossen heeft Delpher aangegeven dat auteursrecht op de gehele krant van toepassing is. Zie hun gebruiksvoorwaarden voor meer informatie.

Er valt wel een kleine aantekening te maken bij het besluit van Delpher. De kranten bevatten namelijk ook gegevens die indertijd uit openbare registers kwamen waarop nooit auteursrecht van toepassing is geweest. Burgerlijke stand gegevens, passagierslijsten, lijsten van nieuwe inwoners, personeelsmutaties van ambtenaren en militairen, etc.

Een praktisch voorbeeld

Mijn over-, overgrootmoeder is in 1950 overleden. Mijn overgrootmoeder heeft een overlijdensbericht in de krant laten plaatsen waardoor het auteursrecht bij haar berust. Mijn overgrootmoeder is in 1969 overleden, aangezien het auteursrecht doorloopt tot 70 jaar na haar overlijden vervalt deze dus pas in 2039. Dat houdt in dat ik bij publicatie toestemming moet vragen aan de erfgenamen, bij een omvangrijke familie is dat een redelijke uitdaging.

In het geval van geboorte-, huwelijksaankondigingen en overlijdensberichten die door individuen in de krant geplaatst worden is er nog een aandachtspunt namelijk de privacywetgeving. Als in het overlijdensbericht aangegeven staat dat deze geplaatst is namens de kinderen en kleinkinderen bij naam dan is de privacywetgeving van toepassing als deze personen nog in leven zijn. Voor het gebruik van het bericht als afbeelding in een eigen publicaties is wederom toestemming vereist van de genoemde nog in leven zijnde personen.