Van de voorzitter

0
1915

Het gaat goed met de Indisch Genealogische Vereniging. Nog niet zo lang geleden was het uitgeven van ons mooie boekje “De Indische Navorscher” (DIN) de belangrijkste activiteit van de IGV. Inmiddels is de IGV veel meer dan dat en ontwikkelt zij zich ook steeds verder. Om hier actief in mee te gaan, zal de richting de komende jaren iets anders worden en zal de aandacht ook op andere activiteiten worden gericht. Daarom is ook de website vorig jaar vernieuwd en wordt hier proactief mee omgegaan. Sociale media zullen de komende tijd ook meer aandacht krijgen, er worden meer bronnen ontsloten en archieven geïndexeerd en er zullen workshops worden gehouden. Ook komen leden bij elkaar in werkgroepen, waar men actief met elkaar aan de slag kan gaan met een bepaald onderwerp onder leiding van een ervaren IGV-lid. De IGV zal de komende jaren een actieve rol spelen in het stimuleren, faciliteren en begeleiden van het doen van Indisch genealogisch onderzoek.

Uiteraard krijgt U nog steeds ieder jaar een fraai boekwerkje toegestuurd. Tot op heden was dat de DIN, maar vanaf dit jaar zullen òf de DIN òf de nieuwe publicatie “Monografieën” bij u op de mat vallen. U kunt deze uiteraard in plaats van in boekvorm ook digitaal ontvangen.

Indisch DNA is hot. DNA-onderzoek kan een belangrijke ondersteuning zijn bij klassiek Indisch genealogisch onderzoek. Vermoedens worden bevestigd, “brick walls” worden doorbroken, matches worden gevonden, linken worden gelegd en verassende resultaten kunnen worden bijgeschreven. Ook hierin zal de IGV een actieve rol gaan spelen de komende tijd; wij zullen u helpen met deze soms wat lastige materie.

De IGV zet zich ook in voor het bevorderen van verhalen van eerdere generaties Indische Nederlanders. In dit kader heeft de IGV vorig jaar een subsidie gekregen voor het Oral History Project. De IGV zal personen, die behoorden tot families die in Nederlands-Indië deel hadden aan de Europese samenleving interviewen, om zo uit de eerste hand de herinneringen aan hun jeugd in het vooroorlogse Nederlands-Indië, hun leven in het onafhankelijk Indonesië, repatriëring naar Nederland en de wijze waarop hun Indische afkomst invloed had op de wijze waarop zij hun leven in Nederland hebben voortgezet, vast te leggen. Herinneringen, die behoren tot het Indisch en dus ook Nederlands cultureel erfgoed en die bewaard moeten blijven. Bijkomend voordeel is, dat zij de jongere in Nederland wonende generaties Nederlanders met een Indische achtergrond helpen bij hun zoektocht naar hun “Indische identiteit”.

Met al deze – deels nieuwe – activiteiten borgen we de continuïteit van onze vereniging. Een vereniging die niet kan functioneren zonder behoorlijk bestuur. Onlangs werd het bestuur deels vernieuwd. Ik denk dat we ook met dit team van enthousiaste en betrokken IGV-bestuurders de komende tijd mooie dingen gaan doen voor de instandhouding en verdere ontwikkeling van ons Indisch (genealogisch) erfgoed voor nu en de komende generaties.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.