Home De Kolonie voor 1800: De V.O.C.-Tijd

De Kolonie voor 1800: De V.O.C.-Tijd

Ben je met je onderzoek op een voorouder gestuit die in het begin van de 19e eeuw in Nederlands-Indië ‘opduikt’, dan zijn er twee mogelijkheden: Of hij is vanuit Europa (Nederland) in Nederlands-Indië aangekomen, of hij stamt af van een V.O.C.-dienaar die in de 17e of 18e eeuw naar Azië kwam. Om hierover meer te weten te komen moet je zoeken in de documenten van de V.O.C.

Stap 16: Doorzoek V.O.C.-bronnen

  • Zoek in de stamboeken van militairen, marinepersoneel en ambtenaren (zie onder de vorige kop). De militaire en marine stamboeken vermelden altijd ook geboorteplaats en –datum van de betrokken militair. Voor wat betreft de stamboeken van ambtenaren is dit niet per se het geval.
  • Raadpleeg in de studiezaal van het Nationaal Archief de registers van het Europese personeel op Java en Madoera, alsmede van hun mannelijke afstammelingen boven de zestien jaar (Nationaal Archief, Archief Ministerie van Koloniën 1814-1849, toegang 2.10.01, inv.nrs. 3106-3147).
  • Zoek op www.gahetna.nl/collectie/index/nt00444(databank ‘VOC-opvarenden’ van het Nationaal Archief). Deze databank bevat gegevens over personen die in VOC-dienst naar Nederlands-Indië vertrokken. Vermeld zijn o.a. plaats van herkomst, rang waarin men vertrok, naam van het schip, datum vertrek uit Nederland en aankomst in Batavia, uitbetaalde gages en eventueel de overlijdensdatum.
  • Raadpleeg in de studiezaal van het Nationaal Archief de belast- of monsterrollen van in dienst aangenomen geëmployeerden, vertrokken met uit Europa uitgelopen schepen, 1788-1807 (Nationaal Archief, Archieven van de VOC, toegang 1.04.02, inv.nrs. 169-186).

     NB: een overzicht van de inhoud van toegang 1.04.02 is te vinden op www.gahetna.nl/collectie/archief/ead/index/zoekterm/1.04.02/aantal/20/eadid/1.04.02.

  • Zoek op www.gahetna.nl/collectie/index/nt00214/q/zoekterm/voc/q/comments/1/q/ugc/1(Nationaal Archief, Archieven van de VOC, toegang 1.04.02, Oostindische testamenten, inv.nrs. 6847-6897).
  • Raadpleeg in de studiezaal van het Nationaal Archief het repertorium op de personalia in de resoluties van gouverneur-generaal en raden, 1610-1786 (kortweg: VOC-personalia) (Nationaal Archief, Archieven van de VOC, toegang 1.04.02, inv.nrs. 828-834). Hierin vind je benoemingen van VOC-personeel.
  • Raadpleeg in de bronnenzaal van het CBG de Collectie Bloys van Treslong Prins (te raadplegen op microfiches) (zie ook onder de kop ‘Start je onderzoek’).

Daarnaast beschikt de IGV over gegevens die niet bij het Nationaal Archief, in de Almanakken of op RoosjeRoos te vinden zijn, zoals de Kerkregisters Noordkust Java (1691-1732) die wij voor IGV leden beschikbaar hebben gemaakt.  – Kerkregisters| Daarnaast heeft de IGV ‘naamboekjes van de Indische Regering’ (van de jaren 1733-1809) waarin de belangrijkste Oost-Indische regeringsdienaren staan vermeld. Wie weet staat ook hier wel een voorouder tussen. https://igv.nl/naamboekjes-indische-regering-1733-1809/