Wat moet ik doen als ik gegevens in de bron zie staan die niet correct zijn? (IA)

Niets. De bron is de bron.

U als onderzoeker maakt gebruik van bronnen ten behoeve van uw onderzoek. Daarbij komt u gegevens tegen die u verwerkt in uw onderzoek waar u ook waarheidsvinding op toepast. Bij conflicterende gegevens stelt u vast wat de waarheid is op basis van uw eigen bevindingen, argumenten en interpretatie.

Als een andere onderzoeker een afwijkende mening omtrent de waarheid heeft op basis van dezelfde bronnen is dit een discussie tussen de onderzoekers onderling. Als we de bron aanpassen aan de wens/waarheid van één onderzoeker dan beïnvloeden we feitelijk het onderzoek van een andere onderzoeker. Dit is niet wenselijk daarom blijft de bron zoals deze is.