Statisch archief

Klik hier voor de originele webpagina in het Indonesisch.

Statische archieven zijn archieven die zijn gemaakt door de maker van de archieven omdat ze historische gebruikswaarde hebben, een verlopen bewaring hebben en direct of indirect zijn geverifieerd door het Nationaal Archief van de Republiek Indonesië en / of archiefinstellingen.

Statische archieven die worden beheerd door het Nationaal Archief van de Republiek Indonesië zijn archieven van historische waarde die zijn ingediend door de Archiefmaker, namelijk ministeries / instellingen / BUMN / gemeenschapsorganisaties / politieke organisaties / individuen. Statisch archiefbeheer heeft een reeks stappen doorlopen om het toegankelijk te maken voor het publiek, waaronder archiefverwerving, archiefverwerking, archiefbehoud en dienst voor gebruik van archieftoegang.

Om de context van zijn creatie te behouden, worden statische archieven bijgehouden op basis van het Provenance-principe en het Principal of Original Order. Principles of Origin, namelijk de principes die worden toegepast om archieven beheerd te houden in één herkomst, niet vermengd met archieven van andere archiefvormers, zodat archieven kunnen worden gehecht aan de context van hun creatie. Oorspronkelijke regels Principes, namelijk de principes die werden toegepast om de archieven georganiseerd te houden in de oorspronkelijke volgorde of in overeenstemming met de instellingen toen het archief nog werd gebruikt voor de uitvoering van de activiteiten van de archiefmaker.

Gebruikers die toegang willen hebben tot statische archiefinformatie kunnen de Archiefdienstkamer bezoeken in gebouw A, 1e verdieping, Nationaal Archief van de Republiek Indonesië op Jl. Ampera Raya No.7, Zuid-Jakarta, elke werkdag vanaf 08.30 s.d. 15.00 WIB. De gebruikers worden begeleid door de dienstdoende archivaris van het Nationaal Archief van de Republiek Indonesië.

Gebruikers kunnen profiteren van de meegeleverde tools (Finding Aids). Hulpmiddelen voor het ophalen van statische archieven zijn gerangschikt volgens de mediatypen voor het maken van archieven en voor statische archieven. De beschikbare tools voor het ophalen van statische archieven zijn onder meer:

  1. Statische archieflijst: een hulpmiddel voor het vinden van statische archieven in de vorm van een beschrijving van de informatiebeschrijving die ten minste het archiefnummer, de redactionele vorm, de beknopte inhoud, de aanmaakperiode, het ontwikkelingsniveau, het aantal en de staat van het archief omvat.
  2. Archiefinventaris: een hulpmiddel voor het terughalen van statische archieven in de vorm van beschrijvingen van informatiebeschrijvingen gerangschikt op basis van een archief indelingsschema, uitgerust met de geschiedenis en functie / rol van de archiefmaker, geschiedenis van archieven, geschiedenis van archiefindeling, technische verantwoordelijkheid voor compilatie, index, lijst met buitenlandse termen, organisatiestructuur voor institutionele archieven of curriculum vitae voor individuele records, en concordanten (instructies voor het wijzigen van het aantal records in de oude archiefinventaris in de nieuwe archiefinventaris).
  3. Archiefgids: een hulpmiddel voor het vinden van statische archieven in de vorm van beschrijvingen van informatie over het repertoire van statische archieven die hetzij als geheel, hetzij thematisch in archiefinstellingen worden opgeslagen.

Naast het faciliteren van verstrekken van het statische archief, voert het Nationaal Archief van de Republiek Indonesië ook statische archief gebruiksactiviteiten uit in de vorm van het publiceren van thematische bron manuscripten als referentie die gebruikers kunnen gebruiken om gemakkelijk statische archiefinformatie te verkrijgen. Andere vormen van statische archief gebruiksactiviteiten zijn onder meer reguliere conventionele tentoonstellingen en digitale tentoonstellingen in de vorm van het presenteren van hedendaagse archieven.