Nationaal Archief Informatie Netwerk (JIKN)

Klik hier voor de originele webpagina in het Indonesisch.

JIKN, een nationaal informatienetwerksysteem en een informatiedienst voor dynamische en statische archieven, heeft als doel dynamische en statische archiefdiensten te realiseren als een compleet, snel, nauwkeurig, gemakkelijk en goedkoop collectief geheugen van de Indonesische natie. Om transparantie en verantwoordingsplicht van de overheid aan het publiek te presenteren.

JIKN speelt ook een belangrijke rol in de context van een eenheidsstaat, namelijk als een middel om te helpen bij het verenigen van documentaire geschiedenissen die gefragmenteerd of gefragmenteerd zijn (gefragmenteerde documentaire geschiedenis) onder archivistische organisatoren in heel Indonesië. De eenheidsstaat van de Republiek Indonesië, die veel provincies en districten / steden heeft, staat voor uitdagingen, namelijk dat veel archieven de huidige en vroegere geschiedenis van een bepaald onderwerp vastleggen, maar als gevolg van veranderingen kunnen worden bewaard door archieforganisatoren die verspreid zijn over rechtsgebieden en regio’s. en verschuivingen in de overheid. Omdat het moeilijk is om deze materialen fysiek samen te stellen, aangezien ze verspreid zijn over verschillende rechtsgebieden en geografische gebieden, biedt het op technologie gebaseerde JIKN een oplossing om nationaal virtueel geheugen te creëren.

Over het algemeen kunnen archieven die zijn gedigitaliseerd, worden ingevoerd in de applicatie National Archival Information System (SIKN) en vervolgens voor het publiek online worden geraadpleegd via de JIKN-website. Momenteel is er dynamische en statische archiefinformatie die toegankelijk is voor het publiek vanaf 13 netwerkknooppunten.

Het JIKN-websitebeheer wordt uitgevoerd om inhoud, online transacties en websitebeheer te beheren, onderhouden en bijwerken. Het is te hopen dat gebruikers de geleverde inhoud kunnen begrijpen door regelmatig de JIKN-website te beheren. Daarnaast kan de JIKN-website een van de ondersteunende websites zijn voor de uitvoering van taken en functies in de werkomgeving en voor de ontwikkeling van kennis in het leven van de samenleving, het land en de staat.

Het Nationaal Archief Information Network (JIKN) heeft een webportaal waarmee het publiek toegang heeft tot archiefinformatie die wordt beheerd door nationale archiefinstellingen, regionale archiefinstellingen, universitaire archiefinstellingen en instellingen en ministeries op centraal en regionaal niveau. Beschikbare archiefinformatie is informatie die open van aard is en afkomstig is uit de schatkamer van statische archieven en dynamische archieven.

Deze site is helaas alleen in het Indonesisch. De thuispagina (home page) van deze site bevat een kaart van alle instellingen binnen Indonesië. Door met uw muis te scrollen kan de kaart vergroot of verkleind worden. Vervolgens kunt u op een plaatje van de betreffende instelling klikken om hun site met contact gegevens te openen.

Veel mensen denken dat de registers van de burgerlijke stand van het voormalige Nederlands-Indië in het ANRI terug te vinden zijn. Helaas is dit niet het geval.

Conform het “Reglement op het houden van Registers van de burgerlijke stand” bleven de originele registers op het kantoor van de ambtenaar van de burgerlijke stand en een dubbel daarvan werd naar de griffie van de Raad van Justitie gestuurd waar de betreffende residentie onder viel. Op Java en Madoera was de ambtenaar van de burgerlijke stand vaak een ambtenaar op het residentiekantoor maar kon ook een secretaris bij het plaatselijk bestuur of een administratief ambtenaar zijn welke direct in rang volgde op het hoofd van het plaatselijk bestuur. Buiten Java en Madoera konden de gouverneurs met goedkeuring van de gouverneur-generaal ook anderen dan de eerder genoemde beambten belasten met de betrekking van ambtenaar van de burgerlijke stand.

Al met al is het niet zeker wat de laatste locatie is geweest van de registers van de burgerlijke stand voor de oorlog. Het zelfde geldt voor de locatie na de oorlog en in de jaren daarna tot nu anno 2021. Wellicht kunnen er ook registers van de burgerlijke stand en andere documenten bij de instellingen, welke genoemd worden op de website van het JIKN, teruggevonden worden.