Nationaal Archief Informatie Netwerk (JIKN)

Klik hier voor de originele webpagina in het Indonesisch.

JIKN, een nationaal informatienetwerksysteem en een informatiedienst voor dynamische en statische archieven, heeft als doel dynamische en statische archiefdiensten te realiseren als een compleet, snel, nauwkeurig, gemakkelijk en goedkoop collectief geheugen van de Indonesische natie. Om transparantie en verantwoordingsplicht van de overheid aan het publiek te presenteren.

JIKN speelt ook een belangrijke rol in de context van een eenheidsstaat, namelijk als een middel om te helpen bij het verenigen van documentaire geschiedenissen die gefragmenteerd of gefragmenteerd zijn (gefragmenteerde documentaire geschiedenis) onder archivistische organisatoren in heel Indonesië. De eenheidsstaat van de Republiek Indonesië, die veel provincies en districten / steden heeft, staat voor uitdagingen, namelijk dat veel archieven de huidige en vroegere geschiedenis van een bepaald onderwerp vastleggen, maar als gevolg van veranderingen kunnen worden bewaard door archieforganisatoren die verspreid zijn over rechtsgebieden en regio’s. en verschuivingen in de overheid. Omdat het moeilijk is om deze materialen fysiek samen te stellen, aangezien ze verspreid zijn over verschillende rechtsgebieden en geografische gebieden, biedt het op technologie gebaseerde JIKN een oplossing om nationaal virtueel geheugen te creëren.

Over het algemeen kunnen archieven die zijn gedigitaliseerd, worden ingevoerd in de applicatie National Archival Information System (SIKN) en vervolgens voor het publiek online worden geraadpleegd via de JIKN-website. Momenteel is er dynamische en statische archiefinformatie die toegankelijk is voor het publiek vanaf 13 netwerkknooppunten.

Het JIKN-websitebeheer wordt uitgevoerd om inhoud, online transacties en websitebeheer te beheren, onderhouden en bijwerken. Het is te hopen dat gebruikers de geleverde inhoud kunnen begrijpen door regelmatig de JIKN-website te beheren. Daarnaast kan de JIKN-website een van de ondersteunende websites zijn voor de uitvoering van taken en functies in de werkomgeving en voor de ontwikkeling van kennis in het leven van de samenleving, het land en de staat.

Het Nationaal Archief Information Network (JIKN) heeft een webportaal waarmee het publiek toegang heeft tot archiefinformatie die wordt beheerd door nationale archiefinstellingen, regionale archiefinstellingen, universitaire archiefinstellingen en instellingen en ministeries op centraal en regionaal niveau. Beschikbare archiefinformatie is informatie die open van aard is en afkomstig is uit de schatkamer van statische archieven en dynamische archieven.

Deze site is helaas alleen in het Indonesisch. De thuispagina (home page) van deze site bevat een kaart van alle instellingen binnen Indonesië. Door met uw muis te scrollen kan de kaart vergroot of verkleind worden. Vervolgens kunt u op een plaatje van de betreffende instelling klikken om hun site met contact gegevens te openen.

Veel mensen denken dat de burgerlijke stand van het voormalige Nederlands-Indië in het ANRI terug te vinden is. Helaas is dit niet het geval. De burgerlijke stand is bij de betreffende residentiekantoren achtergebleven en kunnen, wellicht bij de instellingen genoemd op de website van het JIKN, teruggevonden worden.