Inhoudsopgaven Indische Navorscher (Nieuwe Serie) 2008-2018

Indische Navorscher 2008

T.E. de Vroom, De Indische nakomelingen van kwartiermeester Jan Ambrosius Hoorn. INN21: 9-22-64.

Maarleveld, Het gereformeerde doopboek (1785-1795) en trouwboek (1744-1834) van Jaffnapatnam. INN21: 23-64.

C.P. Mulder en P.A. Christiaans, Buitenlandse onderscheidingen aan Nederlanders verleend. Indonesische onderscheidingen. INN21: 65-74.

D.J. Rozema, De nakomelingen van Jean Pierre Kohn en de inlandse vrouw Sanikem. INN21: 75-88.

R.G. de Neve, De Indische tak van het tot de oude Mecklenburgse adel behorende geslacht Von Lützow. INN21: 89-102.

R.G. de Neve, De Indische tak van het adellijke geslacht Von Mauntz. INN21: 103-107.

R.G. de Neve, Enkele Duitse en Oostenrijkse edelen met nageslacht in Nederlandsch-Indië. INN21: 108-133.

P.A. Christiaans, Bezoet de Bie. INN21: 134-140.

P.A. Christiaans, Het Lutherse doopboek van Paramaribo, 1819-1828. INN21: 141-178.

R.G. de Neve, De Indische tak van de uit Silezië afkomstige familie Harloff. INN21: 179-186.

Drs. L.M. van der Hoeven, Twee invitaties ter begrafenis uit Batavia (1717, 1720). INN21: 187-190.

 

Indische Navorscher 2009

J.R. Smit, De voorouders van oud-actrice Madeleine Monique (Niki) Spengler (1954). INN22: 9-26.

J.R. Smit, Het nageslacht van Benjamin Cornelis Verploegh (1794-1831). INN22: 27-34.

J.R. Smit, Diederik Willem Pinket van Haak (1779-1840). INN22: 35-42.

T.E. de Vroom, Cornelis Hendrikus van Zadelhoff en zijn nageslacht in Nederlandsch-Indië, alsmede enige andere aldaar verblijvende Van Zadelhoffs. INN22: 43-53.

Mostert, De kwartieren van Robert (1949), Hans (1950) en Peter (1954) Mostert. INN22: 54-59.

Mostert, Genealogie van de Indische familie Mostert. INN22: 60-67.

Mostert, Genealogie van de Indische familie Stumpf. INN22: 68-76.

Mostert en R.G. de Neve, De Indische nazaten van de familie Van Erp Taalman Kip. INN22: 77-85.

R.R.F. Habiboe, Gegevens betreffende de familie Mossembekker in Nederlandsch-Indië. INN22: 86-108.

R.G. de Neve, De Indische roots van een bekende Nederlander. Geert Wilders. INN22: 109-114.

P.A. Christiaans, Genealogie van de familie Steinmetz in Nederlandsch-Indië. INN22: 115-130.

R.G. de Neve, De Duitse adel en Nederlandsch-Indië. INN22: 131-138.

P.A. Christiaans en R.G. de Neve, De Indische tak van het adellijke geslacht Von Liebenstein. INN22: 139-151.

J.M. Vahlkamp-Von Oerthel, De Indische tak van de familie Von Oerthel. INN22: 152-160.

R.G. de Neve, De Indische tak van het oud-adellijke geslacht Von Seydlitz-Kurzbach. INN22: 161-164.

L.M. Janssen, Enige kerkelijke registers van de Christelijke Hervormde gemeente van Ternate (1786-1790, 1820-1828). INN22: 165-194.

 

Indische Navorscher 2010

E.J.C. Boutmy de Katzmann, De familie Canter Visscher in Nederlandsch-Indië. INN23: 9-39.

N.M. Lapré-Van Tets en E.F. Lapré, Genealogie van de familie Beckman Lapré. INN23: 40-51.

R.G. de Neve, Genealogie van de familie Burgemeestre (oudste staak). INN23: 52-122.

Geen auteur genoemd, Grafschriften in de Oost (IX). INN23: 123-128.

R.R.F. Habiboe, Enkele graven en grafschriften van Europeanen in Ternate. INN23: 129-136.

R.G. de Neve, Von Schauroth in Nederlandsch-Indië. INN23: 137-142.

R.G. de Neve, Inlandse voormoeders. INN23: 143-150.

R.H.J. Egeter van Kuyk, Terugkijkend op Nederlandsch-Indië. INN23: 151.

P.A. Christiaans, Genealogie van de Indische familie Leijfeldt. INN23: 152-155.

P.A. Christiaans, Uit het doopregister van de protestantse kerk te Soerabaja, 1766-1820. INN23: 156-189.

 

Indsiche Navorscher 2011

A.Ch.D. Herbig m.m.v. R.G. de Neve, De Indische takken van de familie Van Delden uit Kampen. INN24: 9-39.

Crince Le Roy-Renooij m.m.v. R.G. de Neve, Genealogie van de familie Crince Le Roy. INN24: 40-55.

Heijden, Genealogie van de familie Heijden in Nederlandsch-Indië. INN24: 56-65.

Heijden, Genealogie van de nakomelingen van Car(e)l Frederik Günther († 1856). INN24: 66-74.

R.L.M. Vissers, Een genealogische bron nagelaten door een Franse kaperkapitein. INN24: 75-82.

R.G. de Neve, De familie De Chauvigny de Blot in Nederlandsch-Indië. INN24: 83-132.

E.J.C. Boutmy de Katzmann m.m.v. A.P. Intveld en W.J.A. Kellner, Genealogie van de familie Van Polanen Petel. INN24: 133-172.

R.G. de Neve, De familie Mafficioli del Castelletto in Nederlandsch-Indië. INN24: 173-183.

T.W. Schillhorn van Veen, Dopen en geboorten op het eiland Batjan (1817-1837) in de doopboeken en burgerlijke-standregisters van Ternate en Batjan. INN24: 184-195.

 

Indsiche Navorscher 2012

R.G. de Neve, Kwartierstaten: Ament-Boutmy, Ament-Suermondt, Anthonio-Dumas, Barkey-Burgemeestre, Belle-Schlechter, Boon von Ochssée-Scheffer, Bousché-Kouwenberg, Boutmy-Frederiksz, Brouwer von Gonzenbach-Lutter, Burgemeestre-Gevers, Burgemeestre-Mac Gillavry, Burgemeestre-Rijkschroeff, Cohen-Burgemeestre, Van Ginkel-Davies, Hagenaar-Bergamin, Hardey-Koot, Heijden-Van Ginkel, Heijnneman-Pelupessy, Intveld-Stokking, De Jong-Heijligers, Keuchenius-Bik, Lans-Duran, Lapré-Hoff, Van Leuven-Noordhoorn, Ligtvoet-Palm, Litan-Pladet, Mac Gillavry-Boutmy, Martherus-Müller, Maurenbrecher-Hoorn, Melger-Verdam, Nagel-Hoff, De Neve-De Chauvigny de Blot, Pechler-De Rochemont, Rambaldo di Collalto-Tobias, De Riemer-Brunswijk van Hulten, Rijnders-Toorop, Ripassa-Schalk, De Ruyter de Wildt-Eschweiler, Saint-Yves-Portier, Sersansie-Ten Cate. INN25: 26-153.

 

Indische Navorscher 2013

Reinoud Vissers en Dolors Pi Pujol, Genealogie van de Indische familie Maidman. INN26: 9-46.

Alle Diderik de Jonge, Familieconnecties met Nederlandsch-Indië. Wichers en Cardinaal. INN26: 47-60.

Roel de Neve, De Indische tak van de in Nederland gevestigde familie Bergamin uit het kanton Graubünden. INN26: 61-76.

Tom de Vroom, De familie Lagaun[n]e in Nederlandsch-Indië en Indonesië. INN26: 77-84.

Roel de Neve, De Indische familie Von Winckelmann. INN26: 85-116.

Erik Godin, Brieven uit Nederlandsch-Indië. INN26: 117-140.

Roel de Neve, Pohl/Von Jaroschka Pohl in Nederlandsch-Indië. INN26: 141-154.

Adriaan Intveld, Het Lombokmonument te Mataram. INN26: 155-185.

 

Indische Navorscher 2014

Reinoud Vissers, Geschiedenis en demografie van Padang, omstreeks 1780-1830. INN27: 9-18.

Reinoud Vissers en Rob Mostert, Gezinsreconstructies en fragmentgenealogieën van Padangse families rond het begin van de negentiende eeuw. INN27: 19-101.

Pauline Broekema, In en uit de tabak. Muiderberg-Deli-Muiderberg. INN27: 102-114.

Richard Davies en Rob Mostert, De nazaten van Thomas Richardson Davies. INN27: 115-199.

Liselore Rugebregt, ‘Ramen waren om uit te klimmen en bomen om in te klimmen’, Interview met Willy Kautz-Jansen. INN27: 200-204.

Roel de Neve, De gezagdragers van de V.O.C. te Padang (Sumatra’s Westkust). gedurende de achttiende eeuw. INN27: 205-229.

Leo Janssen, Enige burgerlijke standregisters van Padang Pandjang (Sumatra’s Westkust). INN27: 230-241.

Reinoud Vissers, Fragmenten van het DTB-register van Padang tijdens het Engelse bestuur (1795-1819), INN27: 242-245.

 

Indische Navorscher 2015

Roel de Neve, Genealogie van de familie Townsend in Nederlandsch-Indië en Australië. INN28: 9-53.

Reinoud Vissers, Genealogie van de Indische familie Barthelemy. INN28: 54-77.

Reinoud Vissers en Dolors Pi Pujol, De Engelse voorouders en verwanten van de Indische familie Maidman. Een speurtocht in Engelse archieven. INN28: 78-101.

Roel de Neve, Kwartierstaat Theuvenet-Maitimo. INN28: 102-107.

Rob Dumas, Vier generaties Weiffenbach in Nederlandsch-Indië. INN28: 108-133.

Rob Mostert, George Fredrich Heijneman uit Hessen-Kassel en zijn nakomelingen in Nederlandsch-Indië. INN28: 134-178.

Roel de Neve, De Indische familie Du Perron. Haar afstamming en genealogie. INN28: 179-197.

Roel de Neve, Genealogie van de Indische familie Döhne. INN28: 198-212.

Roel de Neve, De Bevere (Van Polanen de Bevere) in Nederlandsch-Indië. INN28: 213-221.

Roel de Neve, De Indische familie Albinus. Haar eerste drie generaties en directe, uit Anhalt stammende voorgeslacht. INN28: 222-243.

Roel de Neve, Fragmentgenealogie van een familie Krijgsman in Nederlandsch-Indië. INN28: 244-249.

 

Indische Navorscher 2016

R.G. de Neve, Genealogie van de familie Burgemeestre (jongste staak). INN29: 7-97.

Geen auteur genoemd, Verwantschapsoverzicht Burgemeestre-Fransz. INN29: 98.

R.G. de Neve, Oude Indische families. Een familie Fransz in Nederlandsch-Indië. INN29: 99-140.

W. Schillhorn van Veen, De familie Julsing in Nederlandsch-Indië. INN29: 141-184.

R.G. de Neve, Johannes Augustinus Dezentje en zijn directe voor- en nageslacht. INN29: 185-219.

 

Indische Navorscher 2017

E.W. van Hutten, Parenteel van Gerrit van Hutten (1784-1822) en Johanna Catharina Maurits (?-1821). INN30: 7-48.

R.G. de Neve, Parenteel van Hendrik Munter (1774-1819) en Johanna van Hutten (1782/3-1847). INN30: 49-84.

A.J. Lans, Parenteel van Johann Rufi (1798-1851) en de inlandse vrouw Saima. INN30: 85-103.

Mostert, De nakomelingen in Nederlandsch-Indië van Pieter Joseph Lorentzen (1819-1867) en de inlandse vrouw Sahjan, bij de doop genaamd Louisa Médée. INN30: 104-129.

Reinoud Vissers, Dolors Pi Pujol en Serge Girard, Parenteel van Jacobus Johannes Belle (1827-1887) en Maria Hendrika de Bruin (1839-1900). INN30: 130-162.

R.G. de Neve, Parenteel van Johan Arnoud Renaldus Caspersz (1788-1849) en Elisabeth Wilhelmina Bach (1798-1859). INN30: 163-232.

 

Indische Navorscher 2018

Mostert, De nakomelingen in Nederlandsch-Indië van Jacobus Albertus van Middelkoop. INN31: 9-41.

R.G. de Neve, ‘Oma was een prinses uit de kraton’. Verbintenissen van Europese mannen met inheemse vrouwen ‘van stand’. INN31: 42-57.

R. van der Wal, Parenteel van Hendrik Goedhart en zijn echtgenotes Johanna Wilhelmina van der Geugten en Hendrina Frederika Pattiwael. INN31: 58-91.

R.G. de Neve, Franstalige familienamen in Nederlandsch-Indië. INN31: 92-181.

R.G. de Neve, De Indische familie Albinus. Een vernieuwde aanzet tot haar genealogie. INN31: 182-211.

R.S. Ravestijn, Het Indisch DNA van Johnny Ravestijn. INN31: 212-234.

 

2019 (monografie)

P.J.C. Martens en R.S. Ravestijn, Francis Ord Marshall. MON1: 11-22.

P.J.C. Martens en R.S. Ravestijn, Voorgeslacht van Francis Ord Marshall. MON1: 23-28.

P.J.C. Martens en R.S. Ravestijn, Francis Ord Marshall en zijn nageslacht. MON1: 29-136.