Inhoudsopgaven Indische Navorscher (Nieuwe Serie) 2008-2018

Indische Navorscher 2008

T.E. de Vroom, De Indische nakomelingen van kwartiermeester Jan Ambrosius Hoorn. INN21: 9-22-64.

Maarleveld, Het gereformeerde doopboek (1785-1795) en trouwboek (1744-1834) van Jaffnapatnam. INN21: 23-64.

C.P. Mulder en P.A. Christiaans, Buitenlandse onderscheidingen aan Nederlanders verleend. Indonesische onderscheidingen. INN21: 65-74.

D.J. Rozema, De nakomelingen van Jean Pierre Kohn en de inlandse vrouw Sanikem. INN21: 75-88.

R.G. de Neve, De Indische tak van het tot de oude Mecklenburgse adel behorende geslacht Von Lützow. INN21: 89-102.

R.G. de Neve, De Indische tak van het adellijke geslacht Von Mauntz. INN21: 103-107.

R.G. de Neve, Enkele Duitse en Oostenrijkse edelen met nageslacht in Nederlandsch-Indië. INN21: 108-133.

P.A. Christiaans, Bezoet de Bie. INN21: 134-140.

P.A. Christiaans, Het Lutherse doopboek van Paramaribo, 1819-1828. INN21: 141-178.

R.G. de Neve, De Indische tak van de uit Silezië afkomstige familie Harloff. INN21: 179-186.

Drs. L.M. van der Hoeven, Twee invitaties ter begrafenis uit Batavia (1717, 1720). INN21: 187-190.

Indische Navorscher 2009

J.R. Smit, De voorouders van oud-actrice Madeleine Monique (Niki) Spengler (1954). INN22: 9-26.

J.R. Smit, Het nageslacht van Benjamin Cornelis Verploegh (1794-1831). INN22: 27-34.

J.R. Smit, Diederik Willem Pinket van Haak (1779-1840). INN22: 35-42.

T.E. de Vroom, Cornelis Hendrikus van Zadelhoff en zijn nageslacht in Nederlandsch-Indië, alsmede enige andere aldaar verblijvende Van Zadelhoffs. INN22: 43-53.

Mostert, De kwartieren van Robert (1949), Hans (1950) en Peter (1954) Mostert. INN22: 54-59.

Mostert, Genealogie van de Indische familie Mostert. INN22: 60-67.

Mostert, Genealogie van de Indische familie Stumpf. INN22: 68-76.

Mostert en R.G. de Neve, De Indische nazaten van de familie Van Erp Taalman Kip. INN22: 77-85.

R.R.F. Habiboe, Gegevens betreffende de familie Mossembekker in Nederlandsch-Indië. INN22: 86-108.

R.G. de Neve, De Indische roots van een bekende Nederlander. Geert Wilders. INN22: 109-114.

P.A. Christiaans, Genealogie van de familie Steinmetz in Nederlandsch-Indië. INN22: 115-130.

R.G. de Neve, De Duitse adel en Nederlandsch-Indië. INN22: 131-138.

P.A. Christiaans en R.G. de Neve, De Indische tak van het adellijke geslacht Von Liebenstein. INN22: 139-151.

J.M. Vahlkamp-Von Oerthel, De Indische tak van de familie Von Oerthel. INN22: 152-160.

R.G. de Neve, De Indische tak van het oud-adellijke geslacht Von Seydlitz-Kurzbach. INN22: 161-164.

L.M. Janssen, Enige kerkelijke registers van de Christelijke Hervormde gemeente van Ternate (1786-1790, 1820-1828). INN22: 165-194.

Indische Navorscher 2010

E.J.C. Boutmy de Katzmann, De familie Canter Visscher in Nederlandsch-Indië. INN23: 9-39.

N.M. Lapré-Van Tets en E.F. Lapré, Genealogie van de familie Beckman Lapré. INN23: 40-51.

R.G. de Neve, Genealogie van de familie Burgemeestre (oudste staak). INN23: 52-122.

Geen auteur genoemd, Grafschriften in de Oost (IX). INN23: 123-128.

R.R.F. Habiboe, Enkele graven en grafschriften van Europeanen in Ternate. INN23: 129-136.

R.G. de Neve, Von Schauroth in Nederlandsch-Indië. INN23: 137-142.

R.G. de Neve, Inlandse voormoeders. INN23: 143-150.

R.H.J. Egeter van Kuyk, Terugkijkend op Nederlandsch-Indië. INN23: 151.

P.A. Christiaans, Genealogie van de Indische familie Leijfeldt. INN23: 152-155.

P.A. Christiaans, Uit het doopregister van de protestantse kerk te Soerabaja, 1766-1820. INN23: 156-189.

Indsiche Navorscher 2011

A.Ch.D. Herbig m.m.v. R.G. de Neve, De Indische takken van de familie Van Delden uit Kampen. INN24: 9-39.

Crince Le Roy-Renooij m.m.v. R.G. de Neve, Genealogie van de familie Crince Le Roy. INN24: 40-55.

Heijden, Genealogie van de familie Heijden in Nederlandsch-Indië. INN24: 56-65.

Heijden, Genealogie van de nakomelingen van Car(e)l Frederik Günther († 1856). INN24: 66-74.

R.L.M. Vissers, Een genealogische bron nagelaten door een Franse kaperkapitein. INN24: 75-82.

R.G. de Neve, De familie De Chauvigny de Blot in Nederlandsch-Indië. INN24: 83-132.

E.J.C. Boutmy de Katzmann m.m.v. A.P. Intveld en W.J.A. Kellner, Genealogie van de familie Van Polanen Petel. INN24: 133-172.

R.G. de Neve, De familie Mafficioli del Castelletto in Nederlandsch-Indië. INN24: 173-183.

T.W. Schillhorn van Veen, Dopen en geboorten op het eiland Batjan (1817-1837) in de doopboeken en burgerlijke-standregisters van Ternate en Batjan. INN24: 184-195.

Indsiche Navorscher 2012

R.G. de Neve, Kwartierstaten: Ament-Boutmy, Ament-Suermondt, Anthonio-Dumas, Barkey-Burgemeestre, Belle-Schlechter, Boon von Ochssée-Scheffer, Bousché-Kouwenberg, Boutmy-Frederiksz, Brouwer von Gonzenbach-Lutter, Burgemeestre-Gevers, Burgemeestre-Mac Gillavry, Burgemeestre-Rijkschroeff, Cohen-Burgemeestre, Van Ginkel-Davies, Hagenaar-Bergamin, Hardey-Koot, Heijden-Van Ginkel, Heijnneman-Pelupessy, Intveld-Stokking, De Jong-Heijligers, Keuchenius-Bik, Lans-Duran, Lapré-Hoff, Van Leuven-Noordhoorn, Ligtvoet-Palm, Litan-Pladet, Mac Gillavry-Boutmy, Martherus-Müller, Maurenbrecher-Hoorn, Melger-Verdam, Nagel-Hoff, De Neve-De Chauvigny de Blot, Pechler-De Rochemont, Rambaldo di Collalto-Tobias, De Riemer-Brunswijk van Hulten, Rijnders-Toorop, Ripassa-Schalk, De Ruyter de Wildt-Eschweiler, Saint-Yves-Portier, Sersansie-Ten Cate. INN25: 26-153.

Indische Navorscher 2013

Reinoud Vissers en Dolors Pi Pujol, Genealogie van de Indische familie Maidman. INN26: 9-46.

Alle Diderik de Jonge, Familieconnecties met Nederlandsch-Indië. Wichers en Cardinaal. INN26: 47-60.

Roel de Neve, De Indische tak van de in Nederland gevestigde familie Bergamin uit het kanton Graubünden. INN26: 61-76.

Tom de Vroom, De familie Lagaun[n]e in Nederlandsch-Indië en Indonesië. INN26: 77-84.

Roel de Neve, De Indische familie Von Winckelmann. INN26: 85-116.

Erik Godin, Brieven uit Nederlandsch-Indië. INN26: 117-140.

Roel de Neve, Pohl/Von Jaroschka Pohl in Nederlandsch-Indië. INN26: 141-154.

Adriaan Intveld, Het Lombokmonument te Mataram. INN26: 155-185.

Indische Navorscher 2014

Reinoud Vissers, Geschiedenis en demografie van Padang, omstreeks 1780-1830. INN27: 9-18.

Reinoud Vissers en Rob Mostert, Gezinsreconstructies en fragmentgenealogieën van Padangse families rond het begin van de negentiende eeuw. INN27: 19-101.

Pauline Broekema, In en uit de tabak. Muiderberg-Deli-Muiderberg. INN27: 102-114.

Richard Davies en Rob Mostert, De nazaten van Thomas Richardson Davies. INN27: 115-199.

Liselore Rugebregt, ‘Ramen waren om uit te klimmen en bomen om in te klimmen’, Interview met Willy Kautz-Jansen. INN27: 200-204.

Roel de Neve, De gezagdragers van de V.O.C. te Padang (Sumatra’s Westkust). gedurende de achttiende eeuw. INN27: 205-229.

Leo Janssen, Enige burgerlijke standregisters van Padang Pandjang (Sumatra’s Westkust). INN27: 230-241.

Reinoud Vissers, Fragmenten van het DTB-register van Padang tijdens het Engelse bestuur (1795-1819), INN27: 242-245.

Indische Navorscher 2015

Roel de Neve, Genealogie van de familie Townsend in Nederlandsch-Indië en Australië. INN28: 9-53.

Reinoud Vissers, Genealogie van de Indische familie Barthelemy. INN28: 54-77.

Reinoud Vissers en Dolors Pi Pujol, De Engelse voorouders en verwanten van de Indische familie Maidman. Een speurtocht in Engelse archieven. INN28: 78-101.

Roel de Neve, Kwartierstaat Theuvenet-Maitimo. INN28: 102-107.

Rob Dumas, Vier generaties Weiffenbach in Nederlandsch-Indië. INN28: 108-133.

Rob Mostert, George Fredrich Heijneman uit Hessen-Kassel en zijn nakomelingen in Nederlandsch-Indië. INN28: 134-178.

Roel de Neve, De Indische familie Du Perron. Haar afstamming en genealogie. INN28: 179-197.

Roel de Neve, Genealogie van de Indische familie Döhne. INN28: 198-212.

Roel de Neve, De Bevere (Van Polanen de Bevere) in Nederlandsch-Indië. INN28: 213-221.

Roel de Neve, De Indische familie Albinus. Haar eerste drie generaties en directe, uit Anhalt stammende voorgeslacht. INN28: 222-243.

Roel de Neve, Fragmentgenealogie van een familie Krijgsman in Nederlandsch-Indië. INN28: 244-249.

Indische Navorscher 2016

R.G. de Neve, Genealogie van de familie Burgemeestre (jongste staak). INN29: 7-97.

Geen auteur genoemd, Verwantschapsoverzicht Burgemeestre-Fransz. INN29: 98.

R.G. de Neve, Oude Indische families. Een familie Fransz in Nederlandsch-Indië. INN29: 99-140.

W. Schillhorn van Veen, De familie Julsing in Nederlandsch-Indië. INN29: 141-184.

R.G. de Neve, Johannes Augustinus Dezentje en zijn directe voor- en nageslacht. INN29: 185-219.

Indische Navorscher 2017

E.W. van Hutten, Parenteel van Gerrit van Hutten (1784-1822) en Johanna Catharina Maurits (?-1821). INN30: 7-48.

R.G. de Neve, Parenteel van Hendrik Munter (1774-1819) en Johanna van Hutten (1782/3-1847). INN30: 49-84.

A.J. Lans, Parenteel van Johann Rufi (1798-1851) en de inlandse vrouw Saima. INN30: 85-103.

Mostert, De nakomelingen in Nederlandsch-Indië van Pieter Joseph Lorentzen (1819-1867) en de inlandse vrouw Sahjan, bij de doop genaamd Louisa Médée. INN30: 104-129.

Reinoud Vissers, Dolors Pi Pujol en Serge Girard, Parenteel van Jacobus Johannes Belle (1827-1887) en Maria Hendrika de Bruin (1839-1900). INN30: 130-162.

R.G. de Neve, Parenteel van Johan Arnoud Renaldus Caspersz (1788-1849) en Elisabeth Wilhelmina Bach (1798-1859). INN30: 163-232.

Indische Navorscher 2018

Mostert, De nakomelingen in Nederlandsch-Indië van Jacobus Albertus van Middelkoop. INN31: 9-41.

R.G. de Neve, ‘Oma was een prinses uit de kraton’. Verbintenissen van Europese mannen met inheemse vrouwen ‘van stand’. INN31: 42-57.

R. van der Wal, Parenteel van Hendrik Goedhart en zijn echtgenotes Johanna Wilhelmina van der Geugten en Hendrina Frederika Pattiwael. INN31: 58-91.

R.G. de Neve, Franstalige familienamen in Nederlandsch-Indië. INN31: 92-181.

R.G. de Neve, De Indische familie Albinus. Een vernieuwde aanzet tot haar genealogie. INN31: 182-211.

R.S. Ravestijn, Het Indisch DNA van Johnny Ravestijn. INN31: 212-234.

Indische Navorscher 2021

Maarten Fornerod en Kees Takkenberg pg. 12

Een reis naar Oost-Indië in 1817

Rob Dumas pg. 34

Risa een nieuw Nederlands-Indisch geslacht vanaf 4 juli 1849

Rens Wiegeraad pg. 52

Het ambtskostuum van dr. L.J.M. Beel, hoge vertegenwoordiger van de kroon (hvk) in Nederlands-Indië

Christel Terwiel pg. 62

Op zoek naar Isabella Wilhelmina – Warsina’s dochter – Boyd

Eric Godin pg. 76

Carel Godin als ceremoniemeester bij de begrafenis van de gouverneur- generaal van Nederlands-Indië: Gustaaf Willem Baron Van Imhoff in 1750 te Batavia

Peter Christiaans pg. 90

Indische (militaire) apothekers 1816-1840

Ish Krancher pg. 122

Mijn verhaal over Abraham David Bamberg

Henk Florijn pg. 140

Een achttiende-eeuwer over Oost-Indië: herinneringen van Jacob Caspar Metzlar

Adriaan P. Intveld pg. 164

Stamreeks van Evelin van Hien
een genealogische reis langs vier continenten

Maarten Fornerod pg. 186

Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins, niet zo fout als gedacht

Leo Janssen pg. 192

Persoonsgegevens uit de Java Government Gazette 1812

Henk Florijn pg. 216

De Tamboen-moordenaars over een Woodbury-foto

Charles Vacquier, Chester Vacquier en Ed Zonneveld pg. 226

De familie Vacquier in Indië

Madelon Djajadiningrat pg. 278

Gusti Partini en andere Javaanse vrouwenlevens in de 20e eeuw

Leo janssen pg. 290

Aanvullingen en verbeteringen op eerdere publicaties in de Indische Navorscher

2019 (monografie)

P.J.C. Martens en R.S. Ravestijn, Francis Ord Marshall. MON1: 11-22.

P.J.C. Martens en R.S. Ravestijn, Voorgeslacht van Francis Ord Marshall. MON1: 23-28.

P.J.C. Martens en R.S. Ravestijn, Francis Ord Marshall en zijn nageslacht. MON1: 29-136.

2020 (monografie)

Voorwoord John Soedirman 1

Editiemodel en verwijzingen Kees Snoek
3

Deel I. Het geslacht Du Perron

‘Manhafte heren en rijke erfdochters; het voorgeslacht van E. du Perron op Java’
Kees Snoek
4

Deel II. Van Joseph José phin tot Duco Perkens

‘Een reactionair onder reactionairen: E. du Perron als Indisch journalist’ Gerard Termorshuizen
17

‘Bij enkele gedichten van Du Perron’ Francis Bulhof
27

‘Anatomie van een pseudoniem. Over Duco Perkens’ Manu van der Aa
39

‘Du Perron en het jaar van De Driehoek, 1925’ Manu van der Aa
45

‘“Een terrein van principen”. De positionering van E. du Perron en Paul van Ostaijen n.a.v. de Avontuur-enquête (december 1927) en het literaire werk van Richard Minne’
Yves T’Sjoen
54

‘Du Perron en Baudelaire’ Reinder Storm
70

Deel III. Tegen de provincie

‘Natuurlik, onhollands, heldhaftig!’ Arjan Peters
77

‘Schrijfster in de schaduw’ Petra Mars
81

‘De vlucht naar voren van een onzekere. Du Perrons strijd tegen de inktvis- sen’
Kees Snoek
89

‘“Volkomen Hollands en toch op Europees peil”: Eddy du Perron over Louis Couperus’
Kim Andringa
98

‘Louis Couperus en E. du Perron. Twee kosmopolitische schrijvers in de Nederlandse literatuur’
H.T.M. van Vliet
115

‘E. du Perron over F. Bordewijk: “Hoort niet bij ons”. Twee tegengestelde opvattingen van het modernisme’ Dorian Cumps
130

Deel IV. Voor de verdediging van de cultuur

‘Inleiding bij de gezamenlijke bijeenkomst van de Vestdijkkring en het Du Perrongenootschap op zaterdag 27 oktober 2001 in de aula van het Letterkundig Museum in Den Haag’
Francis Bulhof
140

‘“Moedige wanhoop” als cultuurkritiek. Achtergronden van een vriendschap: E. du Perron en Menno ter Braak’ Léon Hanssen
143

‘Tegen de wormmens, vóór het levende individu. Du Perron en de politiek’
Ronald Havenaar
155

‘Simon Vestdijk en E. du Perron’ Wim Hazeu
163

‘Waar wegen zich scheidden. Du Perron en Malraux’ Paul E. Voorhoeve
174

Deel V. Zich doen gelden

‘Du Perron en Multatuli’ Cees Fasseur
184

‘Zonder frasen of formules. Du Perron en Ter Braak over Multatuli’
Kees Snoek
189

‘De romantische bronnen van “De Onzekeren”’ Kees Snoek
201

Deel VI. Du Perrons naleven en actualiteit

‘“Veel kouds en warms in zeven delen”. Fred Batten en het Verzameld werk en de Brieven van Du Perron’
Wilma Scheffers
212

‘De onuitputtelijke Fred Batten: vriend en duvelstoejager van Eddy du Per- ron’
John Soedirman
228

‘De houdbaarheid van een polemist. E. du Perron en de literaire kritiek na 1945’
Mathijs Sanders
240

‘De niet gezongen zwanenzang. Du Perron en het hedendaagse individua- lisme’
Carel Peeters
257