Inhoud van het Indisch Archief

Burgerlijke stand (IGV001)

Delen van de BS van:

 • Bandoeng
 • Batavia
 • Madioen
 • Tjitjalengka
 • Toeloengagoeng
 • Trenggalek

Bevolkingsregistratie (IGV005)

 • Registers van het Europese personeel op Java en Madoera, alsmede van hun mannelijke afstammelingen boven de zestien jaren. Opgemaakt 1 januari 1819. Ingezonden bij brief van de gouverneur-generaal dd. 3 januari 1831 nr. 3. 1831 (NA 2.10.01, inv.nr. 3106-3125)
 • Staten van veranderingen bij het Europese personeel en hun afstammelingen. 1821-1822 (NA 2.10.01, inv.nr. 3126-3127)
 • Registers van het Europese personeel op Java en Madoera, alsmede van hun mannelijke afstammelingen boven de zestien jaren. 1823 (NA 2.10.01, inv.nr. 3128-3146)
 • Staat van veranderingen bij het Europese personeel en hun afstammelingen. 1825-1826 (NA 2.10.01, inv.nr. 3147)

Graven en begraafplaatsen (IGV030)

 • Lijsten van graven
  • Begraafplaats Karuwisi te Makassar
  • Begraafplaats Jalan brig. gen. Katamso te Medan
  • Begraafplaats Kobong te Semarang
  • Grafschriften te Batavia
  • Grafschriften te Celebes
  • Grafschriften te Molukken
  • Grafschriften te Batavia
  • Grafschriften te Denpasar
  • Grafschriften te Ambarawa
  • Grafschriften te Malang
  • Grafschriften te Borneo

  Oorlogsbegraven (IGV031)

  • Plaatsingslijst persoonsdossiers Oorlogsgravenstichting (NA 2.19.255.01, inv.nr. 38A-225155A)

  Naturalisatie (IGV045)

  • Staatsblad Europeanen

  Ambtenaren (IGV050)

  • Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Stamkaarten Oost-Indische Ambtenaren, 1917-1952 (NA 2.10.36.21, inv.nr. 1-47)
  • Stamboek van Oost-Indische ambtenaren. 1814-1836 (NA 2.10.01, inv.nr. 3091-3096)
  • Stamboeken der Oost-Indische ambtenaren en Gouvernementsmarine. 1836 – ca. 1930 (NA 2.10.36.22, inv.nr. 900-950)

  Militairen (IGV060)

  • Extracten uit het stamboek van het korps Pupillen gehouden bij de Generale Staf in Batavia, nummers 121-2514. ca. 1850-1899 (NA 2.10.50, inv.nr. 487-495)
  • Stamboeken van officieren die sedert 1815 in Oost-Indië gediend hadden en in juni 1835 nog in dienst waren, met een namenklapper voorin elk deel, afschriften, (1835) (NA 2.10.50, inv.nr. 70-75)
  • ‘Oost-Indisch Boek’, extracten uit het Algemeen Stamboek gehouden te Batavia, periodiek opgezonden in verband met mutaties betreffende Europese en daarmee gelijkgestelde onderofficieren en minderen, geworven in en buiten Europa, folio’s 2-28350, met namenklappers. 1832-1949 (NA 2.10.50, inv.nr. 334-423)
  • Extracten uit de stamboeken van het Depotbataljon nr. 33/Algemeen Depot der Landmacht nr. 33 betreffende officieren bestemd voor Oost-Indië, met namenklapper. 1815-1829 (NA 2.10.50, inv.nr. 45)
  • ‘Suppletiefolio’s’, extracten uit de stamboeken van het Koloniaal Werfdepot en voorgangers en van de Koloniale Reserve betreffende onderofficieren en minderen ter aanvulling (‘suppletie’) van het leger in Oost-Indië uitgezonden, ingeschreven per scheeptransport met aantekening van de wijze waarop de dienst verlaten werd, folio’s 1- 52269, met namenklappers. 1817-1949 (NA 2.10.50, inv.nr. 87-317A)
  • Oost-Indische leger, deel 1-33. (NA 2.13.04, inv.nr. 383-415)
  • Oost-Indische leger 1830-1910 (NA 2.13.04, inv.nr. 437-439)
  • Pensioenstaten van Europese en daarmee gelijkgestelde officieren, onderofficieren en minderen, die in de periode 1821-1844 gepensioneerd werden, met gegevens tot aan hun overlijden, folio’s 1-1622, met namenklapper. (NA 2.10.50, inv.nr. 617-620)
  • Aanvulling Stamboeken (NA 2.13.04, inv.nr. 614-690)
  • Controleboeken van onderofficieren en minderen van de expeditielegers, uitgezonden in de jaren 1815-1817, met namenklapper. 1815-1817 (NA 2.10.50, inv.nr. 80-85)

  Onderscheidingen (IGV065)

  • Kaartsysteem op familienaam van de gedecoreerden in één van de civiele of militaire orden (NA 2.02.32, inv.nr. 890ED-898ED)

  Inventaris van het archief van de Nederlands-Indische Spoorwegmaatschappij (NISM) (IGV070)

  • Personeel (NA 2.20.10, inv.nr. 655-656)

  Inventaris van de archieven van personeelsdossiers der Zustermaatschappijen (Indische stoomtrammaatschappijen) (IGV071)

  • Personeel (NA 2.20.15, inv.nr. 164)

  Inventaris van de archieven van personeelsdossiers der Zustermaatschappijen (Indische stoomtrammaatschappijen) (IGV072)

  • Personeel (NA 2.20.16, inv.nr. 32)

  Inventaris van de archieven van personeelsdossiers der Zustermaatschappijen (Indische stoomtrammaatschappijen) (IGV073)

  • Personeel (NA 2.20.48, inv.nr. 71 en 73)

  Archief van het Nederlandse Rode Kruis – Informatiebureau (IGV090)

  • NA 2.19.275, inv.nr. 645, 648-650, 656-661, 738-739, 741-755, 758, 782-785, 802-840, 874-875, 880-882, 1291-1337, 1384, 1388, 1395, 1398-1405, 1416-1445, 1450-1467, 1551, 1572-1587, 2573-2589, 2591-2594, 2607-2616, 1620-2665, 3591-3694, 4800-4805

  Notariaat (IGV110)

  • ‘Oostindische testamenten’, kopie-testamenten, verleden voor notarissen in de VOC-vestigingen in Indië (NA 1.04.02, inv.nr. 6847-6897)

  Zeelieden (IGV120)

  • Scheepssoldijboeken van de opvarenden van voor de kamer Amsterdam uitgelopen schepen (NA 1.04.02, inv.nr. 5269-5307, 5310-5317, 5319-5328, 5330-5337, 5339-5419, 5421-6842)
  • ‘Verzoekboeken’ bevattende verzoeken van VOC-dienaren om overmaking van een deel van de verdiende gage aan personen in de Republiek 1671 – 1794 (NA 1.04.02, inv.nr. 12227-12339, 12242-12244, 12251-12252, 12255, 12258, 12263, 12276, 12289, 12308, 12012, 12021)
  • Betaalsrollen van militairen in het regiment van de prins van Luxemburg, die met VOC-schepen naar Indië zijn vertrokken 1784 – 1787 (NA 1.04.02, inv.nr. 12322)
  • Betaalsrollen van militairen in het regiment van de graaf De Meuron, die met VOC-schepen naar Indië zijn vertrokken 1784 – 1794 (NA 1.04.02, inv.nr. 12325-12326, 12329-12334)
  • Betaalsrollen van militairen in het regiment van de hertog van Württemberg, die met VOC-schepen naar Indië zijn vertrokken 1787 – 1794 (NA 1.04.02, inv.nr. 12335-12336, 12338-12341, 12343)
  • Scheepssoldijboeken van de opvarenden van voor de kamer Zeeland uitgevaren schepen 1644 – 1795 (NA 1.04.02, inv.nr. 12672-12688, 12690-13257, 13259-13307)
  • Scheepssoldijboeken van de opvarenden van voor de kamer Delft uitgevaren schepen 1700 – 1795 (NA 1.04.02, inv.nr. 13876-14076, 14078-14080)

  Collectie repatriatielijsten (IGV200)

  • Amarapoora, Ampenan, Amstelpark, Asturias, Atlantis, Australia, Automedon, Bali, Balong, Banda, Banka, Bantam, Batang, Bengalen, Billiton, Bintang, Blitar, Bloemfontein, Boissevain, Borneo, Boschfontein, Braunschweig, Cameronia, Captain Cook, Castel Bianco, Celebes, Cheshire, Chitral, Colossus, Dardanus, Darmstadt, Dorsetshire, Dortmund, Drente, Düsseldorf, Empire Brent, Fairsea, Friesland, Garoet, Generaal S.D. Sturgis, Glaucus, Groote Beer, Indrapoera, Japara, Java, Johan de Witt, Johan van Oldenbarnevelt, Karimata, Karimun, Kedoe, Kertosono, Klipfontein, Kota Agoeng, Kota Baroe, Kota Gede, Kota Inten, Langkoeas, Limburg, Maaskerk, Maas Lloyd, Madoera, Maetsuyker, Maloja, Manoeran, Mapia, Marne Lloyd, Mataram, Merwe Lloyd, Modjokerto, Musi Lloyd, Napoli, Nelly, Neptunia, Nieuw Amsterdam, Nieuw Holland, Noordam, Oceania, Odenwald, Ophir, Oranje, Ormonde, Otranto, Overijsel, Poelau Laut, Radja, Raki, Ranchi, Ravello, Rempang, Riouw, Roebiah, Roepat, Roma, Rondo, Rotti, Sibajak, Skaugum, Slamat, Sloterdijk, Somersetshire, Sommelsdijk, Sumatra, Surriento, Sydney, Tabian, Tabinta, Talisse, Tamaroa, Tawali, Tegelberg, Telemachus, Tjisadane, Tosari, Utrecht, Van Heutz, Victoria, Volendam, Waterman, Weltevreden, Willem Ruys, Wonogiri, Wonorato, Wonosobo, Zeeland, Zuiderkruis

  Collectie Suikerfabrieken (IGV201)

  • Verzameling personalia
  • Verzameling foto’s van suikerfabrieken
  • Losse aantekeningen
  • Verzameling kaarten autowegen en suikerfabrieken
  • Verzamelde informatie met betrekking tot specifieke suikerfabrieken

  Collectie Notariaat (VOC) (IGV202)

  • Boswel, Jacobus Charles
  • Dewin
  • Kuvel
  • Schellebeek, Louis Wijbrand van
  • Verspijck

  Collectie Boedels Europeanen 1886-1942 (IGV203)

  • Index op de Boedels van de Europeanen in de periode van 1886-1942

  Collectie DTB-boeken St. Joseph Kerk (IGV204)

  • Doopboeken 1809-1837, 1840-1948
  • Trouwboeken 1832-1893 (incompleet)
  • Begraafboeken 1883-1914

  Boeken en tijdschriften (IGV300)

  Adresboeken

  • Adresboek voor de Java-suikerindustrie (1926)
  • Adresboek van Bandoeng (1941)
  • Adresboek van de Ned.-Ind. Nijverheid (1916)
  • Algemeen adresboek van Nederland en Nederlands-Indië (1918
  • Adresboek der residentie Oostkust van Sumatra (tot mei 1912)
  • Cultuuradresboek (1915)
  • Cultuuradresboek voor Nederlandsch-Indië (1937)
  • The New Commercial Directory of The Dutch East Indies Of 1932

  Oorlogsslachtoffers

  • Eresalut boven massagraf, Junyo Maru de vergeten scheepsramp
  • In Memoriam Burma-Siam 1942-1945
  • Lustrum-herdenkinsgboek 1995, Stichting Herdenking 15 augustus 1945

  VOC Naamboekjes

  • Naamboekje van de Weled. Heeren der Hooge Indische Regeering 1733, 1738, 1750-1753, 1755-1757, 1759-1760, 1762-1768, 1773, 1776-1781, 1783, 1785-1801, 1808-1809

  Telefoongidsen

  • Telefoongids Batavia (1935)
  • Telefoongids Soerabaja (1946)
  • Telefoongids Fort de Kock, Moearalaboeh, Pajakombo, Padang, Padangpandjang en Priaman (1940)
  • Telefoongids Amboina (1949)
  • Telefoongids Menado en Amoerang (1940)
  • Telefoongids Makassar (1940)
  • Telefoongids Biak, Hollandia, Manokwari, Merauke en Sorong (1961)
  • Telefoongids Brastagi, Koetaradja, Rantauprapat en Sibolga (1939)
  • Telefoongids Padang (1949)
  • Telefoongids Lahat, Palembang en Tjoeroep (1940)
  • Telefoongids Semarang (1931)
  • Telefoongids Soerabaja (1937)
  • Telefoongids Solo (1930)

  Ambtenaren

  • Album Promotorum van de Rijksuniversiteit Leiden 1813-1900
  • Alphabetische naamlijst van gepensioneerde Nederlandsche koloniale ambtenaren, officieren en hunne weduwen en weezen
  • Alphabetische naamlijst van gepensioneerde Nederlandsche koloniale ambtenaren, officieren en hunne weduwen en weezen
  • De gezaghebbers der Oost-Indische Compagnie op hare buiten-comptoiren in Azië
  • Oud en Nieuw Oost-Indiën

  Militairen

  • Moed, beleid, trouw
  • Naam- en ranglijst der officieren bij de land- en zeemagt in in Nederlandsch Indie (1862)
  • Naam- en ranglijst der officieren bij de land- en zeemacht in Nederlandsch-Indië (1930)
  • Naam- en ranglijst der officieren van het koninklijke leger der Nederlanden en der Oost- en West-Indiën (1837)
  • Naam- en ranglijst der officieren van het koninklijke leger der Nederlanden en van Nederlandsch-Indiën (1845)
  • Naam- en ranglijst der officieren van het koninklijke leger der Nederlanden en van Nederlandsch-Indiën (1853)
  • Naam- en ranglijst der officieren van het koninklijke leger der Nederlanden en van Nederlandsch-Indiën (1871)
  • Naam- en ranglijst der officieren van het koninklijke leger der Nederlanden en van Nederlandsch-Indiën (1872)
  • Naam- en ranglijst der officieren van het Nederlandsche leger en dat van Nederlandsch Oost-Indië alsmede van de landmacht in West-Indië (1908)

  Graven

  • List of inscriptions on tombstones and monuments in Ceylon (1913)
  • Monumental Remains of the Dutch East India Company in Madras (1897)

  Ondersteunend

  • Aardrijkskundig woordenboek van Nederlandsch Oost-Indië (1917)
  • Aardrijkskundige en statistisch woordenboek van Nederlands-Indië deel 1 A-J (1861)
  • Aardrijkskundige en statistisch woordenboek van Nederlands-Indië deel 2 K-Q (1863)
  • Aardrijkskundige en statistisch woordenboek van Nederlands-Indië deel 3 R-Z (1869)
  • Algemeene atlas van Nederlandsch Indië (1853-1862)
  • Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië (1914-1917)
  • Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië, deel 1 (1896)
  • Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië, deel 2 (1899)
  • Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië, deel 3 (1902)
  • Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië, deel 4 (1903)
  • Nieuw practisch Maleis-Nederlands woordenboek

  Tijdschriften

  • Naamlijst van Hoofden van Gewestelijk Bestuur op Java en Madura van 1817 tot 1859, blz. 117–135
  • Personalia der periode van het Engelsch bestuur over Java 1811-1816, blz. 477–681
  • Palembang in 1811 and 1812 (deel 1) , blz. 300–320
  • Palembang in 1811 and 1812 (deel 2) , blz. 64–88
  • Biografische en genealogische gegevens betreffende geneeskundigen (chirurgijns, verbandmeesters, enz.) in Nederlands-Indië, tot nu toe gevonden in het Landsarchief te Batavia, blz. 739-745
  • Vortrag, gehalten in der Ortsgruppe Batavia am 30 september 1935
  • Monumental remains of the Dutch East India Company In Ceylon, blz. 213-315
  • Second supplementary paper on the monumental remains of the Dutch East India Company In Ceylon, blz. 51-88
  • Third supplementary paper on the monumental remains of the Dutch East India Company In Ceylon, blz. 393-396