Home Huidige Indische Familie

Huidige Indische Familie

Stap 2: Orden beeldmateriaal en belangrijke familiedocumenten

Zoek en vraag naar oude familiefoto’s, dia’s en eventueel video’s die in de familie nog aanwezig zijn en bewaar deze of een kopie ervan op één plek zodat je deze makkelijk kan terugvinden. Behalve beelden kun je ook denken aan een dagboek, een trouwakte of brieven.  Voeg deze documenten ook weer samen met het beeldmateriaal en bestudeer het geheel aan familiedocumenten die je nu al bij elkaar hebt verzameld en bekijk of er al puzzelstukjes zijn die ontbreken en dus moeten worden uitgezocht.

Stap 3 Leer over je Indische familiegeschiedenis van je naaste familie

We beginnen het echte stamboomonderzoek bij de naaste (levende) Indische familie. Buiten het oude documenten, video’s en foto’s zijn familieverhalen ook heel belangrijk omdat dit vaak om informatie gaat die je veel tijd besparen om later uit te zoeken, zoals bijvoorbeeld het aantal broers of zussen in een gezin of de naam van de opa of oma. Daarnaast geven de familieverhalen je stamboom ‘body’ en krijg je zo informatie die je nooit in boeken zult terugvinden, zoals verhalen over ervaringen in Indonesië voor, tijdens en na de oorlog. Ook is het handig omdat je zo over nieuwe familieleden* en hun verhalen hoort. Als het mogelijk is raden wij aan om de oudere familieleden die nog in Indonesië geboren zijn te vragen naar hun tijd in Indonesië en om samen met hun alle bekende familieleden in kaart te brengen. Schrijf dan bijvoorbeeld niet alleen maar namen op, maar ook hun woonplaatsen, (geschatte) data van geboorte, huwelijk (en overlijden) en ook hun beroepen. Soms is het vragen naar het verleden niet altijd eenvoudig of vrij van gevoeligheden en er zijn gelukkig tips over hoe je dat het best kan aanpakken. Schrijfster Simone Berger heeft hiervoor speciaal het boek Istori Kita geschreven dat een beschrijving geeft hoe je je Indische familiegeschiedenis kan ontdekken door in gesprek te gaan met familie (https://www.facebook.com/Istorikita/).

Stap 4: Vraag persoonskaarten op

Persoonskaarten zijn registratieformulieren die gemaakt zijn van alle personen die in Nederland leefden tussen 1938 tot 1994. De persoonskaarten bevatten persoonlijke gegevens als geboorte- huwelijks- en overlijdensdata en plaats, maar ook de namen van de ouders, de adressen in Nederland*, beroep(en) en de kinderen van de persoon in kwestie. Met een persoonskaart heb je dus al snel aardig wat nieuwe informatie. Je kunt een persoonskaart van een overleden persoon aanvragen bij het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG)https://cbg.nl/bronnen/cbg-verzamelingen/persoonskaarten-en-lijsten/. Na 1994 zijn de papieren persoonskaarten gedigitaliseerd tot persoonslijsten en ook die kunnen van overleden personen worden opgevraagd bij het CBG.

Stap 5: Raadpleeg je familiedossier in het Indisch Famiearchief (IFA)

Het IFA dat zich bevindt in de centrale bibliotheek van Den Haag beheert familiedossiers van veel Indische families en werkt met vrijwilligers helpt bij het maken en uitbreiden van deze dossiers. Bij het IFA heeft bijna iedere Indische familienaam een familiedossier en deze dossiers kunnen vaak nuttige informatie bevatten zoals foto’s, oude brieven, maar ook soms volledige stambomen. Op de IFA website kun je meer informatie vinden en kun je ook zoeken of jouw Indische familienaam in hun archief voorkomt www.indischfamiliearchief.nl

 

*Vraag of bedenk of er nog familieleden in Indonesië wonen en neem hiermee contact op: Lang niet alle leden van Indische families zijn naar Nederland verhuisd.  Er leeft een aantal van hen in Indonesië, hoewel dat waarschijnlijk niet de personen zijn die de naar Nederland vertrokken familie hebben gekend.  Het is vast sowieso bijzonder om contact met hen te hebben. Hoe komt u aan namen van familieleden of aanverwanten die u zelf niet kent?

De uit het oog verloren familieleden zijn mogelijk op te sporen via Google of sociale media als Facebook en LinkedIn. Misschien kunt u ook kijken op Twitter, Pinterest of Instagram.

 * Amsterdam archief persoonskaarten