Geschiedenis van de archipel (VOC-periode)

Met betrekking tot de VOC periode heeft de ANRI een aparte website gemaakt “Geschiedenis van de archipel”, deze website geheel in het Engels. Het ANRI beheert 2,5 kilometer aan archieven uit de periode 1600-1800. De belangrijkste series kunnen online doorzocht worden.

In 2007 is er een boek uitgebracht waarin het archief van de VOC beschreven is. Deze kan van hun website gedownload worden. Ondertussen is het boek deels achterhaald en bevat de website de laatste updates. Het boek van 2007 was een update van het boek uit 1882 dat indertijd is samengesteld door de Landsarchivaris, dit boek kan ook van hun website gedownload worden..

Wat ons, genealogen, vooral de aandacht trekt zijn de kerkboeken die genoemd worden in het hoofdstuk burgerlijke stand. In het boek uit 2007 staan deze op pagina’s 551-557.

En tot slot is er nog het “Archief van de gouverneur-generaal en raden van Indië (Hoge Regering) van de Verenigde Oostindische Compagnie en taakopvolgers, 1612-1812”, deze is geheel in het Nederlands en lijkt sterk op de opzet van het Nationaal Archief te Den Haag. Hiervan is ook een pdf versie gemaakt die van hun site gedownload kan worden.