Film overzicht

Vervolg op Zoekresultaten overzicht.

Voor ons voorbeeld hebben we gekozen voor “Registers van de burgerlijke stand, 1829-1950”

Het film overzicht bestaat uit 2 delen. Bovenaan in het grijze deel staat algemene informatie met betrekking tot de film. Tevens staat hier “Authors” (auteurs) hierop kan gezocht worden in het zoekscherm en door hier op te klikken verschijnt er weer een overzicht met alles wat aan de auteur is gekoppeld.

“Notes” geeft informatie over de inhoud van de collectie films. “Subjects” is een overzicht van de plaatsen waarop “Registers van de Burgerlijke Stand, 1829-1950” betrekking heeft. Als op één van de plaatsen geklikt wordt verschijnt een overzicht van alles wat aan de betreffende plaats gekoppeld is want ook dit is een categorisering.

Als we naar beneden scrollen dan zien we het overzicht van de films. Het kan zijn dat er maar één regel staat maar het kunnen ook honderd regels zijn.

Voor ons zijn vooral de volgende kolommen van belang:

  • Note

Hier staat informatie specifiek voor de film die op dezelfde regel staat.

  • Film

Hier staat het film nummer, noteer deze vooral als u het later wilt bekijken in een FHC.

  • DGS

Deze is alleen ingevuld als de film gedigitaliseerd is of wanneer ze bezig zijn met het digitaliseren.

  • Format

Hier kunnen 4 iconen staan:

   Gedigitaliseerd en beperkt toegankelijk, kan alleen in een FHC bekeken worden
   Niet gedigitaliseerd.
   Gedigitaliseerd en openbaar toegankelijk, kan thuis geopend worden
Er is een index, er kan door akten gezocht worden. Bij akten van Nederlands-Indië is dit icoon zeldzaam.

Tot dit punt kan de onderzoeker zijn bezoek aan een FHC voorbereiden.