Dossiers

In het ‘Dossier Thema’s’ menu zullen diverse casus worden behandeld over deelgebieden van de Indische genealogie waarvan het bronmateriaal niet altijd goed toegankelijk is en waarover niet veel is geschreven. De casus behandelen een specifieke onderwerp met diepgang en vaak aan de hand van een individueel verhaal.

Mogelijke dossier onderwerpen waarover in de nabije toekomst zal worden geschreven zijn:

Indische Chinezen/Molukkers/(KNIL) militairen