Aanwinsten mei 2023

Het volgende is toegevoegd tot en met mei 2023 met dank aan de genoemde vrijwilligers.

Scans en foto’s

Passagierslijsten repatriatie (Adriaan Intveld & Arthur Fickel)

 • ALCA4602 Alcantara
 • AR0200 Amarapoora
 • AT0200 Atlantis
 • BATA4603 Batavier II
 • BV0200 Boissevain
 • EB0400 Empire Brent
 • JOOL4607 Johan van Oldenbarneveldt
 • KB0100TA Tarakan
 • KB0400TA Tarakan
 • KB0500TA Tarakan
 • KB0600 Kota Baroe
 • KB0800 Kota Baroe
 • KB0900 Kota Baroe
 • KB1200 Kota Baroe
 • NA0100 Nieuw Amsterdam
 • OR0800JO Johan van Oldenbarnevelt
 • RC0100 Ranchi
 • RO0100 Roma
 • RUYS4607 Ruys
 • SD0300 Sloterdijk
 • SK0200 Skaugum
 • SLOT4607 Sloterdyk
 • TA0800 Tabinta
 • TL0100 Talisse
 • TOSC5801 Toscane
 • WA0700 Waterman
 • WR2700 Willem Ruys
 • WR2800 Willem Ruys
 • WR2900 Willem Ruys
 • WR3300 Willem Ruys
 • WR5000 Willem Ruys
 • WR5100 Willem Ruys
 • ZU0400A Zuiderkruis
 • ZU0500A Zuiderkruis
 • ZU0600 zuiderkruis
 • ZU0700A Zuiderkruis
 • ZU1200 Zuiderkruis
 • ZUID4804 Zuiderkruis

Aanvullingen op passagierslijsten repatriatie (Adriaan Intveld & Arthur Fickel)

 • IP0500 Indrapoera
 • IP0700 Indrapoera
 • KI0300 Kota Inten
 • KI0400 Kota Inten
 • MO0200 Modjokerto
 • OR0700 Oranje
 • OR6500 Oranje
 • RD0200 Rondo
 • SJ0300 Sibajak
 • SJ0700 Sibajak
 • SJ1400 Sibajak
 • SJ3600 Sibajak
 • SJ4300 Sibajak
 • TA0500 Tabinta
 • TJ0200 Tjibadak
 • TL0200 Talisse

Graven

 • Foto’s van graven bij de Sf. Kalibagor (Karel Soeterik)
 • Foto’s van graven te Tjilatjap (Karel Soeterik)
 • Foto’s van graven te Gombong (Ron van der Wal)
 • Foto’s van graven te Poerworedjo (Ron van der Wal)
 • Foto’s van de begraafplaats Sasanalaya Yigjak (Ron van der Wal)
 • Foto’s van de begraafplaats Bergota Hill (Semarang) (Ron van der Wal)
 • Foto’s van de begraafplaats Kedunmundo (Semarang) (Ron van der Wal)
 • Foto’s van de begraafplaats Pemakam kristen (Semarang) Bodja (Ron van der Wal)
 • Foto’s van de begraafplaats Amlapura (Bali) (Renée Lok-Wortman)

Inventaris van het archief van de Marine en Leger Inlichtingendienst

 • 2.10.62 – 2022-2052, 2057 “FILE MOORDEN”, stukken betreffende tijdens de Japanse bezetting en in de Bersiap-periode gepleegde moorden (Dennis van der Jagt)
 • 2.10.62 – 2307-2327 Staten en lijsten houdende namen van N.S.B.-leden en donateurs in Nederlands-Indië (Dennis van der Jagt)
 • 2.10.62 – 2332 Lijsten met namen van van collaboratie met de Japanners verdachte personen (Dennis van der Jagt)

Doorzoekbaar gemaakt op persoonsnaam

Burgerlijke Stand

 • Huwelijksaangiften Amoerang 1936 (Roger Wannee)
 • Huwelijksafkondigingen Amoerang 1936 (Roger Wannee)
 • Huwelijks en Echtscheidingen Amoerang 1936 (Roger Wannee)
 • Overlijdensregisters Amoerang 1900, 1902, 1911, 1912, 1923, 1935, 1936 (Roger Wannee)
 • Burgerlijke stand aanwezig in “Nieuw adresboek van geheel Nederlands-Indië” van F.A. Kleian (Dennis van der Jagt)

Graven

 • Grafschriften van graven bij de Sf. Kalibagor (Leo Janssen)
 • Grafschriften van graven te Tjilatjap (Leo Janssen)

Rode Kruis collectie

 • 2.19.275 – 1293 Aanwezigenlijst Beatrix en Kedoeng Halang opvangkampen, Buitenzorg gemaakt op basis van gegevens van NIRK binnengekomen op het Informatiebureau op 27-2-1946 betreffende 141 personen in Buitenzorg (Paul IJsendoorn)
 • 2.19.275 – 1441 Interneringslijst opgesteld door NRK met gegevens NIRK betreffende 688 geïnterneerde burgers in kamp Kleine Boei II, Malang (Renée A. Lok-Wortman)

Passagierslijsten repatriatie

 • AS0200 Asturias (Arthur Fickel)
 • AS0300 Asturias (Arthur Fickel)
 • 200-JA0200 Japara (Arthur Fickel)
 • 200-JA0300 Japara (Arthur Fickel)
 • 200-JA0400 Japara (Arthur Fickel)
 • 200-JA0600 Japara (Arthur Fickel)
 • 200-JA0700 Japara (Arthur Fickel)
 • 200-KA0300 Kota Agoeng (Arthur Fickel)
 • 200-KA0400 Kota Agoeng (Arthur Fickel)
 • 200-KA0500 Kota Agoeng (Arthur Fickel)
 • 200-KA0600 Kota Agoeng (Arthur Fickel)
 • 200-KA0700 Kota Agoeng (Arthur Fickel)
 • 200-KA0800 Kota Agoeng (Arthur Fickel)
 • 200-KA0900 Kota Agoeng (Arthur Fickel)
 • 200-KA1000 Kota Agoeng (Arthur Fickel)
 • 200-KA1100 Kota Agoeng (Arthur Fickel)
 • 200-KB0600 Kota Baroe (Arthur Fickel)
 • 200-KB0800 Kota Baroe (Arthur Fickel)
 • 200-KB0900 Kota Baroe (Arthur Fickel)
 • 200-KB1200 Kota Baroe (Arthur Fickel)
 • 200-KG0400 Kota Gede (Arthur Fickel)
 • 200-KG0600 Kota Gede (Arthur Fickel)
 • 200-KG0700 Kota Gede (Arthur Fickel)
 • 200-KG0800 Kota Gede (Arthur Fickel)
 • 200-KG0900 Kota Gede (Arthur Fickel)
 • 200-KG1100 Kota Gede (Arthur Fickel)
 • 200-KI0500 Kota Inten (Arthur Fickel)
 • 200-KI0600 Kota Inten (Arthur Fickel)
 • 200-KI0800 Kota Inten (Arthur Fickel)
 • 200-KI0900 Kota Inten (Arthur Fickel)
 • 200-KI1000 Kota Inten (Arthur Fickel)
 • OR1300 Oranje (Arthur Fickel)
 • OR1400 Oranje (Arthur Fickel)
 • OR1500 Oranje (Arthur Fickel)
 • OR1600 Oranje (Arthur Fickel)