Aanwinsten juli 2024

Scans en foto’s

 • Foto’s van de namen die toeristen hebben gekerfd in de rotswand van de grotten nabij Jatijajar (IGV430)

Graven

 • Foto’s van de begraafplaats Kerkhof Belanda te Tanjungpinang (K. Soeterik)
 • Foto’s van de Openbare begraafplaatsen Christenen Km. 7 te Tanjungpinang (K. Soeterik)
 • Foto’s van een begraafplaats te Kediri (Onbekend)

DTB

 • DTB boeken van Makassar (R. van der Wal)

Doorzoekbaar gemaakt op persoonsnaam

 • Regerings-Almanakken

Graven

 • Grafschriften van graven op Kerkhof Belanda te Tanjungpinang (Leo Janssen)
 • Grafschriften van graven op Openbare begraafplaatsen Christenen Km. 7 te Tanjungpinang (Leo Janssen)
 • Grafschriften van een begraafplaats te Kediri (Leo Janssen)

Ambtenaren

 • NA 2.10.01 3098-3101 Stamboeken van Oost-Indische ambtenaren. 1815-1829 (Cees Feringa)
 • NA 2.10.01 3102-3104 Stamboeken van Oost-Indische ambtenaren, met klappers. 1819-1839 (Cees Feringa)
 • NA 2.10.01 3148-3149 Stamboeken van het personeel van de constructiewinkel in Soerabaja, met klappers. 1815-1838 (Cees Feringa)
 • NA 2.10.01 3050 Stamlijsten van personen, in dienst van de constructiewinkel uitgezonden naar Oost-Indië. 1816-1824 (Cees Feringa)

Militairen

 • NA 2.10.50 424-443 Oost-Indisch boek, 1832-1949 (Cees Feringa)
 • NA 2.10.50 332 ‘Voorlopig stamboek 1817’, 1 deel (Cees Feringa)
 • NA 2.10.50 806-810 “Folio’s VK”, extracten uit het stamboek van onderofficieren en militairen van mindere rangen van het Vrouwenkorps KNIL, gehouden te Batavia, en periodiek opgezonden in verband met mutaties in dat stamboek. 1945-1950 (Cees Feringa)
 • NA 2.10.50 811-812 “Folio’s GEMT”, extracten uit het stamboek van gemilitariseerde technici, gehouden te Batavia, en periodiek opgezonden in verband met mutaties in dat stamboek. 1949-1950 (Cees Feringa)
 • NA 2.10.50 813-817 “Folio’s MLT”, extracten uit het stamboek van vrijwillig dienende militiesoldaten, gehouden te Batavia, en periodiek opgezonden in verband met mutaties in dat stamboek. 1949-1950 (Cees Feringa)