De Burgerlijke Stand van Nederlandsch-IndiŽ

Tot nu toe zijn de volgende steden of residenties (gedeeltelijk) geÔnventariseerd:

Ambarawa Batavia Buitenzorg
Djokjakarta Malang Pekalongan
Poerworedjo Salatiga Semarang
Sum. Westkust Soerabaja


Deze sectie bevat detailbeschrijvingen van de volgende LDS-films:

1148166     1148167     1148168     1148169     1148251     1148252     1148259     1148260
1208795     1208799     1208804     1208805     1208806     1208807     1208808     1208809
1208810     1208811     1208813     1208814     1208815     1208816     1208822     1208823
1357799     1357800     1357801     1357808     1357836     1357837     1357854     1357869
1357870     1357879     1357880     1357881     1357882     1357883     1357942     1357943
1357944     1474393     1474394     1478555     1478587     1478588     1721261     1721275