Batavia
[* = incompleet; zie betreffende film voor details]

films: 1208806 1208807 1208808 1208816
1208822 1208823 1357880 1357881 1357882
1357883 1357942 1357943 1357944 1478588


Overlijdensregisters

1829 hoofdregister 1208822   (items 7 en 8)
1830 hoofdregister * 1208822   (item 9)
1832 hoofdregister * 1208822   (items 10-13)
1833 hoofdregister 1208822   (items 14-18)   en
1208823   (items 1-3)
1834 hoofdregister * 1208823   (items 4-7)
1835 hoofdregister 1208823   (items 8-12)
1836 hoofdregister * 1208823   (items 13 en 14)
1838 hoofdregister 1208806   (items 1-5, 10)   en
1208823   (items 15-17)
1841 hoofdregister * 1208806   (items 11-14)
1842 hoofdregister * 1208806   (items 15-19)
1843 hoofdregister * 1208806   (items 6-9 en 20-23)
1844 hoofdregister * 1208807   (items 1-3)   en
1208823   (items 18 en 19)
1845 hoofdregister 1208807   (items 4 en 5)   en
1208822   (items 4-6)
1847 hoofdregister 1208807   (items 6 en 7)
1848 hoofdregister * 1208822   (item 19)
1849 hoofdregister * 1208807   (items 7 en 8)   en
1208822   (items 21-23)
1850 hoofdregister * 1357880   (item 4)
1851 hoofdregister 1357880   (items 6 en 7)
   id. bijregister 1357880   (item 5)
   id. bijregister 1357880   (item 6)
1852 hoofdregister 1357880   (item 9)
   id. bijregister 1357880   (item 8)
   id. bijregister 1357880   (item 10)
1853 hoofdregister 1357881   (item 7)
   id. bijregister 1357881   (item 6)
   id. bijregister 1357881   (item 6)
1854 hoofdregister 1357881   (item 9)
   id. bijregister 1357880   (item 11)
   id. bijregister 1357881   (item 8)
1855 hoofdregister ? 1357881   (item 10)
   id. 1e bijregister 1357880   (item 14)
   id. 2e bijregister ? 1357880   (item 22)
1856 hoofdregister 1357944   (item 60)
   id. bijregister 1357881   (item 11)
   id. bijregister 1357881   (item 12)
1857 hoofdregister 1357881   (item 13)
   id. bijregister 1357880   (item 13)
   id. bijregister * 1357880   (item 24)
1858 hoofdregister ? * 1357880   (item 15)
   id. hoofdregister ? 1357881   (item 14)
   id. bijregister 1357880   (item 16)
   id. bijregister 1357881   (item 15)
1859 hoofdregister 1357880   (item 18)
   id. bijregister 1357880   (item 12)
   id. bijregister 1357880   (item 17)
1861 bijregister 1357880   (item 25)
1863 hoofdregister 1357880   (item 26)
1864 hoofdregister 1208808   (item 1)
   id. bijregister 1357881   (item 16)
   id. bijregister 1357881   (item 16)
1865 hoofdregister 1357880   (item 27)
   id. bijregister 1357881   (item 17)
1866 bijregister 1357881   (item 18)
   id. bijregister * 1357881   (item 19)
   id. bijregister 1357881   (item 19)
1869 bijregister 1357881   (item 20)
   id. bijregister 1357881   (item 21)
1870 bijregister 1357881   (item 22)
1871 hoofdregister 1357880   (item 29)
   id. bijregister 1357881   (item 23)
   id. bijregister 1357881   (item 23)
1872 bijregister 1357881   (item 24)
1873 hoofdregister * 1357880   (item 28)
1874 hoofdregister 1357880   (items 30 en 31)
   id. bijregister * 1357881   (items 25 en 27)
   id. bijregister 1357881   (item 26)
1875 hoofdregister 1357881   (item 28)
   id. bijregister 1357881   (item 28)
1876 bijregister 1357881   (item 29)
1877 1e bijregister 1357880   (item 2)
1878 1e bijregister 1357881   (item 30)   en
1357882   (item 1)
1879 hoofdregister 1357881   (item 1)
1877 2e bijregister 1357882   (item 2)
1880 hoofdregister 1357880   (item 19)
   id. 1e bijregister 1357882   (item 3)
   id. 2e bijregister 1357882   (item 3)
1881 hoofdregister 1357880   (item 20)
   id. 1e bijregister 1357882   (item 4)
   id. 2e bijregister 1357882   (item 4)
1882 hoofdregister 1357880   (item 21)
   id. 1e bijregister 1357943   (item 13)
   id. 2e bijregister 1357882   (item 5)
1883 1e bijregister 1357943   (item 14)
   id. 2e bijregister 1357943   (item 14)
1884 1e bijregister 1357943   (item 15)
1885 1e bijregister 1357943   (item 16)
   id. 2e bijregister 1357943   (item 16)
1886 hoofdregister 1357880   (item 32)
   id. 1e bijregister 1357943   (item 17)
   id. 2e bijregister 1357943   (item 17)
1887 hoofdregister 1357881   (item 2)
   id. 1e bijregister 1357943   (item 18)
   id. 2e bijregister 1357882   (item 6)
1888 hoofdregister 1357881   (items 3 en 4)
   id. 1e bijregister 1357943   (item 19)
   id. 2e bijregister 1357943   (item 19)
1889 hoofdregister 1357881   (items 5)
   id. 1e bijregister 1357943   (item 20)
   id. 2e bijregister 1357943   (item 20)
1892 2e bijregister 1357943   (item 21)
1894 1e bijregister 1357943   (item 22)
   id. 2e bijregister 1357943   (item 22)
1895 1e bijregister 1357943   (item 23)
1896 1e bijregister 1357943   (item 24)
1897 1e bijregister * 1357943   (item 25)
1899 hoofdregister 1357880   (item 3)
   id. 2e bijregister * 1357943   (item 26)
1900 2e bijregister 1357944   (item 36)
1901 hoofdregister 1357883   (item 17)
   id. 1e bijregister 1357883   (item 17)
   id. 2e bijregister 1357944   (item 37)
1902 hoofdregister 1357883   (item 18)
   id. 2e bijregister 1357944   (item 38)
1903 hoofdregister 1357883   (item 19)
   id. 1e bijregister 1357883   (item 19)
   id. 2e bijregister 1357944   (item 39)
1904 1e bijregister 1357883   (item 8)
   id. 2e bijregister 1357944   (item 40)
1905 hoofdregister 1357883   (item 20)
1906 hoofdregister 1357942   (item 1)
1907 hoofdregister 1357942   (item 2)
   id. 1e bijregister 1357883   (item 9)
   id. 2e bijregister 1357943   (item 27)
1908 hoofdregister? * 1357943   (item 28)
   id. 2e bijregister 1357944   (item 41)
1909 hoofdregister 1357942   (item 3)
   id. 2e bijregister 1357944   (item 42)
1910 hoofdregister 1357944   (item 43)
   id. 1e bijregister 1357942   (item 4)
   id. 2e bijregister 1357944   (item 44)
1911 hoofdregister 1357944   (item 45)
   id. 1e bijregister 1357944   (item 45)
1912 hoofdregister 1357944   (item 46)
   id. 1e bijregister 1357943   (item 29)
   id. 2e bijregister 1357944   (item 46)
1913 1e bijregister 1357942   (item 5)
   id. 2e bijregister 1357944   (item 47)
1914 hoofdregister 1357944   (item 48)
   id. 1e bijregister 1357943   (item 30)
   id. 2e bijregister 1357944   (item 48)
1915 1e bijregister 1357942   (item 6)
   id. 2e bijregister 1357944   (item 49)
1916 2e bijregister 1357944   (item 50)
1917 hoofdregister 1357942   (item 8)
   id. 1e bijregister 1357942   (item 8)
   id. 2e bijregister 1357943   (item 31)
1918 hoofdregister 1357943   (item 32)
   id. 2e bijregister 1357944   (item 51)
1919 hoofdregister 1357943   (item 33)
   id. 1e bijregister 1357943   (item 34)
   id. 2e bijregister 1357944   (item 52)
1920 1e bijregister 1357944   (item 53)
1921 hoofdregister 1357942   (item 9)
   id. 1e bijregister 1357944   (item 54)
   id. 2e bijregister 1357942   (item 9)
1922 hoofdregister 1357944   (item 55)
   id. 1e bijregister 1357942   (item 10)
   id. bijregister 1357882   (item 18)
1923 hoofdregister 1357944   (item 56)
   id. 1e bijregister 1357942   (item 11)
   id. 2e bijregister 1357942   (item 11)
1924 hoofdregister *? 1357943   (item 35)
   id. 1e bijregister 1357943   (item 36)
   id. 2e bijregister * 1357883   (item 12)
1925 hoofdregister 1357883   (item 13)
   id. 1e bijregister 1357942   (item 12)
1926 1e bijregister 1357883   (item 14)
   id. 2e bijregister 1357943   (item 37)
1927 bijregister ? 1357883   (item 15)
   id. 2e bijregister 1357944   (item 1)
1928 2e bijregister 1357944   (item 2)
1929 hoofdregister 1357942   (item 13)
   id. 2e bijregister 1357942   (item 13)
1930 1e bijregister 1357944   (item 57)
1931 hoofdregister 1357942   (item 14)
   id. 1e bijregister 1357942   (item 14)
   id. 1e bijregister 1357944   (item 58)
1933 hoofdregister 1208815   (item 36)
   id. 1e bijregister 1208816   (item 6)
   id. 2e bijregister 1208816   (item 6)
1934 hoofdregister 1208815   (item 37)
   id. 1e bijregister 1208816   (item 7)
   id. 2e bijregister 1208816   (item 7)
1935 hoofdregister 1208815   (item 38)
   id. 1e bijregister 1208816   (item 8)
   id. 2e bijregister 1208816   (item 8)
1936 hoofdregister 1208815   (item 39)
   id. 1e bijregister 1208815   (item 39)
   id. 2e bijregister 1208816   (item 9)
1937 hoofdregister 1208815   (item 40)
1938 hoofdregister 1208815   (item 41)
   id. 1e bijregister 1208816   (item 10)
   id. 2e bijregister 1208816   (item 10)
1939 hoofdregister 1208815   (item 42)
   id. 1e bijregister * 1208816   (item 11)
1940 hoofdregister 1208815   (item 43)
   id. 1e bijregister 1208816   (item 1)
1941 hoofdregister 1208816   (item 1)
   id. 1e bijregister 1208816   (item 2)
1942 hoofdregister  [2e helft in Indonesisch] 1208816   (item 1)
   id. 1e bijregister  [in Indonesisch] 1208816   (item 3)
1943 hoofdregister  [in Indonesisch] 1208816   (item 1)
   id. bijregister  [in Indonesisch] 1208816   (item 4)
1944 hoofdregister  [in Indonesisch] 1208816   (item 1)
   id. bijregister  [in Indonesisch] 1208816   (item 5)
1945 hoofdregister *?  [in Indonesisch] 1208816   (item 1)
1946 register *  [bijzonder register] 1478588   (item 6)
1947 bijregister * 1478588   (item 7)
1950 register *  [bijzonder register] 1478588   (item 8)