Redactie DIN

De redactie van De Indische Navorscher (DIN) heeft de belangrijke taak het jaarblad van de IGV te verzorgen. Het jaarblad dat bestaat uit ingekomen en door de redactie verzorgde genealogieën, parentelen, kwartierstaten, familieverhalen, bronbewerkingen en aanverwante artikelen. Genealogische werken die door leden en niet leden zijn ingestuurd worden door de redactie van DIN nauwkeurig bekeken op correctheid en er wordt samen met de auteur gewerkt om een zo historisch accuraat en leesbaar stukje Indische geschiedenis weer te geven.

Per 1 januari 2018 is de redactie van DIN afgetreden na jaren van trouwe dienst waaruit talloze Indisch genealogische werken zijn voortgenomen. De IGV is daarom op zoek naar een nieuw enthousiast redacteursteam die de Indische genealogie in de toekomst kleur wil gaan geven. Dit nieuwe redacteursteam zal door de ad interim redactie worden begeleid in het overnemen van het werk voor DIN.

Leden en niet leden die in de redactie zitting willen nemen, kunnen dit aan de ad interim redactie kenbaar maken via redactie@igv.nl. Van nieuwe redactieleden wordt verwacht dat zij:
1) belangstelling hebben voor en vertrouwd zijn met de geschiedenis van Nederlandsch-Indië en de Indische Nederlanders;
2) over algemene genealogische kennis beschikken;
3) ruime onderzoekservaring hebben op het gebied van de Indische genealogiebeoefening, onder meer blijkend uit publicaties en
4) de bereidheid hebben en in staat zijn auteurs voor zover nodig te ondersteunen bij het publicatiegereed maken van hun artikelen.

Ook leden en niet leden die in DIN een artikel zouden willen publiceren, kunnen contact met de redactie opnemen. De redactie zal in samenspraak met hen kijken wat er eventueel nog moet gebeuren en waar gewenst en mogelijk de helpende hand bieden.