Monografieën van de Indische Genealogische Vereniging

De monografieën van de IGV is een recent initiatief om grotere thematische onderwerpen op het gebied van de Indische genealogie te behandelen door kleinere sub-onderzoeken te bundelen tot een samenhangend geheel. Op deze pagina vindt u een overzicht van de projecten waar ook u aan kunt bijdragen door contact op te nemen met de redactie.

De reeks staat open voor publicaties die:

 1. een etnische of sociale categorie in Nederlandsch-Indië portretteren. Wat de eerstgenoemde categorie betreft, kan worden gedacht aan bijvoorbeeld Depokse, Armeense, Joodse, Mardijker en Toegoenese families, de Mestiezen van Kisar, belanda hitam en families van bijvoorbeeld Schotse of Portugese herkomst. Bij een sociale categorie kan bijvoorbeeld worden gedacht aan Bandanese perkeniers, vorstenlandse landhuurders op Java, suikercontractanten, vrijmetselaren, leerlingen van de militaire pupillenschool te Gombong, firmanten van handelshuizen, residenten, volksraadsleden en leden van de Raad van Nederlandsch-Indië;
 2. de Europese bevolking van een geografisch begrensd gebied, zoals een stad, eiland of residentie, in kaart brengen. Een voorbeeld uit het recente verleden is het artikel van Reinoud Vissers en Rob Mostert over de bevolking van Padang dat gepubliceerd werd in DIN 2014. Een toekomstig onderwerp zou bijvoorbeeld kunnen gaan over de Europese bevolking van een eiland als Madoera;
 3. in gaan op bijzondere onderwerpen, zoals de verwevenheid van Molukse of Chinese met Indo-Europese families, de Indische nazaten van Duitse en Oostenrijkse adellijke families en de niet-adellijke Indische nazaten van tot de Nederlandse adel behorende families;
 4. aandacht geven aan interessante en minder bekende bronnen die zich bovendien niet goed lenen voor publicatie in de reeks Bronnenpublikaties van de Indische Genealogische Vereniging, zoals bijvoorbeeld de asal oesoel uit de Japanse tijd.
 5. een omvangrijke genealogie of parenteel tot onderwerp heeft. Wat de parentelen betreft, kan het bijvoorbeeld ook gaan om bekende figuren uit de Indische geschiedenis met een uitgebreid nageslacht, zoals Tinus Dezentje en Toontje Poland.

 

Huidige en Toekomstige Monografieprojecten:

 1. Het voor- en nageslacht van Francis Ord Marshall
 2. Bandanese perkeniers (i.s.m. Ad Lans en Tjaart Schillhorn van Veen). Een projectbeschrijving is aanwezig.
 3. Toegoenese families (i.s.m. Fony Kantil en George en Ernst Cornelies)
 4. De Indische nazaten van adellijke families uit de Duitstalige gebieden van Europa
 5. Depokse families (i.s.m. Dennis de Calonne)
 6. Verwevenheid van Molukse en Indo-Europese families (i.s.m. Ron Habiboe)
 7. Belanda hitam 
 8. Armeense families

De redactie wordt momenteel gevoerd door leden van de Indische Navorscher redactie.