Ad Lans

Forum Replies Created

Viewing 7 posts - 1 through 7 (of 7 total)
 • Author
  Posts
 • in reply to: Bois d’Enghien #11010
  alansAd Lans
  Participant

  Ik zie nu dat Roel al antwoord gegeven heeft.
  Ik had pagina 2 nog niet bekeken ????.
  Neem mij niet kwalijk. Groet Ad

  in reply to: Bois d’Enghien #11009
  alansAd Lans
  Participant

  Hoi M.,
  zij is op 14-01-1927 in Soerabaja begraven.
  Groet Ad Lans

  in reply to: Uploaden DNA #4832
  alansAd Lans
  Participant

  Hoi,
  ik heb dit ook laten doen naar aanleiding van de lezing van Gerrit Woertman tijdens (ik dacht) de laatste ledenvergadering.
  Ik heb uiteraard een uitslag gekregen, maar heb moeite deze te interpreteren en de overeenkomsten met anderen te zien.
  Misschien kunnen we onze vragen aan hem voorleggen op de ledenvergadering van 17 maart.
  Groeten ad

  in reply to: Grafschriften Menado #4323
  alansAd Lans
  Participant

  Hoi Leo,

  de grafschriften zijn niet van mij, maar het lijkt me een hele mooie aanvulling van gegevens.

  Ad Lans

  in reply to: Bois d’Enghien #4067
  alansAd Lans
  Participant

  HOI ROEL, IK ANTWOORD IN HOOFDLETTERS TUSSEN JE EIGEN REGELS DOOR.
  Dag Ad,

  Tja met die genealogie Bois d’Enghien blijft het een beetje gissen. Ik heb in mijn gegevens uiteraard ook de door jou genoemde W.K.J.P, overl. Batavia 8 aug. 1875. HIJ WAS AMBTENAAR.

  In de jaren 1850 vinden we in de opgaven bs enkele kinderen geboren.
  Johannes Baptiste Bd’E, geb. Batavia 5 jan. 1855 (vermeld in de opgaven bs 1857, vermoedelijk dus een erkenning). OVERL. 23-02-1855 BATAVIA (1856 ALMANAK)
  Adolf Bd’E, geb. Bandjermasin 22 okt. 1856. OVERL. 30-01-1921 SOERABAJA.
  Anna Christina Bd’E, geb. Soerabaja 19 mei 1858, overl. Soerabaja 31 mei 1860.

  Op de inwonerslijsten komt in die periode de naam Bois d’Enghien niet voor, wat doet vermoeden dat de vader van bovengenoemde kinderen een militair (geen officier, want er is geen stamboek van een officier KNIL met de naam Bd’E) en de moeder een inlandse vrouw was. Mogelijk was die vader de P.J.G. Bd’E, die als sergeant der artillerie in 1863 eervol werd vermeld n.a.v. zijn deelname aan de gevechten in de Zuid- en Oosterafdeling van Borneo in de jaren 1860 en 1861 (De Oostpost van 27 april 1863).

  P.J.G. Bd’E is kennelijk naar Nederland teruggekeerd, aangezien we in het bevolkingsregister van Breda 1890-1899, deel 02, bladnr. 139 aantreffen Pierre Joseph Ghislain Bois d’Enghien, geb. Grammont 10 april 1823, ingeschreven 1 mei 1895 komende van Leiden en 6 nov. 1895 uitgeschreven naar Nijmegen. Hij overleed te Wijchen 28 januari 1896 (geb. Grammont, 72 jaar oud), zn. Jean Baptiste Bois d’Enghien en Louise de Bolder. In zijn overlijdensakte wordt hij niet als echtgenoot of weduwnaar vermeld.

  Bij zijn terugkeer naar Nederland heeft hij zijn (naar ik aanneem) zoon Adolf Bd’E in Indië achtergelaten (wat zoals bekend wel vaker gebeurde). In dit verband is opvallend dat Adolf Bd’E in het Soerabaiasch-Handelsblad van 15 jan. 1883 kennis geeft van het overlijden te Modjokerto op 1 jan. 1883 van zijn ‘geliefde pleegmoeder mevrouw de weduwe E. Wilke, geb. Wijsman’ (Elsje Weisman, geb. Batavia 26 maart 1833, overl. Modjokerto 1 jan. 1883, tr. Modjokerto 20 juni 1864 Heinrich Wilke). ROEL, DIT IS ALLEMAAL PRACHTIGE INFORMATIE; HAD IK NIET! DANK DAARVOOR.
  MAAR IK BEN HET NIET MET JE EENS DAT HIJ DE VADER VAN ADOLF ZOU ZIJN. DAAROVER LATER!

  Adolf tr. 1e Soerabaja 19 juni 1875 Johanna Helena Stoffels; tr. 2e Malang (Pasoeroean) 12 juni 1896 Wilhelmina Louisa van Zutphen. Zie voor zijn grafschrift en dat van zijn tweede vrouw BRP 10, pag. 35. In hetzelfde graf lag ook Jeanne Caroline Bois d’Enghien, geb. Rosbak, de echtgenote van Jean François Ghislain Bd’E (geb. Soerabaja 11 dec. 1886).
  MET DEZE GEGEVENS BEN IK HET EENS.
  IK GA ERVAN UIT DAT J.C. ROSBAK OP 11 DEC. 1886 GEBOREN IS.
  WANT JEAN FRANCOIS GHISLAINE Bd’E IS GEBOREN OP 22-05-1888 SOERABAJA. (1889 NAAMLIJST).

  Ik neem aan dat de volgende personen resp. een broer en zus van Adolf waren.
  – Pierre Wouter Adolf Bd’E, geb. ??, voor het eerst vermeld op een inwonerslijst in de Naamlijst van 1882 en wel te Soerabaja samen met Adolf. In 1881 dus tenminste 16 jaar oud en dus geboren in 1865 of eerder.
  – Marie Louise van der Zijl, geb. Bois d’Enghien. Zij trouwde in 1875 en zal dus vermoedelijk zijn geboren in 1859 of zoveel eerder als zij ouder dan 16 jaar was toen zij trouwde.
  ZIJ IS GEBOREN OP 07-06-1853 (ZIE BIJLAGE).
  OOK IK DENK DAT ZIJ EEN ZUS IS VAN ADOLF. MARIE LOUISE WAS GEHUWD MET VAN DER ZIJL. DEZE VAN DER ZIJL DOET AANGIFTE VAN DE BOEDEL VAN WILLEM KAREL JACOB PIETER Bd’E, AMBTENAAR, OVERL. BATAVIA 8 AUG. 1875, VOOR HET RECHT OP SUCCESSIE. HIJ IS DAN LIJKAANVAARDER EN VERMOEDELIJK SCHOONZOON VAN DE OVERLEDENE (ZIE CBG COLLECTIE O.I. BRONNEN ONDER DE NAAM ZIJL).
  ALS DAT ZO IS, DAN IS DE VADER VAN ADOLF EN MARIE LOUISE Bd’E dus WILLEM KAREL JACOB PIETER Bd’E EN NIET PIERRE JOSEPH GHISLAIN Bd’E.

  Vervolgens vertroebelt het zich verder met het opduiken van Willem Karel Jacob Pieter Bd’E, ambtenaar, overl. Batavia 8 aug. 1875. Het lijkt er op dat hij een leeftijdgenoot was van P.J.G (1823-1896). Hij zou dus ook de vader van Adolf kunnen zijn en van Pierre Wouter Adolf en Marie Louise. MEE EENS!
  In de digitale index op de stamboeken van OI-ambtenaren komt hij niet voor en ook via Delpher geen spoor van hem.

  Tenslotte volgt hier de tweede Indische generatie Bd’E:
  – Agatha Helena, (1876 Naamlijst) geb. Soerabaja 22 nov. 1874 (vader?), overl. Soerabaja 3 nov. 1918, tr. Sidoardjo (Soerabaja) 22 aug. 1896 Karel Willem van Damme.
  – Willem Karel Jacob Pieter, geb. Batavia 25 mei 1875 (vader?).
  – Pierre Wouter Adolf, geb. Soerabaja 20 maart 1878 (vader?), overl. Soerabaja 23 aug. 1900. N.B.: dit was dus een andere PWA dan de PWA, in 1882 voor het eerst op de inw.lijsten vermeld (zie boven)
  – Henrich, geb. Soerabaja 30 april 1882 (zn. van mw. Bois d’E; J.H. Stoffels was op dat moment de enige bekende mw. Bd’E).
  – levenloos kind, geb. Soerabaja 15 dec. 1883 (opgaven bs 1885, kind van Adolf)
  – Johannes Adolf, geb. Soerabaja 11 dec. 1886 (Bat. Nieuwsblad 24 dec. 1886, zn. van Adolf), overl. Soerabaja 20 jan. 1887.
  – Jean François Ghislain, geb. Soerabaja 22 mei 1888 (Soer. handelsblad 26 mei 1888, zn. van Adolf).
  – Charles Louis, geb. Malang (Pasoeroean) 3 april 1890 (Bat. Handelsblad 13 april 1890, zn. van Adolf), overl. Malang 5 april 1890.
  – levenloze zoon, geb. Malang 15 mei 1891 (opgaven bs 1892, zn. van Adolf).
  – Sophie, geb. Sidoardjo (Soerabaja) 29 okt. 1894 (vader?, wrsch. niet Adolf, die zat in Malang).
  – Bernardus Adolf, geb. Sidoardjo 10 okt. 1895 (inw.lijst 1897 Soerabaja P.W.A. Bd’E), overl. Sidoardjo 1 nov. 1895.

  De Bois d’Enghiennetjes waren overigens geen lieverdjes.  :ohmy:

  Vgr., Roel.
  GROET AD

  in reply to: Bois d’Enghien #3993
  alansAd Lans
  Participant

  Hallo M. van Meijel,

  volgens mijn gegevens werkte hij ook bij de Staats Spoorwegen en huwde hij op 4-7-1922 in Soerabaja met Jeanne Carolina Rosbak.

  Mvg Ad Lans

  in reply to: IGV 25 jaar #2835
  alansAd Lans
  Participant

  Hoi Hade en Dennis.
  Deze nieuwe site is een prima initiatief.
  Succes!

  Mvg Ad Lans

Viewing 7 posts - 1 through 7 (of 7 total)