Wessels-Leurs te Semarang ca 1915

#3639
mravenhorstMarcel Ravenhorst
Participant

Bataviaasch nieuwsblad dd 11.05.1914:
Op Dinsdag den 16en Juni a.s. zal voor den Raad van Justitie alhier terechtstaan H.L.F. Wessels, woonachtig te Tegal, destijds te Pegaden-Bagoe (Krawang), oud 19 jaar, destijds beheerder van de brandhoutaankap van den heer S. Buis te Tegal, thans gedetineerd in ‘s Lands gevangenis te Weltevreden, wegens verduistering.

Bataviaasch nieuwsblad 08.08.1914, vonnis wordt bekrachtigd.