stamboom fam Regard Nederlands-Indie

#3138

De verstrekte informatie is wel heel beknopt. Zijn er ook jaartallen (geboorte, overlijden, huwelijk) bekend van de genoemde personen? Dat maakt het zoeken mogelijk wat makkelijker.
En is ook bekend in welk deel van Ned.Indië de familie heeft verbleven?
Zijn Rob, Joop en Rick de volledige geboortenamen of roepnamen?