Ros-Dietz

#3712
DennisWeb master
Participant

J.A.C. Dietz-Dijkhuizen, overl. Den Haag 23 april 1964. Op haar persoonskaart (aan te vragen bij het CBG) staat hoe haar echtgenoot C.B.H. (verm. geboren rond 1890) precies heet (verm. Constant Berend Henri). Van hem persoonskaart aanvragen. Wellicht staan op zijn persoonskaart hun kinderen (kunnen ook op haar persoonskaart staan).

A.G. (Anna Geertruida?) Dietz, tr. J.C. Ros, hoofdonderwijzer MULO, 1941 te Medan = verm. Johannes Cornelis Ros, geb. Den Haag 14 april 1894, overl. bij torpedering van het Japans krijgesgevangenentransportschip “Junyo Maru” 18 sept. 1944. Kinderen?
Indien zij in Nederland is overleden na 1939 is er een persoonskaart van haar (aanvragen bij CBG). Wellicht dat op haar persoonskaart kinderen staan vermeld.

Bernard Gerrit George Dietz, geb. Zutphen 16 nov. 1891, overl. bij de torpedering van het Japans krijgsgevangenentransportschip “Junyo Maru” 18 sept. 1944, tr. Voorburg 15 juli 1919 Johanna Frederika Goudswaard, geb. Den Haag 19 okt. 1897, overl. Batavia, Japans burgerkamp Tjideng 11 aug. 1945.
Mogelijk hun zoon (of er meer kinderen waren, weet ik niet):
Bernard Johan Dietz, geb. Pasoeroean 10 okt. 1920 [als hij in Nederland na 1939 is overleden, is er een persoonskaart van hem, aan te vragen bij CBG).