Pieter Reep

#3690
DennisWeb master
Participant

Zie voor het testament van Djembrang de collectie Oost-Indische bronnen van het CBG (zie bijlage).

Zie voor echtpaar Reep-Simon en ouders De Indische Navorscher 2012, pag. 66.

Martinus Reep, tr. Krawang 23 nov. 1865 Djembrang.

Roel de Neve.

Attachments: