Pieter de Boer en S. Richert, Djakarta 1954.

#3528
robdumasRob Dumas
Participant

Beste Tjeerd,

Reijer de Boer, geb. Ermelo 25 sept. 1839, zendeling, overl. Salatiga 7 jan. 1891, tr. Japara 20 okt. 1873 Johanna Maria Elisabeth Jansz, geb. Semarang 19 maart 1852, overl. 1931, dr. van de zendeling Pieter Jansz en Wilhelmina Francisca Schmilau. Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren:
1. Johanna de Boer, geb. Salatiga 12 nov. 1874, overl. Oegstgeest 11 mei 1936, was gehuwd met Hendrik Betist, overl. vóór 1936. Uit dit huwelijk, in ieder geval 2 zoons:
a. Paul Betist, geb. Djember 05 sept. 1918, ass. magazijnen B.P. Mij. te Pladjoe (Palembang) 1941, overl. Japanse interneringskamp Ngawi 16 juli 1945, tr. Salatiga 29 juli 1937 Meta Susanne Weiffenbach, geb. Salatiga 23 dec. 1908, onderwijzeres handwerken, overl. De Meern (Nedl.) 10 maart 1985, dr. van Johannes Willem Theodorus Casper Weiffenbach en de Chinese christenvrouw Go Wit Nio.
b. Hendrik Betist, geb. Salatiga 20 jan. 1910, laborant, chauffeur, overl. Leiden 25 jan. 1960 (50 jr. oud), tr. Sindanglaja in 1942 Louise Charlotte Thielsch, geb. Batavia 21 sept. 1897, overl. Sassenheim 6 sept. 1987 (bijna 90 jr. oud), weduwe van Lodewijk Frederik Gilles. Uit dit huwelijk verm. 1 kind.

2. Pieter de Boer, geb. Salatiga 13 aug. 1876, overl. vermoedelijk Indonesië na 9 dec. 1954, tr. Salatiga 09 dec. 1914 Susi Richert, geb. ?, overl. vermoedelijk Indonesië ná 1954. Kinderen en kleinkinderen. Hieromtrent geen gegevens gevonden.

3. Willem de Boer, geb. Salatiga 06 juli 1878, overl. Ned. Indie 24 aug. 1916, tr. Salatiga 03 jan. 1911 Wilhelmine Emelie Adriaans.

4. Maria de Boer, geb. Japara 21 jan. 1880, overl. ?, tr. Magelang omstr. 1929 L. Bouma, geb. ?, onderwijzer Chr. school te Magelang 1930, overl. ?.

Uit de aardige hoeveelheid informatie die ik heb gevonden op internet, maak ik op dat Reijer de Boer veel verdienstelijk werk heeft verricht ten bate van de Javaanse bevolking op Java.

Informatie hierover is te vinden op internet wanneer je zijn naam + Salatiga plaatst tussen aanhalingstekens” op de zoekmachine Google, dus zo “Reijer de Boer Salatiga” dan komen diverse gegevens over hem op, zoals de volgende websites:
http://www.zendingskerk.nl/jubileum/Vanverhalen8.html
resources.huygens.knaw.nl/zendingoverzeesekerken/…/2600263273
http://www.salatiga-zending.info/wp-content/…/Ontstaan_artikel_moesson.pdf
http://www.hervormd-ermelo.nl/Zendingskerk/Content.aspx?CID=426
http://neukirchener-mission.de/MB/pdfs/MB2014-01.pdf

Op deze internet bronnen is heel wat informatie te vinden over het verdienstelijk werk wat Reijer de Boer heeft verricht voor de locale bevolking op Java.

Interessant is het wellicht om te weten dat zijn tweede echtgenote Johanna Maria Elisabeth Jansz (1852-1931) de dochter was van de bekende zendeling/evangelist Pieter Jansz (1820-1904) die o.a het Nieuw Testament had vertaald in het Javaans en de vervaardiger was van het Nederlandsch-Javaansch woordenboek (3e vermeerdere druk 1877, 5e vermeerderde druk Semarang 1899). Gezien deze achtergrond was zij een passende huwelijkspartner voor Reijer de Boer.

Intussen heb ik vermoedelijk een nakomeling van de oudste dochter van Reijer de Boer en Johanna Maria Elisabeth Jansz gevonden in Nederland. Hierover stuur ik jullie bericht per e-mail, dus niet via dit Open Forum waar iedereen dit bericht kan lezen i.v.m. privacy. Deze persoon kan jullie mogelijk helpen aan informatie of de contactgegevens van andere familieleden die meer weten over het leven van Reijer de Boer en zijn echtgenote(s).

Succes met het verdere onderzoek!

Vriendelijke groet,
Rob Dumas