Johannes Krueijer, Louis Krueijer

#3568
Anonymous
Guest

Op de namen die je opgeeft kan ik geen enkele hit vinden binnen de regeringsalmanak, DVD van IGV en Delpher.

Zoekend op Johanna Maria Smulders lukt dat wel, maar dat komt mogelijk niet overeen met jouw gegevens.
07-11-1919 Johanna Maria Smulders geboorte te Poerworedjo (erkenning) RA 1921: 108).

Spelend met de spelling (het is een moeilijke achternaam) heb ik ook gezocht op Kruijer. Ik realiseer me dat dit een volslagen verkeerd spoor kan zijn, maar ik wil het je niet onthouden.

Geen geboorte van een Louis gevonden en ook geen Johannes. In de adresboeken vind ik wel een A.L. Kruijer wonende in 1916-1917 in Tjimahi. Eerder woonachtig in Bandoeng. Beroep empl. mij verduurz. levensmiddelen

04-05-1918 Abraham Louis Kruijer overlijden te Bandoeng (RA1919: 136).

Abraham Louis komt in de adresboeken voor het eerst voor in 1893 wonend in Semarang.