Johannes Krueijer, Louis Krueijer

#3583
DennisWeb master
Participant

Beste Christel,

Even terug naar het eerste deel van je vraag.

Als de door Dumas opgegeven Louis Frederik Kruijer (Bandoeng 27 april 1915) (let op: zijn familienaam kan bij het drukklaar maken van het adresboek fout gespeld zijn; in het originele register kan Kueijer hebben gestaan) na 1939 in Nederland is overleden en als hij de zoon was van Johannes Krueijer kan dit laatste blijken uit zijn bij het CBG berustende persoonskaart.
Als de persoonskaart volledig is ingevuld, staan daarop ook de namen en geboorteplaatsen en -data van zijn ouders en dus eventueel die van Johannes Krueijer.
Ik raad je daarom aan bij het CBG de persoonskaart van Louis Frederik Kruijer (geef aan dat de naam ook Krueijer kan luiden) op te vragen. Als je geluk hebt, kan het CBG je positief berichten.
Zijn geboorte staat gelet op het bericht van Dumas, vermeld in de opgaven bs in het adresboek 1918. De aangifte en gelijktijdige erkenning vond dus waarschijnlijk plaats in 1917 (maar het is ook goed mogelijk dat de erkenning plaats vond in het najaar van 1916).

Het feit dat Johannes Krueijer in Tjimahi zat en kennelijk niet in de adresboeken voorkomt, maakt het zeer aannemelijk dat hij militair beneden de rang van officier was. Je zou dus via de militaire stamboeken kunnen nagaan (wel een ingewikkelde zoektocht) of er van hem een stamboekinschrijving is, waaruit zijn geboorteplaats en -datum en de namen van zijn ouders blijkt.

Dat Johanna Maria Kruijer/Smulders (ex matre Ngadinem en naar ik op grond van jouw bericht aanneem verwekt door Johannes Kruijer) op 7 nov. 1919 werd erkend door, naar mag worden aangenomen Wilhelmus Josephus Smulders, doet sterk vermoeden dat Johannes Krueijer voor die datum was overleden en nog voordat hij zijn dochter heeft erkend.
Doordat in zijn plaats Smulders zijn dochter erkende, ging zij alsnog behoren tot de groep der Europeanen. Door het huwelijk van Smulders met haar moeder werd zij gewettigd.
Let op: dit alles is een schets zoals het gegaan zou kunnen zijn en misschien ook wel gegaan is.

Vriendelijke groet,
Roel de Neve.