Johannes Krueijer, Louis Krueijer

#3578
robdumasRob Dumas
Participant

Bij het stamboomforum heeft mevr. Iris Betzsold-Kuijer – denk ik – de gegevens van een ander echtpaar verstrekt waarvan de echtgenote ook de naam Ngadinem draagt, o.a. haar overlijdensgegevens kloppen niet met die van de opgegeven Ngadimen door Christel Smulders.

Louis Frederik Kruijer geb. Bandung 1915 wordt niet vermeld in de Adresboeken v. Ned. Indië 1932-1941, hieruit zou je 2 situaties kunnen afleiden, namelijk dat hij in het kindertehuis van Pa van der Steur moet zijn overleden nadat zijn moeder Ngadinem hem daar had achtergelaten, dat kan kort daarna zijn geweest of enkele jaren later.
De 2e mogelijkheid is dat hij toch nog op de een of andere manier in Nederland is terechtgekomen in de jaren dertig.

Afgaand op de gegevens zover bekend omtrent Johannes Kruijer en zijn kinderen Louis en Johanna Maria, zou je daaruit kunnen afleiden: dat hij moet zijn overleden omstreeks 1917 mogelijk in Poerworedjo (waar een militair bataljon was gevestigd in een kazerne).
De tweede mogelijkheid is sinds geen overlijdensgegevens van een Johannes Kruijer werden gevonden dat deze Johannes naar Nederland moet zijn vertrokken in 1917 en zijn njai Ngadinem had achtergelaten onder de hoede van een andere soldaat/kameraad Wilhelmus Josephus Smulders. Dat gebeurde vaker dat een Nederlandse KNIL militair die terugging naar Nederland zijn njai (inheemse “huisvrouw” met wie hij niet was gehuwd) met hun kinderen overdeed aan een andere soldaat.