Bois d’Enghien

#4018
DennisWeb master
Participant

Dag Ad,

Tja met die genealogie Bois d’Enghien blijft het een beetje gissen. Ik heb in mijn gegevens uiteraard ook de door jou genoemde W.K.J.P, overl. Batavia 8 aug. 1875.

In de jaren 1850 vinden we in de opgaven bs enkele kinderen geboren.
Johannes Baptiste Bd’E, geb. Batavia 5 jan. 1855 (vermeld in de opgaven bs 1857, vermoedelijk dus een erkenning).
Adolf Bd’E, geb. Bandjermasin 22 okt. 1856.
Anna Christina Bd’E, geb. Soerabaja 19 mei 1858, overl. Soerabaja 31 mei 1860.

Op de inwonerslijsten komt in die periode de naam Bois d’Enghien niet voor, wat doet vermoeden dat de vader van bovengenoemde kinderen een militair (geen officier, want er is geen stamboek van een officier KNIL met de naam Bd’E) en de moeder een inlandse vrouw was. Mogelijk was die vader de P.J.G. Bd’E, die als sergeant der artillerie in 1863 eervol werd vermeld n.a.v. zijn deelname aan de gevechten in de Zuid- en Oosterafdeling van Borneo in de jaren 1860 en 1861 (De Oostpost van 27 april 1863).

P.J.G. Bd’E is kennelijk naar Nederland teruggekeerd, aangezien we in het bevolkingsregister van Breda 1890-1899, deel 02, bladnr. 139 aantreffen Pierre Joseph Ghislain Bois d’Enghien, geb. Grammont 10 april 1823, ingeschreven 1 mei 1895 komende van Leiden en 6 nov. 1895 uitgeschreven naar Nijmegen. Hij overleed te Wijchen 28 januari 1896 (geb. Grammont, 72 jaar oud), zn. Jean Baptiste Bois d’Enghien en Louise de Bolder. In zijn overlijdensakte wordt hij niet als echtgenoot of weduwnaar vermeld.

Bij zijn terugkeer naar Nederland heeft hij zijn (naar ik aanneem) zoon Adolf Bd’E in Indië achtergelaten (wat zoals bekend wel vaker gebeurde). In dit verband is opvallend dat Adolf Bd’E in het Soerabaiasch-Handelsblad van 15 jan. 1883 kennis geeft van het overlijden te Modjokerto op 1 jan. 1883 van zijn ‘geliefde pleegmoeder mevrouw de weduwe E. Wilke, geb. Wijsman’ (Elsje Weisman, geb. Batavia 26 maart 1833, overl. Modjokerto 1 jan. 1883, tr. Modjokerto 20 juni 1864 Heinrich Wilke).

Adolf tr. 1e Soerabaja 19 juni 1875 Johanna Helena Stoffels; tr. 2e Malang (Pasoeroean) 12 juni 1896 Wilhelmina Louisa van Zutphen. Zie voor zijn grafschrift en dat van zijn tweede vrouw BRP 10, pag. 35. In hetzelfde graf lag ook Jeanne Caroline Bois d’Enghien, geb. Rosbak, de echtgenote van Jean François Ghislain Bd’E (geb. Soerabaja 11 dec. 1886).

Ik neem aan dat de volgende personen resp. een broer en zus van Adolf waren.
– Pierre Wouter Adolf Bd’E, geb. ??, voor het eerst vermeld op een inwonerslijst in de Naamlijst van 1882 en wel te Soerabaja samen met Adolf. In 1881 dus tenminste 16 jaar oud en dus geboren in 1865 of eerder.
– Marie Louise van der Zijl, geb. Bois d’Enghien. Zij trouwde in 1875 en zal dus vermoedelijk zijn geboren in 1859 of zoveel eerder als zij ouder dan 16 jaar was toen zij trouwde.

Vervolgens vertroebelt het zich verder met het opduiken van Willem Karel Jacob Pieter Bd’E, ambtenaar, overl. Batavia 8 aug. 1875. Het lijkt er op dat hij een leeftijdgenoot was van P.J.G (1823-1896). Hij zou dus ook de vader van Adolf kunnen zijn en van Pierre Wouter Adolf en Marie Louise.
In de digitale index op de stamboeken van OI-ambtenaren komt hij niet voor en ook via Delpher geen spoor van hem.

Tenslotte volgt hier de tweede Indische generatie Bd’E:
– Agatha Helena, geb. Soerabaja 22 nov. 1874 (vader?), overl. Soerabaja 3 nov. 1918, tr. Sidoardjo (Soerabaja) 22 aug. 1896 Karel Willem van Damme.
– Willem Karel Jacob Pieter, geb. Batavia 25 mei 1875 (vader?).
– Pierre Wouter Adolf, geb. Soerabaja 20 maart 1878 (vader?), overl. Soerabaja 23 aug. 1900. N.B.: dit was dus een andere PWA dan de PWA, in 1882 voor het eerst op de inw.lijsten vermeld (zie boven)
– Henrich, geb. Soerabaja 30 april 1882 (zn. van mw. Bois d’E; J.H. Stoffels was op dat moment de enige bekende mw. Bd’E).
– levenloos kind, geb. Soerabaja 15 dec. 1883 (opgaven bs 1885, kind van Adolf)
– Johannes Adolf, geb. Soerabaja 11 dec. 1886 (Bat. Nieuwsblad 24 dec. 1886, zn. van Adolf), overl. Soerabaja 20 jan. 1887.
– Jean François Ghislain, geb. Soerabaja 22 mei 1888 (Soer. handelsblad 26 mei 1888, zn. van Adolf).
– Charles Louis, geb. Malang (Pasoeroean) 3 april 1890 (Bat. Handelsblad 13 april 1890, zn. van Adolf), overl. Malang 5 april 1890.
– levenloze zoon, geb. Malang 15 mei 1891 (opgaven bs 1892, zn. van Adolf).
– Sophie, geb. Sidoardjo (Soerabaja) 29 okt. 1894 (vader?, wrsch. niet Adolf, die zat in Malang).
– Bernardus Adolf, geb. Sidoardjo 10 okt. 1895 (inw.lijst 1897 Soerabaja P.W.A. Bd’E), overl. Sidoardjo 1 nov. 1895.

De Bois d’Enghiennetjes waren overigens geen lieverdjes.

Vgr., Roel.