' Misschien wel de grootste Indisch genealogische index op het Internet '
© L.M. Janssen

Versie 2016
De voor het Repertorium gebruikte bronnen

De in het Repertorium gebruikte referentiecodes achter een familienaam bestaan uit de afkorting van een bepaalde publicatie, gevolgd door -tussen vierkante haakjes- de paginanummers van deze publicatie waarop die familienaam voorkomt.

Janssen: INN/10  [37, 124]  betekent dus dat de familienaam Janssen voorkomt op de pagina's 37 en 124 van de 10e jaargang van het blad 'De Indische Navorscher' (nieuwe serie).


de gebruikte afkortingen

N.B. Van de publicaties of genealogieën die niet specifiek over Oost of West-Indië gaan, zijn alleen de voor Indië relevante familienamen opgenomen.


AMBA
Ambarawa, Bandoengan en de Belg Refuge, door Joop Al, Rotterdam 1994.
[Hieruit de 'appèllijsten' van de hiervoor genoemde interneringskampen (255-291)].

APRL
Album Promotorum van de Rijksuniversiteit Leiden 1813-1900, door M.J. van Lieburg en F.A. van Lieburg, Amsterdam/Rotterdam 1985.
[Hieruit de Oost- en West-Indische promovendi].

ARDS
Parenteel D. Ardaseer, door M.Th. Porcu - Visser, 's-Gravenhage 1996.

BAAY
De geslachten De Bay / Baay / Baaij, door D.J. Bais - Hillen, Den Helder 1987.

BAND
De Bevolking van Banda 1818 - 1920, door M.D. Etmans, Ferwert 1998 (2 delen).

BELG
Histoire de la participation des Belges aux campagnes des Indes Orientales Néerlandaises sous le gouvernement des Pays-Bas (1815-1830), door Eugène Cruyplants, Brussel 1883.
[Hieruit de naamlijsten van de militairen (383-408)]

BEGM
Genealogie Begemann : nakomelingen van Jürgen Begemann in Nederland, het voormalig Ned. Oost-Indië en Zuidelijk Afrika, door J.J. Roelants en M.C. Braat, Vlaardingen / Epe 1977.

BENG
Het personeel van de Verenigde Oost-Indische Compagnie in Azië in de achttiende eeuw, meer in het bijzonder in de vestiging Bengalen, door Frank Lequin, proefschrift, Leiden 1982.

BNCL
Bencoolen : The Christian Cemetary and The Fort Marlborough Monuments, door A. Hartfield, Londen 1985.

BRGM
Het Geslacht Burgemeestre, door de Werkgroep Familieboek, 's-Gravenhage 1981.
[Hieruit 'Genealogie van het Geslacht Burgemeestre', door Roeland Gilles de Neve (9-74)]

BRP/1
Bronnenpublikaties van de Indische Genealogische Vereniging, dl. 1 : Genealogische bronnen betreffende Europeanen te Ambon, door P.A. Christiaans, 's-Gravenhage 1991.

BRP/2
Bronnenpublikaties van de Indische Genealogische Vereniging, dl. 2 : Genealogische bronnen betreffende Europeanen te Cheribon, door P.A. Christiaans, 's-Gravenhage 1992.

BRP/3
Bronnenpublikaties van de Indische Genealogische Vereniging, dl. 3 : Het gereconstrueerde huwelijksregister van Djokjakarta 1817-1905, door P.A. Christiaans, 's-Gravenhage 1994.

BRP/4
Bronnenpublikaties van de Indische Genealogische Vereniging, dl. 4 : Het hervormde doopregister van Semarang 1849-1864, door E.M. de Bruijn - ter Denge, 's-Gravenhage 1995.

BRP/5
Bronnenpublikaties van de Indische Genealogische Vereniging, dl. 5 : Grafschriften van Europeanen in Nederlandsch-Indië: naar de originele aantekeningen van P.C. Bloys van Treslong Prins, door E.J.C. Boutmy de Katzmann, 's-Gravenhage 1993.

BRP/6
Bronnenpublikaties van de Indische Genealogische Vereniging, dl. 6 : Grafschriften van Europeanen in Nederlandsch-Indië: naar de originele aantekeningen van P.C. Bloys van Treslong Prins, door E.J.C. Boutmy de Katzmann, aangevuld met gegevens uit andere bronnen, 's-Gravenhage 1993.

BRP/7
Bronnenpublikaties van de Indische Genealogische Vereniging, dl. 7 : Het Evangelisch- Luthers doopregister van Paramaribo 1743-1809, door P.A. Christiaans, 's-Gravenhage 1996.

BRP/8
Bronnenpublikaties van de Indische Genealogische Vereniging, dl. 8 : De Burgerlijke Stand van Malang. Geboorteregisters 1935, 1936, 1938 en 1939, door L.M. Janssen, 's-Gravenhage 1997.

BRP/9
Bronnenpublikaties van de Indische Genealogische Vereniging, dl. 9 : Huwelijksregister van Banda [1813] 1818 - 1920 [1938], akten en reconstructies, door M.D. Etmans, 's-Gravenhage 1998.

BRP/10
Bronnenpublikaties van de Indische Genealogische Vereniging, dl. 10 : De begraafplaats "Peneleh" te Soerabaja I. De vakken A, B, C en D, door Ir. J.A. van Huizen, 's-Gravenhage 1998.

BRP/11
Bronnenpublikaties van de Indische Genealogische Vereniging, dl. 11 : De begraafplaats "Peneleh" te Soerabaja II. De vakken E en F, door Ir. J.A. van Huizen, 's-Gravenhage 1998.

BRP/12
Bronnenpublikaties van de Indische Genealogische Vereniging, dl. 12 : De begraafplaats "Peneleh" te Soerabaja III. De vakken G, H, I, J en K, door Ir. J.A. van Huizen, 's-Gravenhage 1999.

BRP/13
Bronnenpublikaties van de Indische Genealogische Vereniging, dl. 13 : Dopen en lidmaten van de Lutherse Kerk op Curaçao 1757 - 1825, door A.A. Lutter, 's-Gravenhage 1999.

BRP/14
Bronnenpublikaties van de Indische Genealogische Vereniging, dl. 14 : De Burgerlijke Stand van Pekalongan. Geboorteregisters (1821) 1828 - 1868, door L.M. Janssen, 's-Gravenhage 1999.

BRP/15
Bronnenpublikaties van de Indische Genealogische Vereniging, dl. 15 : Het Rooms-Katholieke doopregister van Semarang 1809 - 1829, door P.A. Christiaans, 's-Gravenhage 1998.

BRP/16
Bronnenpublikaties van de Indische Genealogische Vereniging, dl. 16 : Het Rooms-Katholieke doopregister van Semarang II (1826) 1828 - 1839 (1843), door P.A. Christiaans, 's-Gravenhage 1999.

BRP/17
Bronnenpublikaties van de Indische Genealogische Vereniging, dl. 17 : Het doopregister van de Portugese Buitenkerk te Batavia 1784-1817, door P.A. Christiaans, 's-Gravenhage 1999.

BRP/18
Bronnenpublikaties van de Indische Genealogische Vereniging, dl. 18 : Het doopregister van de Maleise Kerk te Batavia 1818-1828. Het kopie-doopregister van de Protestantse Gemeenten van Batavia 1816-1828, door P.A. Christiaans, 's-Gravenhage 2006.

BRP/21
Bronnenpublikaties van de Indische Genealogische Vereniging, dl. 21 : De Burgerlijke Stand van Soerabaja. Geboorteregisters 1896-1897 (hoofd- en bijregisters). Geboorteregisters 1898-1899 (bijregisters), door R. Melger, 's-Gravenhage 2011.

BRP/22
Bronnenpublikaties van de Indische Genealogische Vereniging, dl. 22 : De Burgerlijke Stand van Soerabaja II. Huwelijksregisters 1870, 1876-1880, 1883-1885, door R. Melger en L.M. Janssen, 's-Gravenhage 2014.

BRP/23
Bronnenpublikaties van de Indische Genealogische Vereniging, dl. 23 : De Burgerlijke Stand van Soerabaja III. Huwelijksregisters 1886-1891, 1893, door L.M. Janssen en R. Melger, 's-Gravenhage 2014.

BRP/24
Bronnenpublikaties van de Indische Genealogische Vereniging, dl. 24 : De Burgerlijke Stand van Medan. Overlijdensregisters 1886-1891, 1893, door P.A. Christiaans, 's-Gravenhage 2015.

BRP/25
Bronnenpublikaties van de Indische Genealogische Vereniging, dl. 25 : De Burgerlijke Stand van Soerabaja IV. Huwelijksregisters 1894, 1895, 1897-1900, door R. Melger en L.M. Janssen, 's-Gravenhage 2016.

CHIR
Feuilleton. Biografische en genealogische gegevens betreffende geneeskundigen (chirurgijns, verbandmeesters, enz.) in Nederlandsch Indië, tot nu toe gevonden in het Landsarchief te Batavia, door Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins. uit: "Geneeskundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië", afl. 7, Deel 69, Batavia 1929 (blz. 739-745).

CLER
Familieboek De Clerq, [s.l.], 1992.

CLRK
Het Indische geslacht Clark, door Dr. A.H. Klokke, Epse 1993.

COER
Geschiedenis van de familie Coert tot 1 Januari 1927, door J. Coert, H.J. Coert en J. Coert, [s.l., s.d.]

COLL
Bredase families : De families Roelants en Collemans, door A.J. Teychiné Stakenburg, Rotterdam 1967.

DAAL
Het Brakel-Harderwijk'sche geslacht van Daalen, door E.A.F. Blokhuis, 's-Gravenhage 1925.

DGOD
Moed, Beleid, Trouw. Verzameling van dagorders, betrekking hebende op toegekende belooningen aan hen, die zich onderscheidden bij krijgsverrichtingen van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger van 1818 t/m heden, Batavia 1939.

DING
Genealogie Dinger, door H.A.N. Dinger, Wassenaar 1945.

DINI
Die Deutschen in Niederländisch Indien, door Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins, Vortrag gehalten in der Ortsgruppe Batavia am 30. Sept. 1935, Tokyo/Leipzig 1937 (Mitteilungen der deutschen Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens, Band XXIX, Teil D).

DLUX
Deutsche aus Luxemburg bei der Niederländisch-ostindischen Kolonialarmee von 1780 bis 1895, door W. Ispert, 's-Gravenhage 1944 (Veröffentlichung Nr. 11 der Forschungsstelle "Volk und Raum").

DUMA
Genealogie van de familie Dumas in Nederlands-Indië en Nederland, door Robert Martin Dumas, Leiden 1997.

ELLI
Van Ellinckhuysen tot Ellinkhuizen, door S. Laansma, Renswoude 1969.

ENI/1
Encyclopædie van Nederlandsch-Indië, door P.A. van der Lith, A.J. Spaan en F. Fokkens, dl. 1, 's-Gravenhage/Leiden [s.d.].
[Hieruit de biografieën].

ENI/2
Encyclopædie van Nederlandsch-Indië, door P.A. van der Lith, dl. 2, 's-Gravenhage/ Leiden [s.d.].
[Hieruit de biografieën].

ENI/3
Encyclopædie van Nederlandsch-Indië, door P.A. van der Lith en Joh.F. Snelleman, dl. 3, 's-Gravenhage/ Leiden [s.d.].
[Hieruit de biografieën].

ENI/4
Encyclopædie van Nederlandsch-Indië, door Joh.F. Snelleman, dl. 4, 's-Gravenhage/ Leiden 1905.
[Hieruit de biografieën].

ENWI
Encyclopædie van Nederlandsch West-Indië, 's-Gravenhage 1914-1917; reprint Amsterdam 1981.
[Hieruit de biografieën].

ESUR
Encyclopedie van Suriname, Amsterdam 1977.
[Hieruit de biografieën].

EYND
Genealogie van het geslacht Op 't Eijnde van 1613-1975, door J.M. Buikema-Opdien, Haren 1975.

EYSL
Genealogie Eijken Sluijters (Jansen Eijken Sluyters, Jansen Eijken Sluijters, door A.E.M. Landheer-Roelants, Scheveningen 1983.

FRAC
Bredase families : De familie Frackers, door A.J. Teychiné Stakenburg, Rotterdam 1965.

GBL/1
Genealogische Bladen, Stichting Genealogica, dl. 1 - [nog niet verder verschenen], Arnhem 1989- .

GHG/1 - GHG/4
Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java, door Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins, dl. 1 - dl. 4, Batavia 1934-1939.

GN/1946 - GN/2005
Gens Nostra, maandblad van de Nederlandse Genealogische Vereniging, Amsterdam 1946-2005.

GOIC
De Gezaghebbers der Oost-Indische Compagnie op hare Buiten-Comptoiren in Azië, door W. Wijnaendts van Resandt, Amsterdam 1944.

HARG
"Hannoversche Regimenter in fremdem Sold (14. und 15. Churf. Hann. Infanterie Regt.)", door Ernst Ritter, in: Norddeutsche Familienkunde 1 (1952), 53-55; 71-74; 99-101.

HECA
Parenteel van Helmich van Heek en Geertruid ten Cate, door Z. Plomp - Kamphuis en E.Th.R. Ungerer, 's-Gravenhage 1995.

HEWE
De Indische familie Van Heeteren Wedding, door H.J. Goebertus, Laren 2001.

HMER
Genealogie Hamer - Ruempol Hamer (Warnsveld - Zutphen), door S. Laansma, [s.l.] 1990.

HNNY
Henny. Genealogie en verhalen van de familie Henny, door L.M. van der Hoeven, 's-Gravenhage 2005.

HOFF
Het Indische geslacht Hoff, door Leo Janssen, De Bilt 2007.

INN/1 - INN/28
De Indische Navorscher (nieuwe serie), uitgegeven door de Indische Genealogische Vereniging, jrg. 1 - jrg. 28, 's-Gravenhage 1988-2015.

INO/1 - INO/7
De Indische Navorscher (oorspronkelijke serie), uitgegeven door de Genealogisch-Heraldischen Kring te Batavia, jrg. 1 - jrg. 7, Batavia 1934/35-1941.

ISPO
Het Indische spoor in oorlogstijd, door Jan de Bruin, 's-Hertogenbosch 2003

JAZZ
Batavia a swinging town! : dansorkesten en jazzbands in Batavia, 1922-1949, door Allard J.M. Möller, 's-Gravenhage 1987.

JUMA
Eresaluut boven massagraf / Junyo Maru de -vergeten- scheepsramp, door Ed. Melis, Nijmegen 1984.
[Hieruit het "Namenregister van K.N.I.L. - Junyo Maru slachtoffers", 89-138)]

JVPP
Java: Past & Present, door Donald MacLaine Campbell, Vol. 1, Londen 1915.
[Hieruit de grafschriften].

JVRB
Jan van Riebeeck: Zijn voor- en nageslacht, 's-Gravenhage 1952.

KPSM
Die Kaapse kopersmid, door Marius le Roux, Stellenbosch 1982.

KRN/1 - KRN/2
Kronieken : Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus, jrg. 1 - jrg. 2, Delft 1992-1993.

KW/1958
Kwartierstatenboek : Verzameling kwartierstaten bijeengebracht ter gelegenheid van de herdenking van het 75-jarig bestaan van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, 's-Gravenhage, 1958.

KW/1983
Kwartierstatenboek : Verzameling kwartierstaten bijeengebracht ter gelegenheid van de herdenking van het 100-jarig bestaan van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, 's-Gravenhage, 1983.

KW/1993
Kwartierstatenboek : Verzameling kwartierstaten bijeengebracht ter gelegenheid van de herdenking van het 110-jarig bestaan van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, 's-Gravenhage, 1993.

LAZL
Lapidarium Zeylanicum. Monumental Inscriptions of the Dutch Churches and Churchyards of Ceylon, door L. Indovici, Colombo 1877.

LEWI
Parenteel van John Rodgers Lewis, door Hannie (Hans) Vermeulen - Harten, Schoorl 1997.

LUTH
Das Luther-Nachkommenbuch, Berlijn 1987.
[N.B. Het boek heeft een afwijkende paginering!]

MARA
Marechaussee in Atjeh, door H.J. Schmidt en M.H. du Croo, Maastricht 1943.
[Hieruit de personen die op de afgebeelde foto's staan. N.B. Daar de fotopagina's zèlf geen nummer hebben, is met een ' / ' aangegeven tussen welke pagina's deze zich bevinden].

MARG
De Nederlandsche tak van het geslacht Margadant, door S.W.F. Margadant, 's-Gravenhage 1910.

MOLK
De Nederlandsche Oudheden in de Molukken, door V.I. van de Wall, 's-Gravenhage 1928.

MRCL
Monumental Remains of the Dutch East India Company in Ceylon, door F.H. de Vos, (s.l. 1898) [+ supplementaries s1, s2 and f(funerals)]

MV/1973 - MV/1979
Mensen van vroeger en de dingen die zij aan ons hebben nagelaten, Zeist 1973-1979.

NEVE
Genealogie De Neve, door R.G. de Neve, Zoetermeer 1991.

NEYN
Een retourtje Indië : Stamboom van de familie Neijndorff, door L. Neijndorff, Benthuizen [s.d.].

NL/1959 - NL/2005
De Nederlandsche Leeuw : Maandblad van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, jrg. 76 - jrg. 122, 's-Gravenhage 1959-2005.

NLG/3 - NLG/13
Nederlandse Genealogieën [Vervolg van Bijblad van De Nederlandsche Leeuw], 's-Gravenhage 1960-2005.

OKM/1
De officier van administratie bij de Koninklijke Marine 1824-1913, door M.J.C. Klaassen, [s.l.] 1965.
[Hieruit degenen die in de koloniën geboren en/of overleden zijn].

OKM/2
Gedenkboek korps officieren van de technische dienst der Koninklijke Marine 1 januari 1824 - 1 januari 1977, door M.J.C. Klaassen en Ph.M. Bosscher, [s.l.] 1977.
[Hieruit degenen die in de koloniën geboren en/of gestorven zijn].

OKM/3
Gedenkboek korps officieren van de technische dienst der Koninklijke Marine 1 januari 1824 - 1 januari 1977 : Verbeteringen en aanvullingen 1 januari 1977 - 1 januari 1982, door C.J.L. Rooseboom en L.C. Rietdijk, [s.l.] 1982.
[Hieruit degenen die in de koloniën geboren en/of gestorven zijn].

ON/1932 - ON/1935
Ons Nageslacht, uitgegeven door de Eugenetische Vereeniging in Nederlandsch-Indië, jrg. 5 - jrg. 8, Batavia 1932-1935.
[Hieruit de volgende artikelen van Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins: "Bronnen voor eugenetische studiën in Nederlandsch-Indië" (1932: 129-142); "Bio-genealogische studiën" (1933: 5-17; 85-100); "De Indo-Europeesche families in Nederlandsch- Indië" (1934: 165-176; 1935: 2-13; 34-54; 82-100; 114-124; 146-161; 178-192)].

OTHF
De geschiedenis van het Deldense geslacht Ottenhoff : Deel 2: De Zuid-Nederlandse en Indische takken, door R.G.J. Bakker, Wassenaar 1993.

PCHL
De familie Pechler 200 jaar in het voormalig Nederlands-Indië, door R.P. Pechler, Zwolle 1988.

PCUR
Plantages op Curaçao en hun Eigenaren, door Drs. T. van der Lee, Leiden 1989.
[Opgenomen t/m de letter G]

PEUT
Gevallen op het veld van eer. Een genealogische verkenning van de militaire erebegraafplaats Peutjoet, door Adriaan P. Intveld, 's-Gravenhage 2010.

PSEB
"Personalia der Periode van het Engelsch Bestuur over Java 1811-1816", door  F. de Haan, in: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië (deel 92, 477-681), uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, 's-Gravenhage 1935.

RMSD
Willem Vincent Helvetius van Riemsdijk. Zijn naaste familie en zijne afstammelingen, door Jhr. Mr. P.R. Feith en Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins, Batavia 1933.

SOER
Oud Soerabaia, door G.H. von Faber, Soerabaja 1931.
[Hieruit: Bijlage nr. 1 "De gezaghebbers en residenten" (403-404), Bijlage nr. 2 "Naamlijst van predikanten" (405) en Bijlage nr. 3 "De oudste Soerabaiasche naamlijst" (407-414)].

SKKK
Sumatra: kolonialen, koelies en krijgers, door Louis Zweers, Houten 1988.
[Hieruit de biografieën van fotografen die op Sumatra werkzaam zijn geweest (158-160)].

TRSV
Nederlanders in de Transvaal 1850-1950, door Jan Ploeger, Pretoria 1994.

VERM
Indisch verleden. Lustrum-herdenkingsboek 1995, door Stichting Herdenking 15 Augustus 1945, 's-Gravenhage 1995.
[Hieruit de sectie "De Vermisten" (129-175)].

VISS
Genealogie van het geslacht Visser, door M.C. Sigal, 's-Gravenhage 1935.

VELD
De familie Velds uit Friesland, door J.J. Herweijer, Schoorl 1995.

VGLS
Stamboom familie Vogelsang met als oorsprong Nederlands-Indië, door A.W.M. van Leeuwen, Vlaardingen 2002.

VLOT
Het geslacht van Vloten, door W.A. van Vloten en Th.J. van Vloten, Wageningen 1995.

VRLD
Speurtocht naar Zeelands verleden ...4 : Uit zeeuwse klei zijn wij getrokken : Genealogie Vroo(n)land, door J.P.L.A. Janssens, Goes 1992.

VVEN
Van verre en nabij : Genealogische artikelen uit de regio Rotterdam, Rotterdam 1983.

WEYN
Genealogie van het Nederlandsch Indische Geslacht Weijnschenk, door Ph. Lach de Bère, 's-Gravenhage [s.d.].

ZEND
Lijst van zendingsarbeiders in dienst van de Nederlandsche Gereformeerde Zendings Vereeniging, de zendingscommissie der Christelijke Gereformeerde kerk en generale deputaten voor de zending onder heidenen en Mohammedanen (1861-1946), in : Inventaris van de archieven van de Nederlandsche Gereformeerde Zendings Vereeniging 1859-1894, de Algemeene Zendingscommissie der Christelijke Gereformeerde kerk 1861-1892, de generale deputaten voor de zending onder heidenen en Mohammedanen 1892-1946, door F. Rozemond, Utrecht 1989 (113-119).

ZIET
Uit den Ziethoverhoek : Bouwstoffen voor de geschiedenis van een Twentsch erf, en de geslachten, die daaraan hun naam ontleenden, door J. van Toll, Leiden 1942.

ZHG/II
Zuidhollandse Genealogieën II, Rotterdam 1991.