De prijs voor het lidmaatschap van de IGV voor het jaar 2016 is:
EUR 38,00 in Nederland
EUR 41,00 in Europa
EUR 44,00 buiten Europa.

Als lid ontvangt u een aantal keer per jaar de IGV-info en éénmaal per jaar het IGV-Jaarboek ("De Indische Navorscher").
Verder kunt u de DVD 'Bronnen voor Indisch genealogisch onderzoek' met een flinke korting aanschaffen.
Ook op de delen uit de serie IGV Bronnenpublicaties ontvangt u als lid een mooie korting.
Leden kunnen ieder jaar deelnemen aan de jaarlijkse IGV-ledenvergadering, waarbij lezingen worden gehouden op het gebied van Indisch genealogisch onderzoek. De ledenvergaderingen worden steevast afgesloten met een gezamenlijke Indische maaltijd.
Tot slot hebben leden ook exclusief toegang tot het groeiend aantal digitale naslagwerken en bronnen op deze website.

U kunt lid worden door u aan te melden bij de secretaris, onder vermelding van:
Dhr./Mevr. Naam: voornaam (als u wilt dat wij die gebruiken), voorletters en achternaam straat en huisnummer postcode en woonplaats land e-mailadres telefoonnummer geboortedatum (ivm. leeftijdsopbouw vereniging)

Opzegging
U kunt uw lidmaatschap van de vereniging opzeggen tegen het einde van elk verenigingsjaar.
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. De opzegtermijn is 4 weken. Restitutie van het lidmaatschapgeld is niet mogelijk.
U kunt opzeggen door een bericht te sturen aan de secretaris.

Ontevreden?
De vrijwilligers van de Indische Genealogische Vereniging doen hun uiterste best om iedereen zo goed mogelijk van dienst te zijn.
Mocht u desondanks niet tevreden zijn over de vereniging en/of een klacht hebben, dan stellen wij het op prijs als u ons in staat stelt een oplossing te vinden, alvorens u overgaat tot opzegging.