op zoek de fam. Coppiëns en Fransz

  • N. Coppiens
  • N. Coppiens's Profielfoto Onderwerp Auteur
10 sept 2017 13:51 #1839 door N. Coppiens
N. Coppiens heeft een nieuw onderwerp gemaakt: op zoek de fam. Coppiëns en Fransz
Beste mensen,

Wij lopen vast: Door te matchen denken wij dat de naamdrager (Pierre Coppiens, geb 1827 te Doornik, overl. 16 okt 1886 Banda Neira) de voorouder is van onze familie stamboom uit Nederlands Indie. We hebben de bewijzende schakel nog niet kunnen vinden maar vermoeden dat Theodoor Coppiens (zoon van Pierre Coppiens) geb 2 aug 1883 te Pasoeroean, de overgrootopa zou kunnen zijn. We zijn op zoek naar meer gegevens van hem; waar is hij gestorven? met wie is hij getrouwd geweest? en heeft hij kinderen gekregen? we weten het allemaal niet. Tevens zijn we op zoek naar Inem Coppiens (meisjes naam is onbekend) vermoedelijk ook rond 1883 geboren... Inem zou heel goed Inemeid kunnen zijn, haar kleindochter is mogelijk naar haar vernoemd. Verder zijn we op zoek naar gegevens over Pierre Coppiens, (heeft in het leger gediend), gebd rond 1903 (Soekaradja, Java of Makassar) en lange tijd in Makkassar gewoond. En we zijn op zoek naar de echtgenoot en ouders van: Margaretha Carolina Coppiëns, geb 11 apr 1903 te Soekaradja, Java en overleden 16 april 1966 te Huissen NL. WIj hopen heel erg dat iemand ons verder op weg kan helpen en de match zou tussen de ontbrekende schakel. Hartelijk dank alvast! Met vriendelijke groeten, N. Coppiëns-Wouters
  • Ben Wegman
  • Ben Wegman's Profielfoto Onderwerp Auteur
11 sept 2017 19:50 #1842 door Ben Wegman
Ben Wegman antwoordt op het onderwerp: op zoek de fam. Coppiëns en Fransz
Overzicht van alle Coppiens vermeldingen in regeringsalmanak en enige andere bronnen. Wellicht helpen sommige namen u verder bij uw zoektocht.
Auguste Constantijn Pierre (Guus) Mahieu (geb Bangkalan-Madoera 22-08-1865 trouwt 2de 03-09-1900 Helene Mavinne Coppiens geb Pasoeroean 22-01-1882 dochter va Pierre Coppiens en Margaretha Cornelia de Sousa (bron:2002INN15:4)

08-06-1850 geboorte Joseph Pierre Coppiens te Bagelen (afd Poerworedjo (RA1851:A410)
16-10-1886 overlijden Pierre Coppiens te Banda (Neira) (RA1888:372)

Petrus Joannes Streithorst geb Padang 31 mei 1870 trouwt 01-12-1894 Maria Coppiiens geb 24-02-1874 Batavia overl Bandoeng 21-07-1944 dochter van Pierre en Margaretha Carolina de Sousa.

18-05-1910 huwelijk Anton Claasen met Anna Carolina Coppiens te Batavia (RA1911:E7)

25-08-1920 geboorte Ernestine Margaretha Coppiens te Batavia (RA1921:72)
09-02-1918 geboorte Pierre Coppiens te Soekaboemi (RA1919:113)
19-01-1918 geboorte Willem Coppiens te Batavia (RA1919:66)bijregister
28-05-1915 geboorte Helena Coppiens te Telokl Betong (RA1916:227)
19-05-1915 overlijden Pauline Josephine Coppiens te Batavia (RA1916:237)
17-01-1915 overlijden Willem Jozef Johannes Coppiens te Meester Cornelis (RA1916:251)
26-02-1914 ontbonden huwelijk tussen Anton Claasen en Anna Carolina Coppiens te Batavia (RA1915:130)bijregister
28-06-1912 geboorte Margaretha Carolina Coppiens te Batavia (RA1914:D53)
29-07-1913 geboorte Helena Ferdinandus Coppiens te Telok Betong (RA1914:D153)
14-08-1911 geboorte Johan Coppiens te Batavia (RA1912:C48)
18-05-1910 huwelijk Anton Claasen met Anna Carolina Coppiens te Batavia (RA1911:E7)
10-02-1903 geboorte Pierre Antoine Emanuel Coppiens te Batavia (RA1904:B102)
21-11-1901 ooverlijden Anna Magdalena Coppiens (kind) te Groot Atjeh (Koeta Radja)(RA1903:B130)
03-09-1900 huwelijk Auguste Constantijn Pierre Mahieu met Helena Mavinne Coppiens te Buitenzorg (RA1902:338)
14-06-1901 overlijden Theodora Margaretha Christina Coppiens te Batavia (RA1902:466)
27-10-1899 geboorte Margaretha Christina Coppiens te Batavia (RA1901:466)
01-12-1894 huwelijk Petrus Joannes Streithorst met Marie Coppiens te Batavia (RA1896:282)
05-02-1893 geboorte Gustaaf Adolf Coppiens te Batavia (RA1894:322)
15-10-1897 geboorte Anna Margaretha Magdalena Coppiens te Batavia (RA1899:344)
28-08-1898 overlijden Charles Coppiens te Batavia (RA1899:429)
20-10-1895 geboorte Theodora Margaretha Christina Coppiens te Batavia (RA1897:332)
25-08-1891 geboorte Robert Pierre Coppeins te Batavia (RA1892:306)
20-07-1885 geboorte Dourinetje Chakelien Coppiens te Pasoeroean (RA1886:285)
02-08-1883 geboorte Theodorus Coppiens te Pasoeroean (RA1884:259)
22-01-1882 geboorte Helena Marine Coppiens te Pasoeroean (RA1883:278)
20-06-1880 geboorte Anna Carolina Coppiens te Pasoeroean (RA1881:268)
18-12-1878 geboorte Robert Coppiens te Pasoeroean (RA1880:263)
09-05-1879 overlijden Robert Coppiens (kind0 te Pasoeroean (RA1880:321)
24-06-1875 geboorte Willem Jozef Joannes Coppiens te Pasoeroean (RA1876:249)
09-07-1872 geboorte Pierre Antoine Emanuel Coppiens te Batavia (RA1873:207)
22-04-1871 geboorte Margarita Christien Coppiens te Batavia (RA1872:204)
08-03-1871 huwelijk Johannes Nicolaas Plantenga en Pauline Josephine Coppiens te Batavia (RA1872:180)
15-04-1897 geboorte Charles Theodoor Copiens te Batavia (RA1898:329)

Rond 1883 wooonachtig te Pasoeroean Pierre Coppiens

mvg-Ben
  • Ben Wegman
  • Ben Wegman's Profielfoto Onderwerp Auteur
12 sept 2017 08:19 #1843 door Ben Wegman
Ben Wegman antwoordt op het onderwerp: op zoek de fam. Coppiëns en Fransz
Op de site van CBG staat een dienststaat van Pierre Coppiens (Oostindische bronnen). IN 1877 had hij 4 kinderen.
Bij zijn overlijden meldt zijn vrouw dat zij achterblijft met 9 kinderen.

Thodoor Coppiens heeft
1901 Theodoor, muzikant, Sinar India- reizende. Een W.J.J. Coppiens is tegelijkertijd commissaris Sinar India; deze vermelding van beiden blijft tot 1909
1902 woonachtig Batavia
1910 Theodoor woonachtig Semarang Perekan
1912 Soerabaja
1913-1919 geen additionele vermeldingen ook niet altijd een plaats van vestiging
1920-1941 klerk gemeente Menado

1914 vermelding Wed A.C.P. Mahieu geboren H.M. Coppiens directrice Sinar India-n reizende

09-01-1916 geboorte Sanet Coppiens te Batavia (RA1918:A50)bijregister 1917
16-03-1917 overlijden Sanet Coppiens te Batavia (RA1918:A124)
Meer
12 sept 2017 08:41 #1844 door Rob Dumas
Rob Dumas antwoordt op het onderwerp: op zoek de fam. Coppiëns en Fransz
Pierre Coppiëns, geb. Doornik 1827, laatstelijk hoofdschout te Groot Banda 1886, overl. Banda Neira 16 okt. 1886, tr. Batavia 16 juli 1870 Margaretha Cornelia de Sousa, geb. verm. Batavia omstr. 1850, overl. verm. Batavia na 16 okt. 1886.
Uit dit huwelijk werden 9 kinderen geboren:
1. Margarita Christien Coppiëns, geb. Batavia 22 apr. 1871, overl. Batavia 27 okt. 1899.
2. Pierre Antoine Emanuel Coppiëns, geb. Batavia 13 juli 1872, overl. Batavia 10 nov. 1903.
3. Willem Jozef Joannes Coppiëns, geb. Pasoeroean 24 juni 1875,commissaris van het Komedie Stamboel gezelschap van zijn zwager Auguste Mahieu en zijn zuster Helena Mavinne, reizende 1902-1903, overl. Mr. Cornelis (Batavia) 17 jan. 1915.
4. Ferdinand Cornelis Coppiëns, geb. Pasoeroean 11 nov. 1877, employé van de Nederlandsch- Indische Steenkool H. Mij. 1923, overl. Batavia 25 sept. 1932 (overlijden vermeld in: Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië 3 okt. 1932), tr. verm. Batavia omstr. 1916 H. Ferdinandus
5. Robert Coppiëns, geb. Pasoeroean 18 dec. 1878, overl. Pasoeroean 9 mei 1879.
6. Anna Carolina Coppiëns, geb. Pasoeroean 20 juni 1880, overl. na 1916, tr. 1e Batavia 18 mei 1910 Anton Claasen, geb. -- , overl. --, dit huwelijk ontbonden door echtscheiding Batavia 26 febr. 1914, tr. 2e Batavia 14 febr. 1916 Eduard van der Groen, geb. --, overl. – na 1916.
7. Helena Mavinne (Lena) Coppiëns, geb. Pasoeroean 22 jan. 1882, actrice in de Komedie Stamboel, eigenaresse van het Komedie Stamboel gezelschap ‘Sinar Hindia’ ná het overlijden van haar man Auguste Mahieu op 24 jan. 1903, overl. -- na 1923, tr. Buitenzorg 3 sept. 1900 Auguste Constatijn Pierre (Guus) Mahieu, directeur en toneelleider van het Komedie Stamboel gezelschap ‘Sinar Hindia’(het Licht van Indië’), geb. Bangkalan (Madoera) 22 aug. 1865, overl. Boemiajoe (Brebes, Tegal) 24 jan. 1903, zn. van Johan Mahieu en Elise Varkenvisser alias Montiara; gescheiden echtgenoot van Petronella Wilhelmina Vos, geb. Ambarawa (Semarang) 6 febr. 1873, actrice in de Komedie Stamboel, overl. – na 1923.
8. Theodorus (Theodoor) Coppiëns, geb. Pasoeroean 2 aug. 1883, muzikant van het Komedie Stamboel gezelschap van zijn zwager Auguste Mahieu en zijn zuster Helena Mavinne, reizende 1902-1903, klerk gemeente Menado1923- 1941 (Adresboek v Ned.Indië 1941, overl. verm. Menado ná 1941.
9. Dourientje Chakelien Coppiëns, geb. Pasoeroean 20 juli 1885, overl. ná 1941, tr. verm. Weltevreden (Batavia) omstr. 1925 W.E.F. Roos, geb. -- --, 1e Commies Dept. O en E 1930, gepens. 1e Commies Dep. OE, woonachtig te Batavia-Centrum 1941, overl. na 1941.

N.B. Bij het CBG in de verzameling Oost-Indische Bronnen: bevindt zich een bestand met de staat van dienst van Pierre Coppiëns in de periode 1846-1877.

Bij het Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag kunt u een afschrift van de persoonskaart van Margaretha Caroline Coppiëns, overleden in Nederland, aanvragen, voor meer info zie

cbg.nl/diensten/uittreksels-pkpl/

Met vriendelijke groet,
Rob Dumas
Meer
12 sept 2017 09:01 #1845 door Rob Dumas
Rob Dumas antwoordt op het onderwerp: op zoek de fam. Coppiëns en Fransz
De ouders van Pierre Coppiëns, geb. Soekaboemi 9 febr. 1918. moeten zijn geweest: Ferdinand Cornelis Coppiëns en zijn echtgenote H. Ferdinandus. In 1918-19 was F.K. Coppiëns employé van een Technisch Bureau te Soekaboemi.
  • Ben Wegman
  • Ben Wegman's Profielfoto Onderwerp Auteur
12 sept 2017 19:50 #1846 door Ben Wegman
Ben Wegman antwoordt op het onderwerp: op zoek de fam. Coppiëns en Fransz
@ Rob,

Mooie reconstructie!

mvg-Ben
Meer
13 sept 2017 08:27 #1847 door Rob Dumas
Rob Dumas antwoordt op het onderwerp: op zoek de fam. Coppiëns en Fransz
Pierre Coppiëns en zijn echtgenote Margaretha Cornelia de Sousa hadden nog 1 dochter
namelijk:
Marie Coppiëns, geb. Batavia 24 febr. 1874, overl. Japans kamp Tjihapit te Bandoeng (Priangan) 21 juli 1944, tr. Batavia 1 dec. 1894 Petrus Joannes Streithorst, geb. Padang 31 mei 1870, Hoofd Commies Staats Spoorwegen te Bandoeng 1910, gepens. Hoofd Commies Staats Spoorwegen te Bandoeng 1941, overl. Japans kamp 7 te Ambarawa (res. Semarang), zn. van Willem Fredrik Streithorst en Elizabeth Goldschmid (voor de genealogie van de familie Streithorst, zie De Indische Navorscher 1994, pp. 182-183.

Uit de relatie van Pierre Coppiëns, gepens. adj. onderofficier in 1871, met de Javaanse vrouw Sakkem had hij 1 dochter die door hem was erkend, namelijk:
Pauline Josephine Coppiëns, geb. Kedong Kebo (militaire vesting te Poerworedjo, Midden-Java) 1853, overl. Weltevreden (Batavia) 19 mei 1915 (begr. Tanahabang, Batavia), tr. Batavia 8 mrt 1871 Johannes Nicolaas Plantenga, geb. Metslawier (Friesland) 15 okt. 1838, sergeant schrijver van de garnizoensadministratie 1871, overl. Weltevreden (Batavia) 29 sept. 1910 (begr. Tanahabang, Batavia). (De Indische Navorscher - Oud, jrg. 2, nr. 1, jan. 1936, p. 7)
Meer
13 sept 2017 08:30 #1848 door Rob Dumas
Rob Dumas antwoordt op het onderwerp: op zoek de fam. Coppiëns en Fransz
Dank je wel, Ben, voor jouw compliment.

In bepaalde gevallen moet je naar aanleiding van een genealogische vraag proberen een reconstructie te maken van de familie waar de vraag over gaat om duidelijke antwoorden op de vraag te vinden. Het kost wel wat meer tijd, maar het is de moeite waard naar mijn ervaring.

Mvg, Rob
Gemaakt door Kunena