Familie Keijser

Meer
27 mrt 2017 11:54 #1771 door Roel de Neve
Roel de Neve heeft een nieuw onderwerp gemaakt: Familie Keijser
Geachte forumbezoekers,

Graag zou ik in contact willen komen met eventuele nakomelingen van het echtpaar:
- J. van Duijne-Rika Keijser (verloofd Soemenep (Madoera) 12 maart 1929);
- A.G.K. Bervoets-M.E. (= Maria Elisabeth) Keijser (tr. Djember 8 okt. 1937);
- W.F. (= Willem Frederik) Keijzer-J.Ch. Lans (ondertr. Soerabaja 3-9 okt. 1925).

of met mensen die genealogische info over deze nazaten kunnen en willen verstrekken.

Dit i.v.m. met het opstellen van een overzicht van de nakomelingen van Böhlsem Heinrich Davemann (overl. Madioen 1898).

De onderhavige familie Keijser stamt uit het huwelijk van John Franciscus Keijser (Amsterdam 1862-Semarang 1944) en Rika Davemann (Madioen 1868-Djombang 1944).

Bij voorbaat mijn hartelijke dank voor elke vorm van informatie betreffende dit dossier.

Vriendelijke groet,
Roel de Neve.
Meer
27 mrt 2017 13:39 - 27 mrt 2017 16:54 #1772 door H.J. Verbaarschott
H.J. Verbaarschott antwoordt op het onderwerp: Familie Keijser
Ik heb dit:
1 NELLY ESCHWEILER geboren 7 mei 1913 te Malang, overleden 19 dec 1993 te Alkmaar. Ze huwde 19 mei 1947 te Surabaya met HEIN KEIJSER , geboren 9 jan 1904 te Djember, overleden 4 maart 1993 in Alkmaar. Geïnterneerd aan de birma-spoorweg. Hein was een zoon van Johannes Franciscus Keijser en Rika Davemann, werkte in de handel en was manager van een worstfabriek in Indië . In Nederland was hij employé van De Vereenigde Glasfabrieken te Schiedam

----
de gegevens heb ik oa van hun dochter
Laatst bewerkt: 27 mrt 2017 16:54 door H.J. Verbaarschott.
Meer
27 mrt 2017 13:55 #1773 door Roel de Neve
Roel de Neve antwoordt op het onderwerp: Familie Keijser
Beste Henk,
Dank voor je snelle reactie. Zou je mijn e-mailadres aan je contactpersoon wilen doorgeven. Ik ben uiteraard ook geïnteresseerd in de gegevens over de nakomelingen van Hein Keijser. Hij komt ook in mijn gegevens voor (alleen naam en geboortedatum en namen ouders)
Ikzelf stam af van Anna Davemann (mw. Litan) (mijn overgrootmoeder), een zuster van Rika Davemann (mw. Keijser). Mijn grootmoeder (mw. Burgemeestre-Litan) (geb. 1886) en Hein (geb. 1904) zijn neef en nicht. Je contactpersoon en ik zijn dus familie van elkaar en ongeveer even oud, hoewel ik tante tegen haar moet zeggen.
Alvast dank voor je medewerking.
Vgr., Roel.
Meer
27 mrt 2017 15:55 #1777 door Roel de Neve
Roel de Neve antwoordt op het onderwerp: Familie Keijser
Een correctie op mijn eerdere bericht.

De M.E. Keijser die trouwde met A.G.K. Bervoets behoorde vermoedelijk tot een andere familie Keijser.
A.G.K. Bervoets was waarschijnlijk Adolf Gustaaf Karel Bervoets, geb. 13 juni 1906 en erk. Cheribon 1906 (zie opgaven burgerlijke stand in Adresboek 1907, 49). Hij werd erkend samen met kennelijk zijn tweelingbroer Paul Frederik George Bervoets, geb. 13 juni 1906. Hun erkenner was vermoedelijk C.W.M. Bervoets, employé van de suikeronderneming Soera Winangoen bij Ploembon (Cheribon).

"Mijn" M.E. (Maria Elisabeth) Keijser werd geboren te Madioen op 9 april 1892. Te Malang (Pasoeroean) overleed op 1 okt. 1902 het kind Maria Elizabeth Keijser.
Meer
27 mrt 2017 17:00 #1778 door H.J. Verbaarschott
H.J. Verbaarschott antwoordt op het onderwerp: Familie Keijser
Ik heb haar gemaild, Ze zal je van de week schrijven, Nu is het even druk.
Ik schreef dat je veel informatie hebt over Davemann en Keijser en wellicht ook een paar mooie foto's .

nog even dit voor je :
Nelly Eschweiler was een buitenechtelijke dochter van Moetiah en William Christiaan Eschweiler , In 1919 hoofdopzichter Woningverbouwing in Toeloengagoeng, pensioneert te Koeningan in 1933 als opzichter 1e klasse Woningdienst en employé pestbestrijding bij de Dienst Volksgezondheid, geb 19 mei 1887 in Soerakarta. Overleden 27 okt 1968 te Utrecht.
Meer
27 mrt 2017 17:14 #1780 door Roel de Neve
Roel de Neve antwoordt op het onderwerp: Familie Keijser
Henk, bedankt.
Gemaakt door Kunena