Britse familie in Nederlandsch-Indië

  • Corina Lobry
  • Corina Lobry's Profielfoto
07 mrt 2015 14:20 #959 door Corina Lobry
Corina Lobry antwoordt op het onderwerp: Britse familie in Nederlandsch-Indië
Hallo Roel,

Naar aanleiding van je vraag over Britten in Nederlands Indie het volgende:
Bij mij in de stamboom komt een meisje Lobry voor die gehuwd is met de planter Alfred Alexander Ball.
Ze krijgen een reeks kinderen.Gehuwd rond 1850 (uit mijn hoofd)
Mocht je interesse hebben,dan hoor ik het wel.

Met vriendelijke groet,

Corina Lobry
Meer
26 apr 2015 14:05 - 26 apr 2015 16:14 #984 door Rob Dumas
Rob Dumas antwoordt op het onderwerp: Britse familie in Nederlandsch-Indië
Hieronder nog een aantal gegevens betreffende leden van de familie Stavers in Ned.Indië:

Peter William Stavers, geb. (afdeling) Probolinggo (res. Besoeki) 24 mei 1848, particulier te Temanggoeng Ngadiredjo (res. Kedoe) 1902-03, overl. Temanggoeng (res. Kedoe) 28 febr. 1903.
Uit zijn relatie met de Indonesische vrouw Alimah, werden de volgende kinderen geboren:
1. Anton Billy Stavers (zijn voornamen werden ook wel geschreven als Eaton of Aeton Billy) geb. Temanggoeng (res. Kedoe) 1893, erk. Temanggoeng (Kedoe) 02 aug. 1901, bij de Kon. Marine matroos 3e klas met S.S. "Grotius"op transport van Den Helder naar Oost-Indië op 15 apr. 1911 (Bron: Vliegend Blaadje, nieuws- en advertentiebode voor Den Helder, 8 apr. 1911, p. 2), (voor het eerst vermeld in Adresboek van Ned.Indië als) 4e kl. Technische ambtenaar P. te Kertosono 1927, ontslagen gerekend van ultimo maart 1932,[...] eervol uit 's Lands dienst, de gewezen monteur bij den Post- Telegraaf- en Telefoondienst, A.B. Stavers (Bron: Sumatra Post vrijdag 29 apr. 1932), laatstelijk zonder beroep 1956, overl. Vlissingen 23 sept. 1956 (63 jaar oud, ald. begr.), tr. -- Soewarti.
2. August(in)a Amilia Stavers, geb. 1895, erk. Temanggoeng (Kedoe) 02 aug. 1901, overl. ca. 1930, tr. -- omstr. 1912 Abraham Charles Lambertus, geb.(erk.) Bandoeng (res. Preanger Regentschappen 24 febr. 1885, treincontroleur 2e kl. S.S. 1918, overl. Soerakarta 23 aug. 1923, begr. op de inlandse begraafplaats te Wonogiri (Soerakarta).
Uit dit huwelijk 9 kinderen waarvan 6 kinderen vroeg waren overleden en 3 overlevende kinderen:
a. Emma Lambertus, geb. ca. 1914, reeds overleden.
b. .... (roepnaam: Troel) Lambertus, geb. verm. Soerakarta 1918, reeds overleden.
c. Vera Lambertus, geb. Soerakarta 1920, overl. Nederland ca. 1998, tr. 1940 met Van den Doorn.

Na het overlijden van hun ouders werden Emma, Troel en Vera Lambertus gebracht naar het katholieke kindertehuis Vincentius in Kramat (Batavia) dat werd geleid door de Zusters van de Orde Franciscanessen van Maria. In 1935 verbleven in ieder geval Troel en Vera Lambertus daar nog steeds.

Het vreemde is dat de namen van hun ouders het echtpaar Lambertus-Stavers nog steeds werden vermeld in de Adresboeken van Ned.Indië van 1930-1941 alsof hun overlijden niet was doorgegeven aan de samenstellers van deze Adresboeken ??

Grote vraag is: wie waren de ouders van Peter William Stavers?
Waren dat:
A. Francis Dawson Stavers die huwde te Pasoeroean op 30 jan. 1851 met Dorothea Wilhelmina
Johanna van 't Wout.
B. Pieter Caspar Stavers die huwde te Pasoeroean op 27 aug. 1851 met Charlotta Carolina Groeneveld.
C. òf was hij het laatstgeboren kind van William Stavers (Sr) met Maria Frederika Smith, probleem hier is dat het huwelijk van dit echtpaar was ontbonden Semarang 30 okt. 1844 volgens de bekendmaking in de Javasche Courant van 05-02-1845.

N.B. Noot bij het vaderschap van Peter William Stavers m.b.t. Anton Billy Stavers en August(in)a Amilia Stavers: in de overlijdensakte van Anton Billy Stavers bij de Burgerlijke Stand te Vlissingen werd als zijn vader vermeld William Stavers; maar in de Naamlijst 1893 bleek alleen Peter William Stavers te worden vermeld als inwoner van Temanggoeng (res. Kedoe) en niet William Stavers. Daarom ben ik ervan uitgegaan dat Peter William Stavers, overl. Temanggoeng 28 febr. 1903, de vader moet zijn van Anton Billy en August(in)a Amilia Stavers.

Een kleine bijdrage.
Hartelijke groet,
Rob Dumas
Laatst bewerkt: 26 apr 2015 16:14 door Rob Dumas. Reden: correction
Meer
26 apr 2015 18:03 #985 door H.J. Verbaarschott
H.J. Verbaarschott antwoordt op het onderwerp: Britse familie in Nederlandsch-Indië
Veel dank Rob.
De naamlijsten van de RA 1847 en 1848 noemen Pieter Caspar als inwoner van Probolinggo.
Hij moet dus de vader zijn van Peter William.
Pieter Caspar had al 4 buitenechtelijke kinderen (1 overleden als baby) in 1848.
Terwijl Francis Dawson in 1847 en 1848 inwoner van Pasoeroean was .
In 1837 startte William Stavers een echtscheidingsprocecure wegens malitieuse desertie (verlating)
Maria Smit woonde al 5 jaar niet meer in het echtelijk huis en dan kan deze procedure ingezet worden.
Toch was de echtscheiding pas 7 jaar later. William woonde in 1848 te Modjokerto
www.delpher.nl/nl/kranten/view?coll=ddd&...984%3Ampeg21%3Aa0009

De 5 buitenechtelijke kinderen van Pieter Caspar kunnen van 3 vrouwen zijn (1838,1839 en 1842,1843 en 1849)
Peter William (1849) zou een kind kunnen zijn van Charlotte Groeneveld.
Opvallend is dat de 2 kinderen van 1842 en 1843 aangegeven zijn bij de Burgerlijke Stand in 1858 (RA 1859 A597).
Dus wettelijk werden het kinderen van Charlotte Groeneveld. Of was de regeling toen anders ?
Meer
26 apr 2015 22:08 - 26 apr 2015 22:11 #986 door Rob Dumas
Rob Dumas antwoordt op het onderwerp: Britse familie in Nederlandsch-Indië
Graag gedaan.
Ja, ik denk ook dat Pieter Casper Stavers de vader moet zijn van Peter William Stavers geb. 1848 (niet 1849).
De moeder van Peter William Stavers kan zijn: Charlotta Carolina Groeneveld. Zij was geboren te Pasoeroean 15 okt. 1831 (RA 1832, p. 221). Maar het kan ook zijn dat de moeder van Peter William Stavers een Indonesische vrouw, de inheemse 'huishoudster' (njai) van Pieter Casper Stavers was en vermoedelijk de moeder van zijn buitenechtelijke kinderen. Gezien het feit dat Charlotta Carolina Groeneveld was geboren in 1831, lijkt mij dat de kinderen van Pieter Casper Stavers geboren in 1842 en 1843, aangegeven bij de B.S. in 1858 geen kinderen van haar waren.
De vader van Charlotta Carolina Groeneveld moet S. Groeneveld zijn geweest. Hij was de enige ingezetene met de familienaam Groeneveld te Pasoeroean in 1831 (RA 1832).
Groet, Rob
Laatst bewerkt: 26 apr 2015 22:11 door Rob Dumas. Reden: correction
  • J. van de Hee
  • J. van de Hee's Profielfoto
06 juli 2015 05:42 #1115 door J. van de Hee
J. van de Hee antwoordt op het onderwerp: Britse familie in Nederlandsch-Indië
Wat leuk om deze informatie hier tegen te komen.
Johan Hendrik Veekman en Rosalina Bastiaens zijn mijn betovergrootouders.
Mijn vraag is hoe een inlandse vrouw aan deze naam is gekomen. Ik kan ook nergens informatie over haar vinden. Op de trouwakte van mijn overgrootouders, staat haar naam gespeld zoals ik hierboven schreef.
Jennifer van de Hee
Meer
06 juli 2015 10:02 - 06 juli 2015 10:11 #1117 door H.J. Verbaarschott
H.J. Verbaarschott antwoordt op het onderwerp: Britse familie in Nederlandsch-Indië
Het kan zijn dat Rosaline Bastiaens een voorvader Bastiaens had en zodoende is ze met die naam opgegroeid, maar voor de wet was ze een inlandse vrouw.
De namen Bastiaens en Bastiaans waren aanwezig in Indië.
Je overgrootvader was Dolf Veekman ?
Johan Hendrik Veekman, oudoom van Frits Bolkestein, huwde Elisabeth Maria van Ginkel in 1901. De scheiding was in 1908 en ze hadden samen twee dochters .

Dochters:
1.1 Dina Alida Veekman is geboren op 21-12-1901 in Pasoeroean, dochter van Johan Hendrik Veekman en Elisabeth Maria van Ginkel . Dina is overleden op 23-10-1969 in Den Haag. Dina trouwde 19-10-1926 in Weltevreden met Willem George Frederik Henskens. Willem is geboren op 13-11-1901 in Venlo, zoon van Antonius Maria Henskens en Maria Christina Theodora Kohlbrugge. Willem is overleden op 26-06-1971 in Ridderkerk en hertrouwde op 21-03-1964 in Jakarta met Amalia E. Kawilarang (geb. 1921).
Kinderen van Dina en Willem:
1 Maria Elisabeth Henskens, geb. 06-05-1927 in Weltevreden. Huwde Rodney Francis Powning in Australië ca 1951
Marie Elisabeth was voor vele jaren secretaresse bij de Nederlandse ambassade in Canberra. Zelfs nog voordat er een Nederlandse ambassadeur was. Zij kwam in 1947 om voor de gezant te werken. Werkte jaren op de Nederlandse ambassade in Australië, waar ze nog woont Luister hier: www.sbs.com.au/yourlanguage/node/159689
2 Henskens geboren op 28-10-1929 in Batavia.
3 Jeannette Bianca Henskens, geboren op 29-05-1931 in Batavia. Huwde in 1954 met Ronald W. Plowright in Engeland
4 Willem Alexander Henskens geboren op 03-03-1933 in Batavia. Naar Nederland gegaan.

en
1.2 Bianca Petronella Carolina Veekman is geboren op 19-01-1904 in Malang, dochter van Johan Hendrik Veekman en Elisabeth Maria van Ginkel Bianca is overleden na 1965. Bianca trouwde op 16-12-1925 in Bandoeng met de engelsman Frank Christopher Christie, geboren in 1901, overleden op 10-06-1965 in Den Haag.
Kinderen van Bianca en Frank:
1 Aileen Elizabeth Christie, geboren op 24-06-1926 in Batavia.
2 Marcella Mary Christie, geboren op 10-11-1930 in Batavia. Ze huwde en scheidde Joseph Jacob Schmidt te Canada
naturalisaties.decalonne.nl/indexddb.php...nr.&where_value=4149


Ik vond deze informatie omdat Elisabeth van Ginkel verre familie is --ook nooit geweten in de familie-- en ik wilde dit uitspitten.
Het zal wel niet, maar als je een foto hebt van Johan Hendrik met een onbekende blanke vrouw, dan weet je nu wie ze was.
Laatst bewerkt: 06 juli 2015 10:11 door H.J. Verbaarschott.
  • J. van de Hee
  • J. van de Hee's Profielfoto
06 juli 2015 20:13 #1120 door J. van de Hee
J. van de Hee antwoordt op het onderwerp: Britse familie in Nederlandsch-Indië
Dank u wel voor deze uitgebreide informatie.
Johan Hendrik Veekman is, volgens mijn informatie drie keer getrouwd geweest en heeft in al deze relaties kinderen gekregen. Dolf (Johan Adolf) Veekman is inderdaad mijn overgrootvader.

Jennifer van de Hee
  • Corina Lobry
  • Corina Lobry's Profielfoto
17 aug 2015 13:43 #1155 door Corina Lobry
Corina Lobry antwoordt op het onderwerp: Britse familie in Nederlandsch-Indië
Geachte redactie,

Ik heb nog een persoon die past in het Britse plaatje.
Het het Alfred Alexander Ball (1827-1893 Soerabaya)beroep: tabaksplanter.
gehuwd met Ferdinanda Dominica Lobry (Timor 1841-1920 Sidoardjo)
Het echtpaar kreeg (voor zover bekend) 11 kinderen.

Met vriendelijke groet,

Corina Lobry.
Gemaakt door Kunena